Bottari de Castello: Ferenc pápa a szíveken keresztül újítja meg az egyházat

Hazai – 2015. március 12., csütörtök | 20:35

Ferenc pápa megválasztásának második évfordulója alkalmából március 12-én ünnepélyes hálaadó szentmisét mutatott be Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius Erdő Péter bíborossal és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival Budapesten, a Szent István-bazilikában.


KÉPGALÉRIA - klikk a képre!

„Te Péter vagy” – Jézus Péterhez intézett szavaiból indult ki homíliájában Alberto Bottari de Castello. Jézus e szavak által tette az apostolt sziklává, amelyre egyházát építette. Ezek a szavak minden egyes pápaválasztáskor megismétlődnek, és a megválasztott bíboros, Szent Péter utóda olyan sziklává válik, amelyre Jézus fölépíti egyházát – mutatott rá a nuncius. – E szavak visszhangoztak a Sixtus-kápolnában 2013. március 13-án is, amikor Jorge Mario Bergogliót megválasztották Róma püspökévé. Most Ferenc pápa az a szikla, amelyre Jézus az egyházat építi – hangsúlyozta Bottari de Castello.

Ferenc pápáé a felelősség, hogy átvezesse az egyházat a jelenlegi zord időkön – fogalmazott a nuncius, aki szerint a Szentatya legfőbb aggodalma, hogy belülről újítsa meg az egyházat. Ezt pedig úgy akarja megtenni, hogy annak gyökeres szerkezeti átalakulását össze akarja kapcsolni az egyház minden egyes tagjának belső megtérésével. A megtérés helye a szív mélyén van, és a Jézussal való találkozás eredménye – hívta fel a figyelmet a főpásztor, hozzátéve: nyitott és őszinte dialógusával, karizmatikus személyiségével és mély lelkiségével Ferenc pápa szüntelenül arra emlékeztet bennünket, hogy az életszentség a keresztény ember egyetlen választási lehetősége, amely Istenhez vezet. Minden más választás a semmibe vezető üres illúzió.

A Szentatya folyamatosan szemmel tartja a világban történteket, különös figyelmet szentel az emberi méltóság védelmének – hangzott el a szentbeszédben. – A pápa mindenkit figyelmeztet arra, hogy a személy méltósága elleni támadás a „kiselejtezés – senkit és semmit nem kímélő – kultúrájának” eredménye. Az emberi létnek ez a megtagadása nem vezet máshová, csak az erőszakba és a halálba, valamint a rabszolgaság modern formáiba – mondta a nuncius –, ezért buzdít bennünket a Szentatya arra, hogy küzdjünk a modern rabszolgaság minden formája ellen. Alberto Bottari rámutatott, hogy Ferenc pápa emellett határozottan elítéli az erőszak minden fajtáját, különösen is a terrorizmust, amely a pápa szavaival „annak a kultúrának a következménye, amely Istent elvetette”.

A Szentatya tanítása által mindnyájunkhoz közel kíván lenni – folytatta szentbeszédét a nuncius –, de különösen is a kitaszítottakhoz és az elnyomottakhoz; a szegényekhez, hajléktalanokhoz és munkanélküliekhez; a vándorlókhoz, akik életüket is kockáztatják, miközben kétségbeesve keresik a jövőt, itt, Európában is; emellett közel akar lenni a menekültekhez, a háborús konfliktusok áldozataihoz, kiváltképpen a közel-keleti térségben, akik életüket mentve elmenekültek, és mindent maguk mögött hagytak.

A Szentatya beszédeiben gyakran szót emel a béke védelmében. A keresztény szemléletben a béke nem csupán a háború hiánya, hanem Isten ajándéka és a közjóra törekvő emberi tevékenység gyümölcse. Ezért is mondta a pápa január 1-jén az Úrangyala imádság alkalmával: „A háború mindig szolgává tesz bennünket. Jól jegyezzétek meg: a béke lehetséges, és a béke gyökerénél mindig ott az imádság. Imádkozzunk hát a békéért!”

Alberto Bottari de Castello szentbeszéde végén katolikusoknak és nem katolikusoknak egyaránt megköszönte a hálaadó szentmisén való részvételt, és Isten áldását kérte Ferenc pápára.

A hálaadó szentmisét követően Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius méltatta a Szentszék és Magyarország közti diplomáciai kapcsolat újrafelvételének (1990. február 8.) 25. évfordulóját.

Jó estét mindenkinek! Buona sera a tutti! – Ferenc pápa két éve történt megválasztásakor használt szavaira utalt Erdő Péter bíboros. A magyar főpásztor szerint a köszönés megmutatta az új pápa személyiségét és azt a szándékát, hogy az egyházat közelebb vigye az emberek mindennapi örömeihez és problémáihoz. A helyi katolikus egyház és a Szentszék számára egyaránt ünnepnap a pápaválasztási évforduló – hangsúlyozta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke –, hiszen Róma főpásztorának küldetése ajándék az egyház egész közössége számára. Az elmúlt két évben számtalanszor megtapasztalhattuk Ferenc pápa humanizmusát, örömét és dinamizmusát. Éreztük, hogy az egyház megnyílik azok előtt, akik távol vannak tőle, akik más vallást követnek, vagy akár nem is hisznek Istenben. Szívből kívánjuk, hogy Ferenc pápa életét és munkáját Urunk védelmező szeretete és áldása kísérje – fogalmazott a bíboros.

Erdő Péter ezt követően a Szentszék és a pápa szerepét méltatta Magyarország történetének elmúlt huszonöt évében. 1990 óta, amikor hazánk és a Szentszék között újra helyreállt a diplomáciai kapcsolat, a magyar egyház folyamatosan érezte a Szentszék támogatását. A bíboros megköszönte Angelo Acerbi, Karl Josef Rauber, Juliusz Janusz korábbi és Alberto Bottari de Castello jelenlegi nuncius munkáját.

A hálaadó szentmisén részt vett Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, Bagdy Gábor, Budapest főpolgármester-helyettese, Szentgyörgyvölgyi Péter, Budapest V. kerületének polgármestere, Tóbiás József, az MSZP elnöke, Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője, Colleen Bell, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete és a diplomáciai testület számos tagja.

Fotó: Thaler Tamás

Agonás Szonja/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria