Ne a szegények vámszedői, hanem mások szolgálói legyünk! – Az ökumenikus imahét kezdete Miskolcon

Hazai – 2022. január 19., szerda | 13:10

Miskolcon idén elsőként a Kossuth utcai református templomban imádkoztak közösen a Krisztus-hívők egységéért január 17-én.

Szabó Sándor, a miskolci belvárosi gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a templomban egybegyűlteket: reformátusokat, evangélikusokat, görög- és római katolikusokat, metodista és ortodox hívőket és elöljáróikat, vezetőiket.

Az idei imahét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-keleti Egyházak Tanácsa állította össze, központi igéjét Máté evangéliumából választották: „Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”

Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök igehirdetését a Közel-Keleten másfél évvel ezelőtt tett látogatására való emlékezéssel kezdte, ahová a Görögkatolikus Egyház adományait személyesen vitte el:

„Volt szerencsém találkozni a helyi püspökök ökumenikus tanácsával. Hat különböző keresztény egyház vezetője és a pápai nuncius találkozott azért, hogy testvéri szeretetben folytassa egy porig lebombázott nagyváros újjáépítését lelki értelemben is.

 

Ott senki sem rivalizált, és mindenki egyaránt részvéttel imádkozott az immár tíz éve elrabolt Pál és János érsekekért, akiket missziójuk közben raboltak el az iszlamisták. A vértanúk és hitvallók ökumenizmusa ejtett rabul ott Keleten,

s ennek a gyülekezetnek is azt a buzgóságot szeretném figyelmébe ajánlani és javasolni, amelyet a sokat próbált közel-keletiek tanúsítanak. Szent Pál mai üzenetének előszavát láttam körükben megvalósulni: »Ne tegyetek semmit versengésből, sem hiú dicsőségvágyból, hanem mindenki alázatosan tekintse a másikat maga fölött állónak. Egyiktek se tartsa csak a maga érdekét szem előtt, hanem a másokét is.« (Fil 2,3–4) Ilyen hozzáállással kellene nekünk is egymásra tekintenünk.”

A ökumenikus imahét második napjára javasolt evangéliumi szakaszt Kovács Zoltán metodista lelkész olvasta föl Máté evangéliumából (Mt 20,20–28). Orosz Atanáz erről elmélkedett beszédének folytatásában.

„Ökumenikus hivatásunk és keresztény létünk legszebb kifejeződési formája is ez a fajta szolgálat: »Maga az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért« (Mt 20,28). Az Egyházban ökumenikus küldetést betöltő személy a szolga Krisztus eleven ikonja. És az egész szolgálati tevékenységnek akkor van értelme, ha az segít jobban megismerni, szeretni és követni Krisztust az ő szolgálatában. Hiszen így találjuk őt, aki isteni előjogaihoz nem ragaszkodott, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött. Az utolsó vacsorán hozzáfogott, hogy sorra megmossa tanítványai lábát. A rabszolgamunkának számító lábmosás pedig a megváltott egyház egészének szóló jegyesi ígéret lett.”

A görögkatolikus püspök rámutatott, amikor Jézus sajátkezűleg mossa meg tanítványai lábát, legmélyebb alázatát mintaként adja elénk. „Ma különösen is előttünk áll tehát az Egyház alapítója, Jézus Krisztus. Ő az, aki rászólt két protekciót igénylő apostolára: »Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei zsarnokoskodnak népük felett, a nagyok meg hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki köztetek naggyá akar lenni, legyen a szolgátok.« Tanítványai körében kifejezésre juttatta: »Úgy vagyok köztetek, mint a szolga!« Ő nem tűrte a rangokért és előjogokért való kicsinyes tülekedést és versengést, ezért emlékezetükbe véste a szorgalmasan virrasztó szolga boldogságát.”

A Jelenések könyvének 7. fejezetében (14–17) hajmeresztő metaforák jelenítik meg, hogy a mi pásztorunk egyúttal bárány. „Ilyen pásztor-bárány előtt hódoltak a keleti bölcsek, s mi is kizárólag ilyen királyt imádunk és neki hozunk aranyat és tömjént. Valahányszor összegyűlünk, neki szolgáljunk minden közösségi ténykedésünkkel is!

Fogjunk össze, jertek, imádjuk őt egy olyan világban is, ahol e világ globalista urai szemérmetlenül gazdagodnak a világjárvány nyomorultjainak rovására is, és alapítványaikkal látszólag jótevőknek mutatkoznak, miközben valójában zsarnokoskodnak a népek fölött és hatalmaskodnak rajtuk.

Javaslom, hogy mi ne ezekre a kétszínű multimilliárdosokra hallgassunk, akiknek globalista terveikben mi, keresztények legföljebb vakcinaügynökökként vagy hulladékgazdálkodó környezetvédőkként szerepelhetnénk. Egyedül a megváltást, a mi üdvösségünket szolgáló Jézus Krisztust keressük és imádjuk!” – zárta a gondolatmenetet Atanáz püspök.

Az imaalkalmon összegyűlt felajánlásokat a Regőczi Alapítványon keresztül a pandémia során árván maradt gyermekek megsegítésére ajánlják föl.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria