Egyházi óvoda épül a debreceni Megtestesülés-templom mellett

Hazai – 2021. november 24., szerda | 18:37

A debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tagóvodájának alapkőletételi ünnepségét november 23-án tartották a debreceni Megtestesülés-templom kertjében.

Az eseményen részt vett többek között Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Krakomperger Zoltán általános helynök, Fodor András püspöki helynök, Törő András püspöki irodaigazgató, Némethné Székely Júlianna tanfelügyeleti és Türk László oktatásszervezési főigazgató, Bódis Zoltán intézményvezető, Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Kósa Lajos országgyűlési képviselő és Puskás István, Debrecen alpolgármestere.

Bódis Zoltán intézményvezető beszédében utalt azon keresztény értékekre, amelyeket az intézmény is fontosnak tart továbbadni. A templomkert színhelye volt az egyházközség sok-sok közösségi alkalmának, kötetlen találkozásoknak is, vagyis „jó lelki magok vannak itt elvetve, amire épülhet az óvoda” – fogalmazott. „A katolikus köznevelési intézményeknek az a feladata, hogy munkájukkal, nevelésükkel lehetővé tegyék, hogy a gyermekben lévő őstudás Jézus eszméjével megnemesítve szárba szökkenjen” – tette hozzá.

Soltész Miklós államtitkár hangsúlyozta, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye már eddig is nagymértékben kivette a részét abból a közös munkából, amely a családok támogatását szolgálja: szerepet vállal az óvodaépítésekben és a gyermekek nevelésében is. Az egyházmegye az elmúlt években Mátészalkán, Nyírbátorban, Nyíregyházán, Debrecen-Józsán és most, 2021-ben Debrecenben építtet óvodát.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő az óvoda- és iskolaépítés indokoltságáról beszélt. „A magyar kormány felmérte azt, hogyan tudna a leginkább segíteni azokon a hátrányos helyzetű gyermekeken, akik olyan családból érkeznek, ahol hiányoznak az alapvető szocializációs és iskolára felkészítő képességek. Minél hamarabb találkozik a gyermek az oktatási rendszerrel, annál nagyobb esélye van arra, hogy a hátrányokat le tudja küzdeni.”

Az országgyűlési képviselő továbbá elmondta, hogy az újabb óvodai férőhelyek kialakítása azt is eredményezi, hogy a jelenleg tapasztalt 27 fős csoportlétszámok lecsökkennek az ideális, körülbelül 20 fős létszámra, ahol már speciális óvodapedagógiai programokat is meg lehet valósítani. Ehhez Debrecenben is több óvodát kell felújítani, építeni.

Kósa Lajos örömét fejezte ki, hogy a Megtestesülés-templom udvarán óvoda épül, noha ennek következtében csökken a templom közösségi udvara. A képviselő azonban ennek megoldására is javaslatot tett: a plébánia körül van olyan önkormányzati terület, amelyet elképzelése szerint hosszabb időtartamra át lehetne adni egyházi használatba, így az egyházközség visszanyerné azt a területet, amit az óvoda elvesz. Nehézséget okozhat majd a gyerekek óvodába hozása a parkolási terület szűkös volta miatt, e probléma megoldásán is gondolkodnak.

Amikor egy közösség óvodát, iskolát épít, azzal azt üzeni, hogy a jövőt építi. Puskás István alpolgármester hangsúlyozta, Magyarország kormánya olyan közösségben gondolkodik, amelynek határozott jövőképe van, és azt a jelenben alapozza meg.

Palánki Ferenc megyéspüspök beszédében örömét fejezte ki azért, hogy az új óvoda a Megtestesülés-templom kertjében épül. Kifejtette, hogy a megtestesülés misztérium, Isten titka, emberi ésszel fel nem fogható, de csodálni tudjuk.

A misztériumok olyanok, mint a reflektor, ha belenézünk, elvakít, és nem látunk, de a fényénél elég jól el tudunk igazodni. A megtestesülést sem értjük, de felfogjuk az üzenetét: Isten szeret bennünket,

vállalja az emberi sorsunkat és azt akarja, növekedjünk az Ő szeretetében, hogy majd egy örökkévalóságon át részünk legyen az isteni életben.

A Megtestesülés-templom további értelmet nyert azáltal, hogy majd az óvodába járó gyermekeknek a megtestesült Istent hirdetjük.

A keresztény egyházak nem intézményekben, hanem közösségekben gondolkodnak, ahol az evangéliumot hirdetjük azáltal, hogy átadjuk az értékeket, Isten szeretetét. Ez az ősbizalom, hogy szeretve vagyunk, jelen van már az anyaméhben is. Ebből indul ki Henry Newman bíboros is, akinek gondolatait Barsi Balázs ferences szerzetes könyvben foglalta össze. A szeretetet nem lehet megindokolni, mert az létezik; Isten a szeretet. Ha ebben hiszünk, késztetést érzünk arra, hogy ezt megosszuk.

A templom tövében óvoda épül; ez azért fontos, mert a gyermekek nemcsak Isten házát ismerik meg, hanem az óvodán keresztül is megérezhetik, Isten mennyire szereti őket.

A főpásztor végül megköszönte az államnak az óvodaprogram általi támogatását, valamint Debrecen városának a tulajdonában lévő terültetet a Megtestesülés-templom mellett, amelyet az egyházmegye 99 évre kapott meg.

A beszédek után Némethné Székely Julianna tanfelügyeleti és Türk László oktatásszervezési főigazgatók elhelyezték a kiválasztott tárgyakat az időkapszulába, majd a főpásztor megáldotta az időkapszulát és alapkövet. Végül elhelyezték a kapszulát.

Az időkapszulába került tárgyak: Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium alapító okirata; az óvoda látványterve; a Szent József Óvoda gyermekeinek a rajza; a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium jelvénye; a Hajdú- Bihari Napló 2021. 11. 23-i száma; Szent József-rózsafüzér; a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium mini zászlója; Szent Józsefhez szóló imádság; Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye Öröm-hír című negyedéves lapja; a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium munkatársainak a névsora.

Az ünnepségen közreműködtek a Szent József köznevelési intézmény józsai óvodájának óvodásai és általános iskolás diákjai.

***

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye jelenleg egy óvodát tart fenn Debrecenben. A Megtestesülés Plébánia környezete dinamikusan növekvő városrész, ezen fejlődést követi az egyházmegye is. A Megtestesülés-templomot Bosák Nándor megyéspüspök 2000 augusztusában szentelte fel. Az egyházközség is dinamikusan fejlődik, több csoport és közösség működési helye a plébánia épülete.

A megépülő négycsoportos óvoda több mint száz környékbeli gyermek óvodai elhelyezését biztosítja. 2022. szeptember 1-jétől két csoportban kezdődik a nevelés.

A beruházás költsége: 542 millió forint; a projektet Magyarország Kormánya 470 millió forinttal támogatja, a fennmaradó részt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye saját forrásból finanszírozza.

Szöveg és fotó: Kovács Ágnes

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria