Harmincéves a nyíregyházi Szent Imre-iskola

Hazai – 2022. november 14., hétfő | 17:59

Létrejöttének 30. évfordulóját ünnepelte a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola november 10-én az intézmény Szent Imre-kápolnájában.

A pedagógusok, gyerekek, meghívott vendégek püspöki szentmisével, iskolai jelvények megáldásával, emléklapok átadásával, jubileumi műsorral ünnepeltek. Az eseményen jelen volt Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök, valamint Kiss István nyugalmazott plébános, az iskola egyik alapítója is.

Az ünnepi szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatta be. Szentbeszéde elején a diákokhoz fordulva így fogalmazott: „...biztosan van elképzelésetek az életetekről, főleg a végzősöknek. Vannak álmaitok, és ez jól hangzik, de bonyolult, nehéz, terhelt világban élünk, és nekünk ebben a zűrzavaros mai világban kell élni az életünket.”

De mindig „mai világ” van – szögezte le a főpásztor. – Szent Imre életében is „mai világ” volt. Neki is voltak álmai, elképzelései. Jó nevelést kapott a szüleitől és Szent Gellérttől; elképzelte, hogy megházasodik, király lesz, és folytatja az apja, Szent István művét. De megtapasztalta azt, hogy Isten is álmodott róla valamit.

Akkor leszünk boldogok, ha az álmunk Isten álmával egybeesik, és meg tudjuk valósítani. Szent Imre odaadta az egész életét Isten szolgálatára, és ezzel lett igazán hasonló Jézus Krisztushoz – mutatott rá Palánki Ferenc.

Ma azt ünnepeljük, hogy harminc évvel ezelőtt néhány embernek eszébe jutott, hogy iskolát alapítson Nyíregyházán. Elindult a folyamat, és mindenki azt tette hozzá, ami rajta múlott. És harminc év alatt mennyi gyümölcsöt termett ez az iskola! Becsületes, rendes családapákat, családanyákat, papokat, szerzeteseket, akik itt ülnek közöttünk. Isten meghívta őket, de mindannyian meghívottak vagyunk – mondta a püspök. – Ahogyan megéljük a meghívottságunkat, úgy lesz az a többiek számára meghívó erejű.

Keresem Isten álmát, és teljesíteni akarom, mert egyszer élek; nincs próbaélet, próbaházasság, próbahivatás, próbahalál. Egyszer kell dönteni Istennel, végigjárni utunkat, egyszer kell meghalni, hogy örökké éljünk. Mindenkinek, aki megálmodta, létrehozta ezt az iskolát, nagy hálával tartozunk – zárta szentbeszédét a főpásztor.

A szentmise végén iskolajelvényeket áldott meg, amelyeket a hagyomány szerint ünnepélyes keretek között kaptak meg osztályfőnökeiktől a kilencedikes diákok.

István hitével, Gizella szeretetével, Imre tisztaságával – Tormássiné Kapitány Ágotha intézményvezető az iskola jelmondatával köszöntötte a jelenlévőket. Hálával emlékezett meg a katolikus közoktatás újraindításáról Nyíregyházán; visszatekintett a rendszerváltozás előtti évtizedekre, a kommunista hatalomátvétel utáni időkre, amikor Magyarországon négy szerzetesrend két-két katolikus iskolája működhetett.

1990-től a rendszerváltozás után megnyílt a lehetőség az egyházi iskolák újraindítására, és ez Nyíregyházán az elsők között történt meg – emelte ki az igazgató.

A nyíregyházi katolikus gimnázium 1992-ben két osztállyal kezdte meg működését, ma 960 gyermek nevelése és oktatása folyik keresztény értékek mentén a többcélú köznevelési intézményben.

Hálával emlékezett az alapításban részt vevő Seregély István egri érsekre és Kiss István nyíregyházi plébánosra, a támogató politikai közszereplőkre és azokra a keresztényekre, akiknek szívügyük volt az egyházi iskola életre hívása 1992-ben.

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában tanulunk, dolgozunk. Vannak régi és új épületrészeink, van modern sportlétesítményünk, saját kápolnánk, vannak sportpályáink, van kertünk, udvarunk, és persze rengeteg tantermünk és szaktantermünk. Egy kisebb városban élünk több mint ezren nap mint nap. Harminc évvel ezelőtt az intézmény a nulláról kezdett építkezni. Az iskola alapítói sem tudták, hogy álmuk így válik valóra, de annak nagyon is tudatában voltak, hogy a városi és a környékbeli gyerekeknek milyen oktatást, nevelést képzelnek el, és volt bennük hit és kitartás – mondta Tormássiné Kapitány Ágotha.

Köszönetet mondott a diákoknak a kreativitásukért, tudásvágyukért; a munkatársainak, hogy szakmailag és emberileg is mindig a maximumra törekedtek; a szülőknek, mert a legféltettebb kincsüket az intézményre bízzák, és együttműködnek velük gyermekeik nevelésében. Végül megköszönte a fenntartónak a biztos hátteret, hogy szakmai és lelki értelemben is gazdája a kivételes intézménynek.

Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere is megemlékezett az alapítókról, akik nem voltak egyedül, hiszen az egyházközségekben imádkoztak kezdeményezésük sikeréért; adományokat gyűjtöttek, népszerűsítették az iskolát, hogy minél több diákot beírassanak a katolikus gimnáziumba.

Kiemelte, hogy Kiss István atya az iskola alapításában játszott szerepéért Nyíregyháza Város Díszpolgára címben részesült.

Az alapítás 30. évfordulója alkalmából Palánki Ferenc megyéspüspök emléklapok adományozásával köszönte meg a pedagógusoknak az egyházmegye közoktatásáért végzett szolgálatukat.

Az ünnepség végén az intézmény mintegy hatvan diákja és óvodása jubileumi műsorát láthatták a jelenlévők – államalapító uralkodónk Intelmeit alapul véve – Szent István király és Szent Imre herceg párbeszédéről.

A beszámoló teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg és fotó: Kovács Ágnes

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria