Az esztergomi szemináriumba látogatott Michael August Blume SVD apostoli nuncius

Hazai – 2021. december 10., péntek | 15:18

Másodízben volt az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet vendége december elején Michael August Blume SVD apostoli nuncius, aki ezúttal két napot töltött a kispapok körében, hogy jobban megismerje őket és egyházképüket. Az alábbiakban Faragó András főduktor, ötödéves papnövendék beszámolóját olvashatják.

Amint az Apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, a sok viszontagság ellenére termékeny volt az igehirdetés, úgy a nehézségek ellenére ma is megállapíthatjuk: az Egyház mégis él – állapította meg a nuncius az első közös találkozónkon. Ez a reményteljes hangulat jellemezte a vele való beszélgetéseket és az együtt töltött időt.

Lehetőségünk nyílt megismerni gondolatait az Egyház mai helyzetéről és az ősszel megkezdett szinodális útról, melynek célja – véleménye szerint –, hogy egyre jobban felfedezzük az Egyház minden egyes tagjának, különösen pedig a világiaknak a sokféleségét. Némileg képet kaptunk általa a Világegyház és benne hazánk papságának állapotáról.

Alkalmunk volt kérdezni is tőle, így némelyest megismerhettük véleményét és világlátását. Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy meglátása szerint mi a három legjelentősebb dolog, amire papként figyelnünk kell. Válaszában kifejtette, hogy az első és legfontosabb feladat az Istennel való kapcsolat és a helyes istenkép kialakítása. A második a tiszta, minden érdektől mentes emberi kapcsolatok, barátságok létesítése és ápolása; a harmadik pedig az emlékezés, mely során újra és újra felidézzük magunkban az Isten nagy tetteit az életünkben.

Megkérdeztük azt is, hogyan látja a magyarokat. Elmondta, hogy mivel félig ő maga is magyar, valamint a plébánia, ahová az Egyesült Államokban tartozott, a Magyarok Nagyasszonya titulust viselte, s ezáltal sok emigráns magyarral megismerkedett, könnyen tud azonosulni velünk.

A két nap programja követte a szeminárium napirendjét, így a beszélgetéseken túl a nuncius atya által celebrált ünnepi szentmisén, zsolozsmákon és közös étkezéseken vehettünk részt.

A látogatást záró ebéden Erdő Péter bíboros atya is jelen volt. A szeminárium ajándékaként nuncius atyának egy fotóalbum készült, mely a ház elmúlt éveinek főbb eseményeit foglalta össze képekben. Imáink felől biztosítottuk őt, s reméljük, hogy a későbbiekben is lesz hasonló alkalom.

Forrás és fotó: Érseki Papnevelő Intézet

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria