Átadták a Görögkatolikus Metropólia új hivatalát Debrecenben

Hazai – 2017. április 29., szombat | 18:40

Átadták és megáldották a Görögkatolikus Metropólia és a Hajdúdorogi Főegyházmegye székházát április 29-én Debrecenben. Az ünnepi eseményen Erdő Péter bíboros, prímás mondott homíliát.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A székház ünnepélyes megáldására Magyarországról és a környező országokból is érkeztek püspökök és más egyházi elöljárók: Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, Szvjatoszlav Sevcsuk ukrán görögkatolikus nagyérsek, Ternyák Csaba egri érsek, Márfi Gyula veszprémi érsek, Virgil Bercea nagyváradi görögkatolikus püspök, Djura Dzudzar krizsevci görögkatolikus püspök, Milan Sasik munkácsi görögkatolikus püspök, Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus püspök, Mihai Fratila bukaresti görögkatolikus püspök, Burnette Kurt passaici görögkatolikus püspök, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi püspök, Varga Lajos váci segédpüspök, Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök, Seregély István nyugalmazott érsek, Keresztes Szilárd nyugalmazott görögkatolikus püspök, Bosák Nándor nyugalmazott püspök és Szocska A. Ábel apostoli kormányzó. Az ünnepségen részt vett Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára, Latorcai Csaba kiemelt társadalmi ügyekért felelős államtitkár is, Kósa Lajos, a város volt polgármestere és Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita köszönetet mondott a magyar kormánynak, amely összesen 2,3 milliárd forinttal támogatta a Metropólia Debrecenbe települését. Hozzátette, az új hivatalban is azért dolgoznak majd, hogy ne csak a görögkatolikus, hanem a társegyházak és a város is gyarapodjon. „Ehhez mi kellünk, mindnyájan: polgármester, a munkatársai, az egyházi vezetők, a hívek – mindenki kell. Enélkül a sokaság nélkül az Úristen sem tudná ezt a gyarapodást véghezvinni” – hangoztatta a metropolita.

Papp László polgármester szerint a város büszke rá, hogy itt valamennyi felekezet békében él egymással és segíti egymás fejlődését. Debrecen az ország egyik legjelentősebb vallási, spirituális központja, mely kijelentés súlyát és hitelességét a kölcsönös tiszteletre épülő, intézményesített együttműködés, a párbeszéd adja az egyházak, a helyi közösségek és az önkormányzat között – mondta köszöntőjében a polgármester.

Kósa Lajos, Debrecen korábbi polgármestere, frakcióvezető szerint ez az együttműködés példa lehet az egész világ számára. Főleg azért, mert a keresztény értékek megőrzése sok helyen egyre nehezebb. – Ezért nagyon fontos az, amiről Debrecen beszél, hogy ilyen közösségek jó együttműködésben élnek a városban. És erre lehetünk nagyon-nagyon büszkék, mondta. A politikus ezután ígéretet tett arra, hogy hamarosan az új központba kerül az a levél, amit 1704-ben II. Rákóczi Ferenc állított ki, s amelyben engedélyezték az első görögkatolikus családnak a letelepedést Debrecenben.

A hivatal avatóján Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter azt mondta: Magyarország fejlődésének, a nemzetépítés alapja már ezer éve a keresztény hit. Az egyházak társadalomépítő szerepe ezért is fontos. Hozzátette, építeni csak biztos alapokra lehet, a nemzetépítésnél ez az alap a keresztény hit. - A magyar nemzet már több mint ezer éve eldöntötte, hogy számára az igazi alap, amire építhet, az nem más, mint Krisztus, az ő evangéliuma. Belőle fakadnak azok az értékek, melyek meghatározzák a fejlődés, a jövő, a lelki és szellemi építkezés lehetőségét – hallhattuk görögkatolikus minisztertől hitvallás erejű szavait.

Az ünnepségen felolvasták Leonardi Sandri bíboros, a keleti egyházak kongregációja prefektusának köszöntő levelét, amelyben emlékeztetett: a Magyarországi Sajátjogú Metropolita Egyházat (Görögkatolikus Metropólia) 2015-ben alapította Ferenc pápa, központjául Debrecent, főszékesegyházának pedig az Attila téri templomot jelölte meg.

Erdő Péter bíboros, prímás homíliáját teljes egészében közöljük.

Főtisztelendő Nagyérsek úr! Főtisztelendő Érsek-Metropolita úr! Kedves Testvéreim a püspöki és a papi rendben! A testvéregyházak és a világi hatóságok igen tisztelt képviselői! Krisztusban kedves testvérek!

1. A most felolvasott evangéliumi részletben egy olyan emberről hallottunk, aki a legszemélyesebb módon találkozik Krisztussal, és ennek nyomán átalakul.

Az evangélium több helyen szól vak koldusoknak és más szegény embereknek a gyógyulásáról. Még az is előfordul, hogy Jézus azt mondja a meggyógyított betegnek: „Hited meggyógyított téged!” A hit, a megtérés nem egyszer úgy jelenik meg, mint egy szegény, másokra szoruló, beteg embernek az Istenhez fordulása.

2. A mai evangéliumi szakaszban azonban másról van szó. Itt egy híres, gazdag ember tér meg Jézushoz. Egy gazdag ember, aki azonban a vagyonát nem éppen tisztességes úton szerezte. Ez az a történet, amelyben kibomlik előttünk, hogy nem elég érezni azt, amit érzett az alázatosan imádkozó vámos, hogy elrontottuk az életünket, hogy önmagunkban nem vagyunk elég erősek hozzá, hogy visszataláljunk az igaz útra. Nem elég az sem, hogy érdeklődéssel forduljunk Jézus tanítása felé. Ez az érdeklődés megvan Zakeusban, olyannyira megvan, hogy fára mászik tekintélyes ember létére, csakhogy megpillanthassa a Mestert. Vár tőle valamit, szeretne tőle valamit. Ugyanaz az alapállása, mint az imádkozó vámosé. De Jézus megelőzi a közeledését, megelőzi azt, hogy hozzá forduljon. Ő maga hívja le a fáról, és olyat tesz, amire ma azt mondanánk, hogy a legnagyobb illetlenség. Meghívatja magát vendégségbe. Azért teszi ezt, mert tudja, hogy akivel ő magát meghívatta, annak ezzel szerzi a legnagyobb örömet. Tudja, hogy Zakeus – ha nem merte is kimondani – azt szerette volna, hogy egyszer Jézussal beszélhessen, hogy valóban közelről hallhassa a tanítását, vagy akár, hogy a tanítványa lehessen. És Jézus megérzi ezt, és bekéredzkedik Zakeushoz vacsorára. Zakeus pedig megváltoztatja az életét. Ez a mai evangélium legfontosabb mondanivalója.

Mert Zakeus Jézus közelségének hatására új emberré lett. Ahogyan az evangélium zárómondata fogalmazza: „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.” Az üdvösség költözött ebbe a házba.

3. Itt most a Magyar Görögkatolikus Egyház új metropolitai székházát áldjuk meg. Ezzel láthatóvá válik, hogy a hazai görögkatolikus közösség egyházi szerveződésének, fejlődésének folyamata új állomásához érkezett. De az ember építő és szervező munkája önmagában kevés ahhoz, hogy a lelkekben is örök érték szülessen. Ebben az épületben most Jézus akar megszállni. Azt kéri, azt parancsolja, hogy legyen ez a hely az ő megértő és irgalmas szeretetének otthona, sugározza az ő örömhírét az egyházban és a világban.

Annak a Jézusnak vagyunk a tanúi, aki tudott elvonulni imádkozni, de ugyanakkor megértő kedvességgel fordult az emberek felé. Merte kimondani, hogy „nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért”. Annak az Üdvözítőnek a tanúi vagyunk, aki azért imádkozott, hogy tanítványai egyek legyenek és így megismerje a világ, hogy az Atya küldte őt.

4. Amikor azt kérjük Istentől, hogy ebben a házban Jézus vegyen lakást, akkor nagy dolgot kérünk és nagy feladatot vállalunk. Azt kérjük, hogy az ő szellemében tudjunk testvéri szeretetben együtt dolgozni az egységért, egymást tiszteljük és nagyvonalú szeretettel ne azt keressük, ami elválaszt, hanem ami összeköt.

Adja Isten, hogy meglássuk, milyen nagy szüksége van Krisztus örömhírére a körülöttünk levő világnak. Hogy észrevegyük a céltalanul, reménytelenül sodródó emberek fájdalmát. Hogy mindannyian, akik Krisztus tanítványai vagyunk, egy szívvel-lélekkel tanúskodjunk róla a világ előtt, hogy arról ismerjenek meg minket, mennyire szeretjük egymást.

5. A mai evangéliumban Zakeus nem egyedül fogadja Jézust, hanem családja körében. Amikor pedig megtér és kijelenti, hogy vagyonának felét a szegényeknek adja, ezzel olyan döntést hoz, amit majd megérez a családja is. És mégis, ez a család valami olyat kap Jézustól, ami nagyobb minden anyagi nyereségnél. Kap egy olyan családfőt, aki példát ad igazságosságból, tisztességből, mások felé megnyíló szeretetből. Üdvösség köszönt az egész családra (vö. Lk 19,9). Kérjük a Mindenhatót, hogy hazai görögkatolikus egyházunk metropolitája is mindig olyan családfő legyen, aki kész arra, hogy a rábízottak tekintetét Jézus felé fordítsa, és az üdvösséget közvetítse számukra!
Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk! Szent István első vértanú, könyörögj értünk! Ámen!

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria