Bíró László megáldotta a frissen végzett pécsi fogorvos- és gyógyszerészhallgatókat

Hazai – 2022. július 12., kedd | 16:51

Szentmisén vettek részt a Pécsi Tudományegyetem idén végzett gyógyszerészei és fogorvosai, hogy közösen mondjanak hálát a mögöttük álló egyetemi évekért, sikeres záróvizsgájukért és megszerzett diplomájukért. A Te Deum szentmisét Bíró László nyugalmazott tábori püspök celebrálta július 8-án a pécsi székesegyházban, majd áldásban részesítette a frissen végzett hallgatókat.

A szentmisét bemutató papok között volt a nigériai Mark Okafor Chidubem, aki a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán folytat tanulmányokat. A végzősökkel együtt adtak hálát az egyetem vezetői, oktatói, dolgozói, valamint a végzett hallgatók szülei, családtagjaik, barátaik.

Bíró László köszöntőjében kifejezte örömét, hogy évről évre tovább él ez a szép hagyomány, melyben a Pécsi Tudományegyetem végzős fogorvos- és gyógyszerészhallgatói szentmisében köszönik meg Istennek tanulmányaikban való előrehaladásukat.

Azért imádkozunk most, hogy hivatásukkal másoknak szolgáljanak Isten dicsőségére”

– fogalmazott a püspök.

Elmélkedésében a fiatalokra váró életről és szolgálatról elmondta: talán különbözik az eddig számukra megszokottól, és két kézzel kell majd kapaszkodni, hogy a sodrás ne vigye el őket attól az értékrendtől, amit szüleiktől, nagyszüleiktől vagy épp az egyetemen kaptak. „A rátok váró világban most küzdelem és káosz uralkodik. A káosz abból az esztelenségből fakad, mely tagadja a lét alapigazságát, magát az Istent. Nektek kell választani, hogy életetek során ragaszkodtok-e a lét alapigazságához, Istenhez vagy kiköttök egy olyan világban, ahol mindent szabad, minden cseppfolyóssá válik és elvész a szavak valódi értelme.”

A Jóisten adjon bölcsességet számotokra, hogy a lét alapigazságát válasszátok, és tudjatok hűségesek lenni hozzá. Legyetek következetesek, merjetek dönteni az igazság mellett. Vigyázzatok arra a belső mélységre és gazdagságra, amit léleknek nevezünk. Óvakodjatok azoktól, akik megölik a lelket, a mi gazdagságunkat. De ne féljetek, mert Isten szeretete kíséri az életeteket. Ahhoz, hogy ez megérintsen titeket, szükséges, hogy nyitottak legyetek az ő szeretetére – adta útravalóul a nyugalmazott katonai ordinárius.

Bíró László megemlékezett Szent Kozma és Szent Damján vértanúkról, az orvosok és gyógyszerészek védőszentjeiről. A legenda szerint ikertestvérek voltak, akik az orvosmesterséget választották. Mivel keresztények voltak, nemcsak orvosai, hanem apostolai is lettek Kilikia tartomány Égé nevű városának, ahol éltek. Jóságuk, emberszeretetük és prédikálásuk hatására sokan megtértek. Nem fogadtak el pénzt sem a gyógyításért, sem a gyógyszerekért. Munkájuk célja nem a haszonlesés volt, hanem a segítés. A Diocletianus-féle üldözés őket is elérte, bálványimádásra kényszerítette őket, melyre a testvérek nem voltak hajlandók, ezért halálra ítélték az ikerpárt, akik ennek ellenére életük végéig hűségesek voltak hitükhöz, hivatásukhoz.

Ti mindnyájan hídemberek vagytok az intézményi egészségügyi hálózat és az egyes emberek között. Méltó a munkás a maga bérére, de a személy álljon a szolgálatotok középpontjában, akiben ne fáradjatok el Istent szeretni és az embert látni, tudjatok mindenkit szeretettel fogadni”

– kívánta a most végzett fogorvosoknak és gyógyszerészeknek Bíró László.

A hálaadó szentmise az Egyház legrégibb magasztaló hálaadó énekével, a Te Deummal zárult, melynek imádkozása közben a püspök áldásban részesítette a friss diplomásokat.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria