Rajtunk múlik, milyen lesz az eljövendő világ – Szent Sebestyén ünnepe Székesfehérváron

Hazai – 2023. január 23., hétfő | 13:44

Székesfehérvár egyik legrégebbi ünnepe Szent Sebestyén napja. Idén január 20-án is iskolások vették körbe a szent tiszteletére épült templomot, majd püspöki szentmisével, közösségi búcsúi programokkal emlékeztek a Felsővárosban a város Szent Sebestyénnek tett fogadalmára. Az eseményen Nyárai-Horváth István plébános köszöntötte az ünneplő közösséget és a főpásztort.

A város megjelent papságával együtt celebrált szentmisén Spányi Antal püspök megemlékezett az elődök Istenbe vetett, mély hitéről és a városnak a 284 évvel ezelőtti halálos pestisjárvány idején tett fogadalmáról. „A pestisjárványtól való megszabadulás emlékére Székesfehérvár lakossága 1739-ben Szent Sebestyén tiszteletére böjttel és körmenettel kapcsolatos, örök időkre szóló fogadalmat tett, amelyet ünnepélyesen okiratba foglaltak, és a belső tanács jegyzőkönyvében is megörökítettek. E fogadalom értelmében építették 1739 és 1749 között a Szent Sebestyén-kápolnát, amelyet 1800-tól 1807-ig nagyobb templommá bővítettek. Annak idején tudták, meg kell tenniük mindent, hogy megmentsék életüket, de Isten adja a szabadulást. Őhozzá könyörögtek, őt látták a végső menedéknek. Más volt a gondolkodásmódjuk, a látásmódjuk. Meglátták Isten tervét és megértették Isten akaratát. A bajban is alkalmat láttak arra, hogy Isten felé forduljanak. Nem okolták az Urat a bajért, nem kérték számon, hanem keresték a bajban az Istent.”

A főpásztor a keresztény értékek melletti elköteleződésről is beszélt, amelyek – ahogyan a régmúlt történelmi időkben – ma is megtartó erőt jelentenek az emberiség számára. „Fel kell ismernünk a mai világ veszedelmeit, és tennünk kell ellenük. Értékeinkről tanúságot kell tenni, így a magyar kereszténységről, nemzeti gyökereinkről. Nem lehet mindent egyformán jónak hazudni; védeni kell az igaz értékeket, a családot, a gyermekek nevelésének jogát, amely a szülők kezében van a legjobb helyen. De védenünk kell keresztény békeszeretetünket, hagyományainkhoz való jogunkat is. A régiek megőrizték a hitet, és tanúságot tettek róla, áldozatot hoztak érte – nem is keveset. Munkát, anyagiakat adtak a templomért. Keressük lelkületüket, gondolkodásmódjukat, jellemüket! Tegyünk mi is a keresztény Magyarországért, a keresztény magyar nemzetért, tegyünk mi is keresztény hitünkért! Mert az, hogy milyen lesz az eljövendő világ, rajtunk múlik. Rajtunk, papokon, tanárokon, családokon, szülőkön, vezetőink bátorságán és kiállásán a nemzeti és keresztény értékek mellett. Rajtunk múlik, a mi életünk példáján” – fogalmazott a püspök.

A szentmise végén a főpásztor a templom mellékoltárában elhelyezett Szent Sebestyén-ereklye előtt imádkozott a fehérváriakért, a magyarokért és az egész világért.

Az ünnepen részt vett Vargha Tamás miniszterhelyettes, Cser-Palkovics András polgármester, a város alpolgármesterei és más képviselői is. A szentmise végén a hívekkel együtt a templom elé vonultak, ahol a felsővárosiak a hagyományos helyi fánkkal és forralt borral várták a vendégeket.

Az eseményről rövid összefoglalót is megtekinthetünk az alábbi videóra kattintva:

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Kovács Marcell

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria