Mentor-Katekéta Konferenciát rendeztek Szegeden

Hazai – 2016. június 14., kedd | 14:31

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodája a Gál Ferenc Főiskolával együttműködve június 10-én rendezte meg első Mentor-Katekéta Konferenciáját, amelynek témája a „Segítő támogatás a katekétaképzésben” volt.

KÉPGALÉRIA – klikk a kép!

Az egyházmegye kateketikai irodája 2013 őszén indította el Szent Barnabásról elnevezett mentorprogramját. A június 10-i szakmai konferenciát a témáról való közös gondolkodás jegyében szervezték meg azzal a céllal, hogy a katekéták megoszthassák egymással tapasztalataikat.

A tanácskozás megnyitóján Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora köszöntette a megjelenteket, akik mintegy nyolcvanan a hazai egyházmegyék kateketikai irodáit, főiskoláit és a katekétaképzés szakmai területeit képviselték.


Udvardy György pécsi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottságának elnöke előadásában összefoglalta az elmúlt 25 év katekétaképzésének szakmai folyamatát, valamint szólt azokról a feladatokról és kihívásokról, amelyek meghatározó szakmai állomásai voltak az utóbbi évtizedeknek. A jövőre vonatkozó célok között kiemelte annak fontosságát, hogy szülessenek új, a közösségépítésre és közösségvezetésre épülő képzések.

A plenáris előadások második előadója Farkas István piarista tanár volt, aki A keskeny út (a katekéta felelőssége) címmel tartott előadást. Felvázolta azokat az evangéliumi értékeket, amelyek mentén a katekéta hitoktatói hivatásában megerősödhet. Az előadó többek között megfogalmazta, hogy el kell jutni az erkölcsi kiválóságtól az életszentségre, az erős akarattól a Szentlélekre való ráhagyatkozásra, a közösségtől az eucharisztikus közösségre.

A konferencián bemutatták a Szeged-Csanádi Egyházmegye katekétái között végzett felmérés struktúráját és eredményeit. Az online kérdőív hét témájában összesen száz kérdésre kellett válaszolni, ezek kiértékeléséről Szűcs Klára kateketikai munkatárs, illetve Kóczán Balázs szociológus beszélt. A válaszokból kiderült: a katekéták szolgálata sokféle területet ölel fel, leterheltségükből adódóan sokféle feladatot kell teljesíteniük. A katekéták mintegy felének komoly kihívásokkal kell szembenéznie, míg egyharmaduk személyes odafigyelést, szakmai segítséget és lelki támogatást igényel. Ez utóbbi arra enged következtetni, hogy a „burn out” (kiégés) reális veszélyt jelent a hitoktatókra is.

Kotschy Beáta egyetemi tanár a mentor sajátos kompetenciáiról tartott előadást. Bemutatta azokat a szempontokat és azt a komplex kompetenciahálót, amelyek fontos szerepet töltenek be a világi mentorképzés programjában. Ilyen képességek a kommunikáció, a felmérés, a tervezés, a fejlesztés, az együttműködés, a tanácsadás, a meghallgatás és a kritikus szemlélet. Ezek a kompetenciák folyamatosan fejlődnek, és kibontakoztatásukban fontos szerepe van a mentortanárnak.

A plenáris előadásokat Serfőző Levente oktatási helynök zárta (Módszertani paradigmaváltás a katekétaképzésben), aki rámutatott: a katekétának nemcsak képességei fejlesztésére, saját karizmái megélésére kell törekednie, hanem a szolgálatát érintő kihívásokkal is szembesülnie kell. Ilyenek például a nevelési és pedagógiai, pasztorális és szociológiai kihívások. A katekétaképzés módszertanát tekintve szükséges egy olyan új szemléletmód kialakítása, amely egységben látja a felsőoktatásban töltött évek és a katekétaszolgálat ideje alatt megvalósuló folyamatos képzést. Ebben a katekumenális szemléletű képzési modellben kiemelt szerepe van a jól megszervezett segítő támogatásnak, amely a katekéták mentorálásában valósulhat meg.

A délután további részében Vizvárdy Rita szociális testvér, illetve Székelyné Kováts Eszter és Magyar Adél tartottak műhelyfoglalkozásokat, amelyek során gyakorlati tanácsok és a közös tapasztalatok megosztásával próbáltak segíteni a résztvevőknek. 

A konferencia a Szent Barnabás apostolhoz intézett könyörgéssel zárult. Ő volt az, aki a Szentírás tanúsága szerint Szent Pált elkísérte az apostolokhoz, és ő az égi pártfogója a Szeged-Csanádi Egyházmegye mentor-katekéta programjának.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria