Pápai Lajos pappá szentelte Kaszás Csabát Szombathelyen

Hazai – 2017. június 19., hétfő | 17:13

Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök június 17-én áldozópappá szentelte Kaszás Csaba diakónust a szombathelyi székesegyházban.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Mindig örömünnep a papszentelés – fogalmazott üdvözlőbeszédében Császár István egyházmegyei kormányzó, majd hálát adott Kaszás Csabáért, és köszöntötte az idén jubileumukat ünneplő papokat.

A szentelési szertartást Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök végezte. Szentbeszédében rámutatott: ma sokan csodálkoznak, amikor papszentelésről hallanak. Ez a csodálkozó mentalitás sokszor beszivárog a hívek körébe is. Ezt kérdezik: Hasznos ez egyáltalán? Nem tehetne többet világi hívőként? Ilyen krízisek idején nekünk a kinyilatkoztató Istenre kell figyelnünk.


Mi zavarja a mai embert a papban? – tette fel a kérdést püspök. – Például felszentelt volta, állandó disponálhatósága, küldetése osztatlan volta. Sokan szeretnék ezért megváltoztatni a papképet. A pap legyen olyan, aki eltűnik a tömegben, aki egyszerű funkcionárius, aki leszerelhet, mint egy katona, ha úgy gondolja. Azaz: szeretnék megszüntetni az emberek a pap identitását. Mindez a II. vatikáni zsinat határozatainak félremagyarázásából ered. Mi azonban a kinyilatkoztató Istenre figyelünk, és az ő igéjében keressük az eligazító választ.

Krisztus kiválasztotta a tizenkét apostolt. Ők Krisztus tanúi, követei, szolgái, akik szolgálata által a népek áldozata kedvessé lesz Isten előtt, megszentelve a Szentlélekben. Krisztus hatalma az apostolság által hosszabbodik meg és állandósul. Megdöbbenünk a kiválasztáson, amely minden érdem nélkül történik. A pap által továbbadott üzenetnek, vagyis az evangéliumnak a pap egész lényegét át kell járnia. Mindez csak a Jézusba vetett hitben érthető.

„Az apostoli papság részese leszel, testvérem – fordult a szentelendőhöz Pápai Lajos. – És mit jelent ez? Jelenvalóvá tenni Jézus Krisztust. Ő próféta, az Atya kinyilatkoztatója, ő a Jó Pásztor, ő az első és egyetlen igazi főpap, aki önként, szeretetből lett értünk vállalt áldozattá. És Krisztus a benne megjelent új papi küldetésbe vonja be apostolait. Ennek leszel részese Te is. Mi a feladat? Jelenvalóvá tenni Krisztust, az egyetlen főpapot, aki tanít, aki megszentel, aki a Jó Pásztor.”


A nyugalmazott győri megyéspüspök hozzátette: „Az apostoliságért nagy áldozatokat hozott az Egyház, és ma is hisszük, hogy enélkül nem tudná befogadni Krisztus egyetlen közvetítését. Számodra mindez bátorítás. Az Úr mondja: »Nem Ti választottatok engem, hanem én választottalak Titeket.« És felelősség is. Szent Pál mondta a Galatáknak írt levélben: »Amikor úgy tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát...« Nem féltem az Egyház jövőjét. Bízom benne, hogy lesznek fiatalok, akik ma is vállalják a papi hivatást, akik mernek tanúságot tenni Krisztus mellett.”

Pápai Lajos a szentmise végén Császár István kormányzóval, Kaszás Csaba atyával és Brenner József nagypréposttal a Szent Márton-oltárnál imádkozott a papokért, hogy valóban Krisztus tanúi legyenek az emberek között, és a fiatalokért, hogy legyenek köztük, akik a papi hivatás mellett kötelezik el magukat.

* * *

Kaszás Csaba Zalaegerszegről származik, ott végezte általános és középiskolai tanulmányait. A Mária Magdolna-templom közösségéhez tartozott. A szemináriumi éveket Győrben töltötte. 2016-ban Veres András szentelte diakónussá, még szombathelyi megyéspüspökként. Az újmisés a szokásoknak megfelelően június 29-én, Péter és Pál apostolok ünnepén Szentgotthárdon, a Jó Pásztor-kápolnánál mutat majd be szentmisét.

Kaszás Csaba a Martinus havilap júniusi számában megjelent bemutatkozása ITT olvasható.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Soproni Mónika

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria