Keresztet és közösségi házat áldott meg Orosz Atanáz püspök Alsóregmecen

Hazai – 2022. november 10., csütörtök | 14:57

Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök október 30-án látogatást tett Alsóregmecen. A főpásztor megáldotta a felújított közösségi házat és a parókia előkertjében álló keresztet.

Alig egy évvel a felújított parókia megáldása után újabb fejlesztéssel gyarapodott a kicsi közösség. Október utolsó vasárnapján a gyerekek köszöntötték a templomba érkező püspököt, aki a templom alapkövében 1929-ben elhelyezett irat nemrégiben előkerült másolatának szavaival üdvözölte a közösséget: „Hirdesse e templom hitünkhöz és hazánkhoz való rendületlen ragaszkodásunkat, figyelmeztesse utódainkat az istenfélelemre, a buzgó vallásosságra és az áldozatos hazafiságra!”

A Szent Liturgiát Orosz Atanáz püspök vezette, Martinek Zsolt kerületi esperes és Lipusz László parókus szolgálata mellett.

A főpásztor ezen a vasárnapon is a liturgián felolvasott evangéliumi (Lk 8,5–15) és apostoli szakaszhoz fűzte tanítását: Jézus értelmezése szerint a példabeszédben szereplő magok Isten igéit jelentik. A jó földbe esettek azok, akik tiszta és jó szívvel hallgatják Isten igéjét, megtartják és gyümölcsöt hoznak állhatatossággal. Az evangéliumi ige biztatást ad akkor is, ha már termettünk gyümölcsöt, és akkor is, ha úgy érezzük, hogy még terméketlen a mi keresztény életünk.

Biztat azzal: van lehetőségünk arra, hogy Isten termőföldjévé váljunk és másoknak is hasznára legyünk. A legvilágosabban a damaszkuszi kapunál megtért Pál apostol példázza ezt. Szent Pál apostol a Galatáknak írt levélben már igazi vallomást ad: „Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem és feláldozta magát értem.” (Gal 2,19–20) Aki így átéli Jézus Krisztus szeretetét, az nem is nyilatkozhat másképp. Aki nemcsak megértette, hanem megérezte, hogy Jézus a kereszten őérette hal meg, az Szent Pállal együtt elmondhatja, hogy Krisztussal keresztre van feszítve, akkor is, ha az élet újabb és újabb bonyodalmakat, nehézségeket teremt számára – hangsúlyozta a miskolci megyéspüspök.

Homíliájában Orosz Atanáz az éppen 75 évvel ezelőtt, 1947. október 31-én vértanúhalált halt Boldog Romzsa Tódor püspökről is megemlékezett, aki halálos ágyán megbocsátott gyilkosainak. „Ha valaki így tesz a betegágyon, valóban elmondhatja Szent Pállal együtt, hogy »élek én, de már Krisztus él bennem, mert Krisztussal keresztre vagyok feszítve«” – tette hozzá a miskolci megyéspüspök.

Aki Jézus Krisztust veszi magához, aki a szentgyónással megtisztítja a lelkét, az jó föld az Isten igéjének, tiszta és jó szívvel valósítja meg a meghallgatott igét, és az evangélium tanítása szerint százszoros termést hoz. Napjainkban embertársaink jelentős része arra sem veszi a fáradságot, hogy elmenjen a templomig, és meghallgassa a Szentírásból felolvasott igét. Itt, Alsóregmecen szép arányban vesznek részt liturgián az emberek, és a viszontagságok ellenére is kitartanak hitükben. Teljesüljenek az itteniek életében Szent Pál elhangzott szavai. „Tartsunk ki hűségesen az őseinktől, a templom építőitől, alapítóitól örökölt buzgósággal, és folytassuk vallási, lelki életünket Jézus Krisztus tanítása és az apostol intelme szerint!” – buzdított a főpásztor.

„Krisztussal keresztre vagyok feszítve” – erre emlékeztet a parókia előkertjében álló kereszt is. Régebben állították, de szükségessé vált a felújítása, amelynek költségeit Leskó Miklós és családja vállalta magára.

A kereszt megáldása után a parókia udvarán álló közösségi házban végezte el a házszentelés szertartását Orosz Atanáz püspök. A mostantól közösségi alkalmaknak állandó helyet adó ingatlan egy szintén megromlott állapotú épület felújításával és bővítésével, pályázati támogatásból valósult meg. „Adja Isten, hogy ez a nap hozzájáruljon az egész falu megszentelődéséhez és fenntartásához” – mondta Orosz Atanáz püspök a házszentelésen.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria