Ünnepi szentmisét mutattak be Kaszap István születésének évfordulóján Székesfehérváron

Hazai – 2024. március 29., péntek | 14:00

Idén is megtelt a Prohászka Ottokár-emléktemplom, hogy Kaszap Istvánra, a szent életű, fiatal hitvallóra emlékezzenek tisztelői szülővárosában, Székesfehérváron. Az imameghallgatások miatt népszerű kispap születésének évfordulóján, március 25-én Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét, Sajgó Szabolcs SJ és Koronkai Zoltán SJ viceposztulátor, valamint a megjelent papság koncelebrálásával.

A szentmise elején Tóth Tamás plébános személyes tanúságot tett arról, hogy a Prohászka-templom oldalán álló Kaszap-sírnál sokszor elgondolkodik a szenvedés elfogadásáról, annak valódi értékéről. Azt hangsúlyozta, érdemes minden hívőnek átelmélkedni a szenvedéssel, a nagypéntekkel való kapcsolatát.

Spányi Antal visszatekintett a 108 éve született Kaszap István életére, aki – mint mondta – rövid életében is az élet teljességére törekedett. Fiatalként példaértékű volt a szentségekkel való mélységes kapcsolata. „Csodáljuk Kaszap István példáját, de a csodálkozás semmit sem ér nekünk. Csak az a jó, ha mi is szeretünk, ha mi is próbáljuk követni példáját, ha rá merünk lépni a krisztusi útra az Egyházban. Ha merjük odaadni az életünket nagy céloknak, ha tudjuk, hogy több telik tőlünk. Ha felfedezzük a hozzánk mindenkinél közelebb lévő Urat, akinek szeretete mindent megelőz és mindennél erősebb. Aki el akarja érni szívünket, hogy benne lakhassunk, hogy általa igazi boldogságot találjunk. Kaszap István igazi boldogságot talált, teljes életet élt, megtalálta útját. Mi is keressük ezt az utat!”

Kaszap István életpéldáját a fókuszba helyezve, Spányi Antal püspök megtartotta első nagyheti lelkigyakorlatos beszédét is, melyben leszögezte: „Mindannyian keressük a boldogságot. Sokfelé hirdetik a reklámok, influenszerek, a celebek: itt az igazi boldogság. A világ (...) ad pótszert, rásegítő eszközt is, csak élni kell vele. És látjuk, hogy hányszor tragédia, boldogtalan élet, rászedettség, kifosztottság az ára, ha valaki akár tapasztalatlanságból enged a reklámok csábításának, a világ árulásának. Két út van felkínálva mindnyájunknak: járhatunk a széles és kényelmes úton, mely sokat ígér, csábítónak mutatkozik, de valójában a pusztulásba vezet. De fel van kínálva egy másik út is.

Meredeknek és keskenynek látszik, először talán nehéznek is tűnik felfelé, de aztán mindig könnyebb lesz és szebb lesz a kilátás, végül magát az Urat is meglátjuk – fogalmazott a megyéspüspök, majd arról beszélt, hogy

az úton járás fegyelmet kíván, bizonyos önfegyelem kell hozzá, de rajta örömet és boldogságot tapasztalunk, amit meg is tudunk osztani másokkal.

Hiszen felelősek vagyunk egymásért. „Kaszap István ezt megértette, és ma is tanít életével minket. Adja az Úr kegyelmét nekünk, hogy azt felhasználva örök terve megvalósuljon bennünk. Általunk mások is szeressék meg Krisztust, kövessék Jézust az Egyházban, és tegyük az életet békéssé, szeretetben teljessé: építsük Isten Országát körülöttünk és egymásban” – zárta gondolatait Spányi Antal püspök.

A szentmisén nagy számban vettek részt cserkészek, a ciszterci Szent István Gimnáziumban tartott Kaszap István-konferencia résztvevői, valamint a város polgármestere, alpolgármestere és önkormányzati képviselők; a Szent Imre Gimnázium és Általános Iskola diákjai, a Prohászka Imaszövetség és a budapesti Kaszap Alapítvány tagjai és számos Kaszap-tisztelő.

A szentmise végén az ünneplő közösség Kaszap István sírjához vonult, ahol a püspök vezetésével imádkoztak az életszentség hírében elhunyt kispap mihamarabbi boldoggá avatásáért, közbenjárásáért.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kovács Marcell

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria