Budapestre és Szegedre látogattak a Pápai Szalézi Egyetem diákjai

Hazai – 2018. április 12., csütörtök | 9:00

Április 3. és 6. között Magyarországra látogatott a Pápai Szalézi Egyetem nyolc végzős hallgatója és Ubaldo Montisci, az intézmény Kateketikai és Ifjúságpasztorációs Tanszékét vezető professzor.

KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

A posztgraduális képzésben részt vevő papok, szerzetesek tanulmányi útjukon Budapest mellett a Szeged-Csanádi Egyházmegyébe is ellátogattak.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási Főfelügyelőségének Irodájában szervezett találkozón Udvardy György, mint az Országos Hitoktatási Bizottság elnöke, ismertette a Magyar Katolikus Egyház katekézisgyakorlatát, és azt a pasztorális közeget, melyben a hitoktatás zajlik. Előadásában kitért a hitoktatók, a családok és a plébániai közösségek jellemzőire, az előttük álló kihívásokra és a magyar egyház jövőbeli feladataira. Kiemelte: az adatok tükrében mind a vallásgyakorlat, mind pedig a hitre nevelés tekintetében reménykeltő számokkal találkozunk.

Bárány Béla hitoktatási referens a nagyvárosi hitoktatás jellemzői mellett bemutatta a katakéták pasztorációjának főbb elemeit: beszélt a szakmai anyagokról, a lelki kísérésről és a személyes fejlődést segítő programokról.

Kató Csaba, a főfelügyelőség vezető munkatársa a katekumenátus intézményének hazai tapasztalatairól tartott előadást, majd röviden bemutatta a főegyházmegye irodájának területi és szakmai struktúráját.

A kétnapos program a szegedi Gál Ferenc Főiskolán folytatódott, ahol Kozma Gábor, az intézmény rektora ismertette a felsőoktatási keretek között történő katekétaképzés főbb szempontjait, majd kitért arra a szegedi modellre, melynek hangsúlyos elemei a közösségfejlesztés, a módszertani nevelés, valamint a gyakorlatok alkalmával megvalósuló mentori jelenlét.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodájának munkatársai – Szalainé Milasin Katalin és Vargáné Bögi Veronika – bemutatták a Szent Barnabás Mentor Program céljait és kialakulásának történetét, a szakmai képzés felépítését; végül az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva beszéltek a jövőbeli fejlesztés lehetőségeiről is.

A főiskola Glattfelder termében rendezett találkozó lehetőséget adott a magyar katekétákkal való találkozásra. Délután a vendégek a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskolába látogatva a hitre nevelés és az iskolai hitoktatás helyi sajátosságaival ismerkedhettek meg.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye kateketikai irodája

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria