„Akik igazságra oktattak sokakat, ragyogni fognak, mint a csillagok” – Te Deum Vácon

Hazai – 2021. június 20., vasárnap | 15:53

Június 18-án hálaadó szentmisével zárták a Váci Egyházmegye nevelési-oktatási, valamint felsőoktatási intézményei a 2020/2021-es tanítási évet. A Te Deumot Marton Zsolt megyéspüspök – a székesegyház felújítása miatt – a piarista templomban mutatta be. Az ünnepélyes szertartás után elismeréseket vehettek át az elmúlt két tanévben kiemelkedő munkát végző pedagógusok.

A szentmisén a járványhelyzet miatt csak kevesen vehettek részt, az online közvetítésen keresztül azonban minden érintett munkatárs, szülő és diák bekapcsolódhatott a közös hálaadásra.

Marton Zsolt püspök homíliájában a felolvasott evangéliumi rész (Mt 6,19–23) kapcsán kiemelte: „Az emberhez méltó, szép földi életre törekednünk kell, de ne a tárgyi, anyagi értékekben bízzunk! Keresztény hitünk lényegéhez tartozik, hogy megtanuljunk szellemi-lelki kincseket gyűjteni. Ezeket a kincseket visszük magunkkal az örökkévalóságba: a hitet, a tudást, amely ott teljessé lesz, és szeretetkapcsolatainkat, amelyek tökéletességre jutnak odaát.”

Minden tanév a szív neveléséről is szól. Engedtük-e, hogy Isten nevelje, növelje, kitágítsa a szívünket? – tette fel a kérdést a főpásztor. – Köszönjük meg, ha Isten megerősítette, bátorította és hűségessé tette a szívünket!

Amikor iskolába járunk, az a célunk, hogy látásunk egyre mélyebb, tisztább és élesebb legyen az igazság felismerésében, ami nem valami, hanem valaki: maga Jézus Krisztus – hangsúlyozta Marton Zsolt váci megyéspüspök.

Ezt követően Selmeczi Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) főigazgatója; Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora és Tornay Gábor hitoktatási igazgató köszönte meg a kollégák egész évi áldozatos munkáját, hálát adva Istennek a nehézségek ellenére is eredményes tanévért, a kapott kegyelmekért.

Selmeczi Zoltán főigazgató köszönetet mondott a szülőknek, akik gyermekeiket a katolikus intézmények nevelőire, lelkipásztoraira, hitoktatóira, mint jó pásztorokra bízták. „Valljuk, hogy Isten országa nem valamiféle távoli bolygó, nem elérhetetlen cél, hanem a jelenvaló élet, a közösségeinkben rejlő lehetőség. (...) nem anyagi javakban kell megerősíteni gyermekeinket, hanem a hitből fakadó igazságokban és a tudományok magas fokú birtoklásában.”

Gloviczki Zoltán rektor szavai szerint ajándék, meghívás és felelősség is, hogy a Váci Egyházmegyében óvodától a felsőoktatásig van jelen a katolikus oktatás-nevelés. Ezzel a lehetőséggel élni kell. „Az elmúlt tanévre visszatekintve hálát adhatunk Istennek egymásért, a kollégákért, a közösségért, de legfőképp azokért az ajándékokért, amelyeket a hit-remény-szeretet kegyelmi hármasában kaptunk és amit tovább is adhattunk.”

*

A szentmise után elismerő oklevelet vehettek át a Váci Egyházmegye nevelési-oktatási intézményeiben kiemelkedő pedagógiai tevékenységet és példamutató munkát végző kollégák.

A 2019/2020-as tanévben végzett kiemelkedő szakmai munkáért hárman kaptak Te Deum Életműdíjat, nyolcan Te Deum Díjat; egy főt tüntettek ki Szent Gellért-díjjal. E korábbi elismeréseket a koronavírus-járvány miatt most adták át.

A 2020/2021-es tanévben elért eredményekért ketten vehették át a Te Deum Életműdíjat, nyolcan a Te Deum Díjat, és hárman részesültek Szent Gellért-díjban.

A díjazottak névsora és méltatása ITT olvasható.

A Te Deum Életműdíjat azon vezetők (igazgató, óvodavezető, gazdasági vezető) kaphatják meg nyugállományba vonulásuk alkalmából, akiknek hit- és szakmai élete példaként állítható vezetőtársaik, a pedagógusok és a tanulók elé.

A Te Deum Díjat az a pedagógus, nevelés- és oktatássegítő munkatárs, technikai dolgozó kaphatja meg, aki legalább öt éve egy EKIF-intézményben dolgozik, kiemelkedő hit- és szakmai élet jellemzi, példaként állítható a Váci Egyházmegyében dolgozó munkatársak elé. A helyi egyházközösség oszlopos tagja, az intézmény gyermekei, tanulói szeretik, becsülik és a helyi közösséget is építi.

A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. Az elismerést az illetékes egyházi fenntartó adományozza. A díj elkötelezett, hitvalló életért és következetes, kitartó, színvonalas nevelő-oktató munkáért adható olyan személynek, aki szilárd erkölcsi alapokon álló munkájával kivívta a tanulók, szülők, munkatársak egyöntetű elismerését.

A Te Deumot és az ünnepélyes díjátadót agapé követte a püspöki palota díszkertjében.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria