Legyünk mi is irgalmas szamaritánusok – A szociális munka napját ünnepelték Máriapócson

Hazai – 2022. november 17., csütörtök | 17:39

November 14-én közös imádsággal kezdődött a szociális munka napja alkalmából tartott ünnepség a máriapócsi kegytemplomban, a Nyíregyházi Egyházmegye szociális intézményeinek több mint kétszáz alkalmazottja részvételével. Ezt követően a fenntartó 38 szolgálatot teljesítő munkatársat részesített főpásztori dicséretben, amelyeket az Emmánuel Zarándokközpontban adott át Szocska Ábel megyéspüspök.

A szociális munka napja hagyományosan a szolgálatot teljesítő munkatársaknak, illetve róluk szól. A máriapócsi ünnepségen idén is megköszönték a Nyíregyházi Egyházmegye szociális intézményeiben dolgozóknak az áldozatos munkát, amellyel az ellátottak, gondozottak és a gyermekek felé fordulnak.

Elsőként Szocska Ábel püspök köszöntötte a jelenlévőket, amikor az ünnepséget nyitó szertartáson, a Parakliszon a kegykép előtt a Szűzanyáról elmélkedett.

„A Szentírásban senki sem köszöni meg Máriának, hogy Jézus Krisztust adta nekünk. Amikor a fia a kereszten elköszön tőle, akkor sem hangzik el a köszönet szava. Mert Jézus nem szavakkal, hanem tettekkel mutatja ki háláját – hangsúlyozta a főpásztor. – Gondoskodni akar édesanyjáról, ezért rábízza őt Jánosra, legkedvesebb tanítványára, Jánost pedig édesanyjára. Ez a gondoskodó szeretet a köszönet egy különleges kifejezési formája.”

 

Máriapócson megköszönjük Mária irántunk való gondoskodó szeretetét, hiszen neki gondja van ránk – mondta a megyéspüspök. – Ugyanakkor a munkatársaknak az ellátottak iránt tanúsított gondoskodó szeretetét is meg kell köszönni, hiszen fáradságos munkát végeznek, amikor nap mint nap gondozzák őket, odafigyelnek rájuk.

A közös imádság után Papp Tibor főhelynök, aki az egyházmegye szociális ügyeiért is felelős, bemutatta a meghívott vendéget.

Törő András debrecen-nyíregyházi püspöki irodaigazgató, országos katolikus egyetemi lelkészi referens a hivatás és a hit témájában tartott előadást, vizsgálva a segítő munka aspektusait. Lukács evangéliumából felolvasta az irgalmas szamaritánusról szóló történetet, majd a példabeszédben megfigyelhető szereplőkre és magatartásmintákra hívta fel a figyelmet, három utat vázolva annak alapján, hogy milyen válaszokat adnak az élet kihívásaira: a pap és a levita cselekedetei a vallásosság elembertelenedésének példái, hiszen nem segítenek, nem veszik észre a bajban lévőt. A szamaritánus azonban nem prédikál, meglátja, mire van szükség: tettre, hiszen megesik a szíve a földön fekvő ember láttán. A földön fekvő pedig mint természetében megsebzett, természetfölötti ragyogásától megfosztott emberi lény van jelen a történetben.

Olykor mindhárom élethelyzetben érintettek vagyunk – mondta az előadó. – Van, amikor mi fekszünk az úton; a kapcsolatainkban, saját bűneink által kerülünk az út szélére. Vannak magányos pillanataink. S van úgy, hogy Jézussal találkozunk. Ő eredeti méltóságunkba akar visszahelyezni, így találkozunk vele a szentgyónásban. Ismernünk kell a sebeinket, hibáinkat. Ha megtapasztaljuk, hogy Isten minket is meggyógyított már, ettől a tapasztalattól válhatunk magunk is gyógyítókká. Jézus a szamaritánus cselekedeteiben mintát ad: megtenni, amire éppen akkor lehetőségünk van.

Törő András atya arra biztatta a hallgatóságot, ki-ki gondolja át, életében hol vannak a sebei, hol kell gyógyulnia, hol vették, segítették fel egy öleléssel, imával vagy egy jó szóval. Ebből tanulva „merjünk irgalmas szamaritánusokká válni”. „Életünk minőségét, sikerét, gazdagságát az adja, mennyire tudtunk azonosulni az irgalmas szamaritánus alakjával, mennyire alakított, formált, mennyire lettünk azzá, aki minket is megérintett.”

A kegytemplomban tartott imádság és elmélkedés után az Emmánuel Zarándokközpontban folytatódott a rendezvény, amelyet Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikért felelős államtitkára is megtisztelt jelenlétével.

A politikus beszédében üdvözölte a Nyíregyházi Egyházmegye azon hagyományát, hogy a szociális munka napja alkalmából minden évben tart egy bátorító rendezvényt, melyen azokat az embereket szólítják meg, akik a segítésnek, ennek a szolgálatnak szentelik életüket.

A fenntartó minden évben kitünteti az egyházmegye szociális intézményeinek néhány dolgozóját. Idén 38 munkatárs részesült püspöki vagy kiemelt dicséretben. Az elismeréseket Fülöp Attila államtitkár és Szocska Ábel püspök együtt nyújtotta át a munkatársaknak, akik között volt, aki a hajléktalanok, a pszichiátriai betegek vagy az idősek kiemelkedő és szakszerű ellátásáért, gondozásáért, mások nevelőszülőként, vagy épp háttérmunkát végző könyvelőként, gondnokként kaptak elismerést, hiszen az ő munkájuk éppoly fontos az intézmények működésében. Idén fenntartói döntés alapján dicséretben részesült az egyházmegye szociális irodájának vezetője, Bodnár-Szabó Ildikó, valamint számos közvetlen munkatársa is, így Pusztai László gazdasági vezető is.

A díjazottak névsora és a teljes beszámoló ITT olvasható.

Az ünnepi eseményen Bodnár-Szabó Ildikó, a püspöki hivatal szociális irodájának vezetője bemutatta a megjelentek számára a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő szociálisintézmény- és ellátórendszert.

A Nyíregyházi Egyházmegye 2700 ellátottról, 1100 gyermekről gondoskodik 660 alkalmazott és 240 nevelőszülő segítségével Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, 25 településen.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria