Valóban Krisztus-követők vagyunk, vagy látszatkeresztények? – Ökumenikus imahét Egerben

Hazai – 2018. január 27., szombat | 14:36

Január 21-én kezdetét vette az ökumenikus imahét. Egerben a református templomban nyitották meg az imahét rendezvényeit. Az imaórát Tóth Imre református lelkész vezette, az elmélkedést Ternyák Csaba egri érsek tartotta.

A főpásztor bevezető gondolataiban az evangéliumra, az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédre irányította a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy önvizsgálatot tartva látnunk kell, hogy valóban Krisztus-követők vagyunk-e, valóban az evangélium szerint próbálunk-e élni, vagy látszatkeresztényként elmegyünk a bajbajutott, rászoruló embertársaink mellett.

A két éve meghirdetett irgalmasság évének célkitűzése volt, hogy megtanítson minket testvérként tekinteni egymásra – emlékeztetett Ternyák Csaba. – Az ökumenikus imahét évenként visszatérő időszaka pedig alkalom arra, hogy a különböző felekezetek, baptisták, evangélikusok, reformátusok, görög és latin rítusú katolikusok testvéri szeretettel forduljanak egymás felé, és közösen ismerjék fel az imahét mottója mögött álló bizonyosságot: „Isten a világ és a történelem ura, nála van az emberiség reménye. Jobbod, Uram, dicső az erőtől…”

„Az isteni jobb kéz az, amely bennünket arra sarkall, hogy higgyünk az Istenben. Higgyünk abban, hogy amit Krisztus akart, és amiért az utolsó vacsorán imádkozott, az nem csak egy álom, nem csak egy illúzió. Hogy a keresztények közt egyszer megvalósul majd a látható egység is.”

Ha Jézus Krisztus van életünk középpontjában, nekünk, baptistáknak, reformátusoknak, evangélikusoknak, görög és római katolikusoknak, ha mindannyian Krisztust állítjuk életünk középpontjába, akkor hinnünk kell abban, hogy ez Isten akarata, aki egy egyházat akar, és hogy ezzel mi legalább a saját magunkét megtesszük. „A többi az Isten ajándéka lesz. Az Isten jobbjának az ajándéka lesz. Hogy egyszer egy akol legyen, és egy pásztor.”

Rengeteg szomorúság, betegség, nélkülözés van a mai világban. Otthonunkban, munkahelyünkön, környezetünkben vállaljuk az irgalmas szamaritánus küldetését – biztatott az érsek.

Legyünk az irgalmas Isten követei. Csillapítsuk az éhséget, oltsuk a szomjúságot. Ruházzuk fel a rongyost, adjunk szállást az utazónak, látogassuk a beteget. Intsük meg a bűnöst. Tanítsuk a tudatlant, adjunk jótanácsot a kételkedőnek, vigasztaljuk meg a szomorkodót. Tűrjük békésen, ha bántalmaznak, bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek. Imádkozzunk élőkért és holtakért – folytatta. – Ha ezeket megtesszük, akkor az irgalmasság testi és lelki cselekedetei megújítják a világot.

Az elmélkedést követően a hívek közösen elimádkozták a Miatyánkot, valamint az Apostoli hitvallást. Az imaalkalmat a különböző felekezetek képviselőinek áldása és szeretetvendégség zárta.

A keresztények egységéért évente tartott imahetet 1968 óta közösen készíti elő az Egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács. Ez a néhány nap alkalom arra, hogy egy-egy ország, illetve térség gondjaira felhívja a világ keresztényeinek figyelmét.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria