Erdő Péter bíboros mutatott be szentmisét pünkösd vasárnapján Esztergomban

Hazai – 2019. június 9., vasárnap | 20:02

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek június 9-én délelőtt az esztergomi bazilikában celebrált ünnepi szentmisét, amelynek keretében kiszolgáltatta a bérmálás szentségét több mint száz fiatalnak és felnőttnek, akik Esztergom és környéke plébániáihoz tartoznak.

Homíliájában a bíboros elmagyarázta, hogy a pünkösd neve az ötvenes szám görög elnevezéséből ered, hiszen ötven nappal az Egyiptomból való szabadulás, a zsidó húsvét ünnepe után emlékeztek meg arról, hogy az Úr törvényt adott népének. Krisztus áldozata, halála és feltámadása után ötven nappal szállt le a Szentlélek az apostolokra. A törvényt a Sínai-hegyen kapta a választott nép, a Szentlelket pedig a Sion hegyén kapta az Egyház. A viharosan érkező Szentlélek felüdíti és táplálja az Egyházat, ugyanakkor mintegy felszólítja az embereket a bűnbánatra.

Erdő Péter elmondta, hogy a Szentlélek lángnyelvekben való megjelenése a régi szónokokban a bűnbeesés képét idézte fel. A nyelvek alakjában leszálló Szentlélek most mindezt helyreigazítja, megtisztítja a szíveket, megvilágosít és megszabadít a bűn örökségétől.

A főpásztor felidézte az 1994-ben tartott főegyházmegyei zsinatot, amely az első volt a második világháború óta. Aki jelen volt, szinte fizikailag érezte a Szentlélek működését. A következő évek sok eleven újdonságot hoztak. Egy évtizeddel az egyházmegyei zsinat után a plébániai missziók mozgalma indult újra, 2007-ben sorra került a budapesti városmisszió, ezek tapasztalatából született a Rózsafüzér a főváros körül, a Nyitott Templomok Éjszakája, a Keresztény Művészetek Hete, a szentségimádás elterjedése több templomban, zarándoklatok a különböző kegyhelyekre, főként pedig a karizmák ünnepének megrendezése minden évben pünkösdhétfőn Máriaremetén.

A bérmálás szentsége úgy részesít minket a Szentlélekben, ahogyan az apostolok részesültek benne az első pünkösd napján – folytatta a bíboros. – A Szentlélek eljövetele a bérmálás szentségében tisztító, átalakító robbanást hoz az életünkbe. Képessé tesz minket arra, hogy bátran valljuk meg a hitünket és bátran kövessük is Krisztus tanítását. A legnagyobb bátorság sokszor ahhoz kell, hogy a saját rossz szokásainkkal, kisszerűségünkkel, kényelemszeretetünkkel szakítsunk.

Erdő Péter kérte a Szentlélek Úristentől a bérmálkozók számára a missziós lelkületet, a képességet az Egyház tanításának hűséges követésére és elkötelezett továbbadására. Kérte továbbá minden hívő számára, hogy a Szentlélek adja meg tanúságtételüknek az átható erőt, mert a körülöttünk élő világ vár Krisztusra, rászorul az ő örömhírére és szabadító hatalmára. 

Fotó: Mudrák Attila/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Magyar Kurír
(tzs)

Kapcsolódó fotógaléria