Nincs okoskodás, csak imádás – Szentségimádást tartottak a budapest-rákosmenti plébániák fiataljai

Hazai – 2023. december 1., péntek | 10:32

„Itt nincs okoskodás, csak egyedül meghajlás és imádás” (Boldog Brenner János) – ezzel a mottóval hívta a budapest-rákoskeresztúri Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia ifjúsági közössége a főváros 17. kerületében élő fiatalokat közös szentségimádásra Krisztus Király ünnepének vigíliáján, november 25-én. A szentségimádást a madárdombi Szent Pál-templomban rendezték meg.

A szomszédos plébániák fiataljai mellett családok és idősebb testvérek is részt vettek az alkalmon.

A szentségimádási órát Krisztus Király dicsőítése mellett felajánlották a papi és szerzetesi hivatásokért, a Szent Kereszt-plébánia közösségéhez tartozó első évfolyamos kispapért, az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet és a Központi Papnevelő Intézet szeminaristáiért és elöljáróiért.

Az elmélkedéseket Boldog Brenner János lelkigyakorlatos naplójából válogatták össze. A sok megpróbáltatás közepette az ő mély istenkapcsolata és hálája összekapcsolódott a fiatalok útkeresésével és kríziseivel.

A fiatalok szorgalmasan készültek az elmélkedések felolvasására. Volt olyan felolvasó, aki még segítséget is kért magyartanárától, hogy minél szebben tudja átadni az üzenetet.

A zenei szolgálatot a plébánia ifjúsági zenekara látta el. A dicsőítő dalok a Forráspont programokról jól ismert énekek voltak.

A helyi ifjúsági csoport immár 13 éve alkot egy közösséget. Aktív szolgálatot látnak el a plébánián mint ministránsok, zenekari tagok, de rendszeresen részt vesznek a templomok körüli munkálatokban, és évek óta szervezik a plébániai táborokat.

Ez év szeptemberében az egyik közösségi alkalmon az ifjúsági csoport kísérője közös gondolkodásra hívta a fiatalokat, hogy milyen lelki és közösségépítő programokkal tudnák elmélyíteni és színesíteni a plébánia életét. A számos ötlet között első helyen szerepelt egy kerületi szintű ifjúsági szentségimádás megszervezése. A megszületett, egész évre szóló – bátran nevezhetjük így – pasztorális tervet átadták Balik Béla plébánosnak, aki nagy örömmel fogadta és támogatja azt. A szentségimádáson ő is részt vett, és hálát adott a világmindenség Királyának az alkalomért, a szervezőkért, a kerület fiatalságáért: „Hálát adok neked, hogy a szervezőkön keresztül meghívtál minket ide” – fogalmazott.

A szentségi áldást követő agapén alkalom nyílt a beszélgetésre is a Szent Pál-templom közösségi házában. 

A visszajelzések alapján igény van havi rendszerességű ifjúsági szentségimádásra, melyet az ifjúsági közösség a plébános támogatásával igyekszik megvalósítani.

Forrás: Budapest-Rákoskeresztúri Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia ifjúsági közössége

Fotó: Kis Molnár Áron

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria