Közgazdasági szak indul a Pázmányon

Hazai – 2022. május 4., szerda | 18:00

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) a 2022/23-as tanévben hirdeti meg először 4 féléves MBA (Master of Business Administration) képzését. Az új közgazdasági szak indításáról Kuminetz Géza, a PPKE rektora; Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára és Komáromi László, a PPKE rektorhelyettese számolt be a sajtó képviselőinek május 4-én Budapesten, a PPKE Szent II. János Pál pápa termében.

Mint azt Kuminetz Géza, a PPKE rektora elmondta, a „pallérozott katolikus embert komplex és tárgyilagos gondolkodás kell hogy jellemezze. Így képes az élet bármely ágában eligazodni és a tudományokban megfelelőképpen dolgozni és alkotni.” Erre a holisztikus látásmódra rendkívül nagy szükség van a gazdaságtudományok területén.

A Katolikus Egyház társadalmi tanítása foglalja össze azokat az elveket, melyeknek tükröződniük kell egy normális társadalom minden szférájában, ha nemcsak jólétet, de jól-létet és fenntartható jövőt is szeretnénk.

Kellő bölcsesség kell ahhoz, hogy az önszabályozásra nem képes gazdasági területhez kívánt szabályozást érvényesíteni tudjuk. Emberléptékű és környezettudatos gazdálkodásra van szükségünk, ám ezt csak olyan vállalatvezetők képesek megvalósítani, akik az egyensúly visszaállításának módjaival is tisztában vannak. Ehhez munkatársakra is szükség van, az új szak az ő képzésükhöz járul hozzá. „Reméljük, hogy a közeljövőben a gazdasági képzés további fejlesztésére is sor kerül, a gazdaságtudomány teljes vertikumának kiépítésével, katolikus szellemiségű oktatásával és kutatásával. Már csak azért is, mert az etikus gazdaságé, etikus társadalomé nemcsak a jelen, de a jövő is” – fejezte be tájékoztatóját Kuminetz Géza rektor.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt emelte ki, hogy a legmagasabb fokú üzleti képzés most már egyházi egyetemen is elérhető.

A keresztény gondolatoknak, a keresztény etikának van helye a közgazdaságban, hiszen az üzleti életnek is a közjóról kell szólnia.

Ezért fontos, hogy ősztől már lehet jelentkezni a PPKE MBA képzésére, melynek munkájában az ÉRME hálózat jóvoltából sok gyakorlatot ismerő gazdasági szakember is részt vesz majd. Rétvári Bence államtitkár a képzésről szólva azt is hangsúlyozta, hogy az oktatás módszertana harvardi mintát követ, mely eltér a hagyományos, frontális tanítástól.

Katona Klára, a PPKE Jog- és Államtudományi Kar Heller Farkas Intézetének vezetője, a képzés szakfelelőse azt emelte ki, hogy az órákon a hallgatók a törzsanyag ismeretkörein belül módszertani ismereteket, vezetői számvitelt, vállalati pénzügyeket, vállalat-gazdaságtant, valamint marketing-, ellátásilánc-, emberierőforrás-, stratégiai és projektmenedzsment tárgyköröket is elsajátítanak. A gazdasági és menedzsment ismereteken túl a szervezetszociológia, a kommunikáció, a szervezetpszichológia, illetve az üzleti jog is a képzés része lesz. A nemzetközi üzleti környezet és a multinacionális vállalatok működésének bemutatása tovább bővíti a hallgatók látókörét.

A képzés a nappali és levelező tagozaton egyaránt elérhető lesz. A mesterfokozat megszerzéséhez összesen 120 kreditet kell teljesíteni, a képzésben felveendő tanórák száma – 15 héttel számolva – nappali tagozaton 930 óra, levelező munkarendben pedig 324 óra lesz.

Komáromi László, a PPKE rektorhelyettese a képzést ismertetve elmondta, hogy a felvételhez megfelelő alap-, illetve mesterfokozat szükséges, illetve a képzési követelményekben felsorolt ismeretek kreditértékeivel kell rendelkeznie a jelentkezőnek. Az MBA előzményeként elfogadott szakok lehetnek: a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá a műszaki képzési területről a műszaki menedzser, az agrárképzési területről a vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus képzési területről a gazdaságinformatikus, valamint az orvos-egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak. A képzésbe való belépés feltétele továbbá az alapfokozat birtokában legalább három-, a mesterfokozat birtokában legalább kétéves szakmai, vezetői gyakorlat. A képzést elvégző oklevelében szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász MBA szakon.

A képzés legfontosabb célkitűzése a keresztény üzleti szemlélet átadása, olyan szakemberek képzése, akik számára az üzleti profizmus mellett, vagy még inkább előtt az értékközpontúság, a morális döntések meghozatala kiemelt jelentőségű. A keresztény szemlélet közvetítése nem elsősorban a tantárgyi tematikában testesül meg, hanem közvetett módon, viták és együttgondolkodás révén. Ebben a megközelítésben nagy segítséget jelent a Navarrai Egyetem barcelonai üzleti iskolája (IESE), amely a Financial Times értékelése szerint világelső a vezető üzleti képzések (Executive Business Education) között és az MBA képzések terén is az élvonalba tartozik. Ebben az évben az MBA program központi oktatói az IESE által szervezett továbbképzésen vesznek részt, amely az esettanulmányok és az értékközpontú oktatási módszertanok elsajátítását célozza meg.

Szerző: Baranyai Béla

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria