Mária-szobrok hordozóinak találkozóját tartották Vaskúton

Hazai – 2021. július 13., kedd | 18:09

A Bács-Kiskun megyei Vaskút Szentháromság-templomában tartották július 11-én a felső-bácskai Mária-szobrok hordozóinak tizenegyedik találkozóját.

Tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt a találkozó, idén azonban Bácsbokod, Bátmonostor, Csátalja, Fajsz, Gara, Hajós, Miske, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Sükösd és Vaskút lányai, asszonyai a különböző nemzetiségek népviseleteibe öltözve ismét elhozták Vaskútra római katolikus templomaik szalagokkal és virágokkal feldíszített hordozható Mária-szobrait.

Az ünnepi szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be, koncelebrált Szűcs Tibor Bácsszentgyörgyön, Garán és Vaskúton, valamint Harbula István Bátmonostoron és Nagybaracskán szolgáló plébános.

Az érsek prédikációjában Mária tiszta, önzetlen szeretetéről és hitéről beszélt, és kiemelte a kegyhelyek lelket megerősítő, testi-lelki gyógyulást adó erejét. „Szűz Mária a hit tanúja, erénye az alázatosság. A hit erőt ad a mindennapi megpróbáltatások, keresztek elviselésére. Szűz Mária hite példaképül szolgál” – biztatta a híveket Bábel Balázs.

A főpásztor elismerően beszélt a vallási hagyományok és értékek őrzéséről, ápolásáról. Kiemelte, hogy a hétköznapi életben tudjuk megmutatni és kell megmutatnunk azt, hogy valójában mennyire vagyunk Krisztus követői. Ehhez kérte a Szűzanya pártfogását és közbenjárását a hívek számára.

A szentmisét követő körmeneten több száz hívő követte a Mária-szobrok hordozóit. Az ünneplők a templomot megkerülve tértek vissza áldásra.

Vaskút első, vályogból épített temploma 1765-ben készült el. Ezt a templomot 1877-ben lebontották. Az újonnan felépített Szentháromság-templomot 1880-ban Latinovits Gábor kanonok, korábbi vaskúti plébános áldotta meg. A reneszánsz stílusban épült, 49,25 méter hosszú, 18 méter széles, 11,45 méter belmagasságú, 30 méter magas toronnyal rendelkező templom freskói Lohr Károly, a festett üvegablakok Walter Gedeon munkái. A négy oltár közül a főoltár két szoborral Hensch Ignác budapesti szobrász műve. A két mellékoltárt Jakobey Károly a megfeszített Krisztust, illetve a Szeplőtelen Fogantatást ábrázoló festményei díszítik. A negyedik oltárt a Lourdes-i Mária tiszteletére állították 1918-ban.

Szöveg és fotó: Gaugesz József

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria