Pannonhalmi Területi Főapátság – Rendelkezések a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

Hazai – 2020. május 2., szombat | 20:36

A Pannonhalmi Területi Főapátság rendelkezését adjuk közre.

Kedves Testvérek!

A koronavírus-járványra tekintettel, a MKPK 2020. május 1-jén kiadott közleményével és a Kormány rendeletével (168/2020) összhangban, a Területi Főapátság 3/2020, 4/2020, 14/2020 rendelkezéseit módosítva, az alábbiakat kérem plébániáinktól és lelkészségeinktől.

1. Húsvét 4. hetének hétfőjétől (május 4.) templomainkban újra lehetséges a hívő nép részvételével ünnepelni a szentmisét, a szükséges korlátozások betartása mellett.
• A 65 év feletti és a bármely okból fokozottan veszélyeztetett híveket, saját egészségük védelme érdekében kérjük, hogy még ne jöjjenek a szentmisére. Otthonukban imádkozva szenteljék meg a vasárnapot, és a televízión vagy az interneten közvetített liturgiákhoz kapcsolódjanak.
• A szertartások alatt a hívek viseljenek a szájat és orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő). A pap illetve az áldoztató, az áldoztatáskor viseljen maszkot.
• A templomba érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét fertőtlenítőszer használatával.
• A padokban 2 méter távolságban úgy kell elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglaljunk helyet (kivétel az egy háztartásban élő családtagok). Amennyiben a templom így megtelne, a későn érkezőket kérjük, hogy már ne menjenek be a templomba.
• A szentmiséken továbbra is elhagyjuk a szenteltvíz használatát, az oltárcsókot, a békeköszöntést, illetve a kézfogást.
• Továbbra is egy szín alatt, kézbe áldoztatunk.
• A miséző pap áldozása után, az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést (ez vonatkozik a többi áldoztatóra is).
• A perselyadományok gyűjtésére a kijáratnál helyezzünk el kosarat.

2. Igeliturgiák, templomi közösségi imádságok (rózsafüzér, litánia és szentségimádás) is a szentmisék feltételeinek betartása mellett tarthatók, ám ilyenkor ne legyen áldoztatás!

3. Az esküvőket és a keresztelőket csak akkor tartsuk meg, ha az szűk családi körben, az óvintézkedések megtartásával történik.

4. A temetéseket egyszerű formában a sírnál (a ravatalozó mellőzésével) végezzük.

5. A betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat.

6. Gyóntatás a 2 méter távolság megtartásával lehetséges.

7. A szertartások után fertőtlenítsük a padokat, a kilincseket és gondosan szellőztessünk.

8. Nagy létszámú zarándoklatok, tömeges imatalálkozók, körmenetek még nem tarthatók.

9. A pannonhalmi Szent Márton-bazilika liturgiáiba továbbra is csak az online közvetítéseken keresztül lehet bekapcsolódni.

10. Továbbra is érvényben van a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés!

11. Amennyiben a plébános, a képviselő-testülettel egyetértve úgy ítéli meg, hogy még nem kezdik meg a nyilvános liturgiák végzését, jelezzék nekem.

Kapcsolódjunk a COMECE-CCEE elnökeinek közös imádságoz:
Atyánk, Istenünk, a világ teremtője! Mindenható és irgalmas Isten vagy. Irántunk való szeretetből elküldted Fiadat, aki a mi üdvösségünkért megtestesült. Nézz gyermekeidre, akik Európa különböző régióiban nehéz, kihívásokkal teli időket élnek meg. Hozzád fordulunk, erőt, vigasztalást és megváltást keresünk. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, nyújts vigaszt családjaiknak, adj bölcsességet a kormányok felelőseinek, energiát és erőt az orvosoknak, a nővéreknek, önkénteseknek, az elhunytaknak pedig örök életet. Ne hagyj magunkra a megpróbáltatás idején, ments meg minket a gonosztól. Hozzád imádkozunk, aki élsz és uralkodsz a Fiúval és Szentlélekkel. Ámen

Pannonhalma, 2020. május 2.

Hortobágyi T. Cirill OSB
főapát

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria