Keresztet állítottak adakozásból az edelényi templom udvarán

Hazai – 2023. szeptember 18., hétfő | 12:09

Az edelényi templomot éppen negyven éve szentelték fel a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére. A helyi közösség adományaiból készült el az a kereszt, amelyet szeptember 14-én a templom udvarán állítottak föl. A fakereszt talapzata kő, annak fedlapja pedig márvány.

Az új kereszt mind anyagában, mind pedig kialakításában és elhelyezésében szerves egységet alkot a kőből épült, tetején falanternás templommal.

A templom felszentelésének kerek évfordulóján tartott ünnepi Szent Liturgiát Orosz Atanáz püspök vezette. Ennek kezdetén áldotta meg az új keresztet. A liturgián mondott homíliában a főpásztor a művészetben János-passióként is ismert evangéliumi szakasz (Jn 19) egy mondatát kiemelve arra hívta föl a figyelmet, hogy Jézus szenvedése és kereszthalála Isten végtelen szeretetének tanúsága. „Íme, a ti királyotok” – hangzik Pilátus mondata.

A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén „a keresztre feszített Jézus Krisztust mint királyunkat is szemléljük, és hálásan köszönjük azt a szeretetet, amellyel életét adta érettünk. Valahányszor egy kereszt előtt megállunk, és keresztet vetünk, ez a hála tölti el a szívünket, mert úgy szerette Isten ezt a világot, az emberiséget, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen (vö. Jn 3,16). Ez a felirat olvasható az újonnan felállított és megáldott kereszt tövében is – mondta a püspök. – Ennek bizonyosságával hajlunk meg mi mindannyian a kereszt előtt. A zsolozsma imádságában is erre buzdítjuk egymást: »Jertek, boruljunk le, és imádjuk Jézus Krisztust, a mi Királyunkat és Istenünket.« Ezzel az érzéssel közeledhetünk mi is ehhez a most felállított és megszentelt kereszthez.”

Végül Szent Pál apostol korintusiakhoz intézett szavait idézte Atanáz püspök: „»Mert Krisztus szeretete ösztönöz minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy mindenkiért meghalt, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.« (2Kor 5,14–15) Ha meglátjuk a keresztet, és benne a szeretet jelét, akkor az bennünket is a tiszta szeretetre indít egymás iránt. A kereszt megmaradó jele annak, ahogyan Isten mindhalálig szeretett és szeret bennünket, és ha keresztet vetünk előtte, akkor ez annak a jele, hogy Krisztus szeretete most is sürget mindenkit arra, hogy nagyon szeressük egymást és tegyünk meg mi is mindent egymás szeretetéért.”

A kereszt megáldásán a helyi iskolásokon kívül az óvodások is jelen voltak, a püspöki Szent Liturgián pedig sok általános és középiskolás tartott ki mindvégig.

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Fotó: Minyóczki Csaba

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria