Szinodális út a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében – Találkozót tartottak Kiskunhalason

Hazai – 2022. május 18., szerda | 12:20

A 2023-as püspöki szinódus egyházmegyei előkészítő szakaszának lezárásaként szinodális gyűlést tartottak Kiskunhalason május 14-én.

A megjelenteket Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek köszöntötte.

A találkozón Finta József általános érseki helynök, a szinodális folyamat megbízott referense beszámolt az egyházmegyei szakasz történéseiről.

Tavaly október 17-én a kalocsai főszékesegyházban tartott ünnepi szentmisével kezdődött a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében is a Ferenc pápa által 2023 októberére összehívott püspöki szinódus egyházmegyei előkészítő szakasza. Bábel Balázs érsek kinevezte a szinodális út egyházmegyei kapcsolattartóját, és a jelenlévőkkel együtt imádkozott a folyamat sikeréért, a Szentlélek indíttatásai iránti nyitottságért.

A főegyházmegye pasztorális irodája, a Parázs Központ munkatársai vállalták Finta József érseki helynök, kapcsolattartó vezetésével a szinódális folyamat koordinálását. Alapvető segítséget kaptak, kapnak folyamatosan a főegyházmegyei pasztorális bizottság tagjaitól, akikkel a kéthavonta esedékes gyűléseiken rendszeresen egyeztettek a munka módszereiről, állomásairól, az időszakos eredményekről.

November 6-án Kiskunhalason az egyházmegye papsága számára szerveztek tájékoztató összejövetelt, ahol szó volt a püspöki szinódus módszeréről; illetve ismertették a jelen lévő paptestvérekkel a jelenlegi szinodális út meghirdetésének okait, céljait a pápai megnyilatkozások alapján.

A főgyházmegyei pasztorális bizottsággal egyeztetve a Parázs Központ kidolgozott egy egyházmegyei kérdőívet, amelyet online lehetett kitölteni február végéig. A kérdőív anonim volt, bár néhány alapvető adatot meg kellett adni (nem, életkor, lakóhely típusa). Ennek segítségével igyekeztek bevonni minél szélesebb körben az egyházmegye híveit, lakosságát a pápa által kezdeményezett párbeszédbe.

A kérdőívet kiküldték a papságnak, kérve, hogy hirdessék a templomokban; elküldték a hitoktatóknak és egyéb egyházi munkatársaknak, a főegyházmegye iskoláinak, szerzetesrendjeinek is, kérve, hogy lehetőség szerint szólítsanak meg vele hitüket nem gyakorló vagy más felekezetű személyeket is. Nyomtatott szórólapok osztogatásával is népszerűsítették a szinodális útba való bekapcsolódást. A kérdőív a Parázs Központ és a főegyházmegye honlapján is elérhető volt. A Szentszék által kiadott vademecumban jelzett témákat kilenc területre osztották, így kilenc kérdéskört tüntettek fel a kérdőívben: kapcsolat az Egyházzal, katolikus iskolák, liturgia és ünneplés, az Egyház társadalmi jelenléte, evangelizáció, ökumenizmus, a perifériákon élők szolgálata, ifjúságpasztoráció és családpasztoráció.

Az online kérdőív kitöltése mellett legalább ugyanakkora fontosságot tulajdonítottak annak is, hogy az egyes plébániák, közösségek, egyházi intézmények tagjai személyes beszélgetések során foglalkozzanak a szinódusi témákkal, írják össze észrevételeiket és javaslataikat, és juttassák el őket a kapcsolattartóhoz. Az egyházi iskolák, intézmények szinte mindegyike be is kapcsolódott a folyamatba, a pedagógusok és munkatársak bevonásával néhány oldalas összefoglalókat állítottak össze. A plébániák részéről sajnos egyáltalán nem volt ilyen arányú a részvétel. 500-600 ember foglalkozott a plébániákon és az egyházi intézményekben csoportosan a szinódus témáival, ami nem mondható soknak, de mégis jelentős eredmény, mert többségüket még egyáltalán nem kérdezték meg e dolgokkal kapcsolatban – ez is mutatja, mennyire aktuális a szinodális folyamat beindítása egyházmegyéinkben.

Az összegző előadás után három közel félórás fórumban, kerekasztal-beszélgetés formájában is feldolgozták a résztvevők a témákat. A beszélgetések koordinátorai a találkozó végén összegezték az elhangzottakat.

A program a fehér asztal mellett zárult.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria