„Bölcsőm közönséges deszkából volt” – Vándorbölcsők Márton Áron szülőfalujában

Külhoni – 2019. január 15., kedd | 18:52

Csíkszentdomokoson január 13-án három vándorbölcsőt adtak át a Nemzetstratégiai Kutatóintézet égisze alatt működő Székelyföldi Vándorbölcső Program keretében. Az egyik bölcsőn Márton Áron neve és szavai olvashatók.

A vándorbölcsők egyikét egy helybéli vállalkozó indította útnak két gyermeke nevében; a harmadik egy római katolikus plébános adományából készült – a bölcső Márton Áron püspök nevét viseli, oldalára a püspöki címer került a következő idézettel: „Elsősorban a hitet akartam megerősíteni lelketekben, és a hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül”.

Márton Áron szülőfaluja, Csíkszentdomokos örömmel fogadta a bölcsőket, és egy nyolcgyermekes családapa gondoskodásának köszönhetően mindhárom olyan családokhoz kerül fél évre, akik harmadik gyermeküket várják. A katolikus székelyek körében szentként tisztelt Áron püspökké szentelésének nyolcvanadik évében nagy eseménynek számít a bölcsőátadás a nagyközség életében, ugyanis a településen egyelőre több a temetés, mint a keresztelés. A plébános nyilvántartása szerint mintegy háromszáz fiatal él és dolgozik külföldön – nagy szükség van tehát a falu családjaiban a harmadik vagy még annál is több gyermekre.

Az ünnepi szentmisét Tamás József püspök – akit még Márton Áron szentelt pappá 1968-ban – mutatta be január 13-án Csíkszentdomokoson. A gyulafehérvári segédpüspök a szentmise végén megáldotta a bölcsőket és a befogadó családokat.

„Bölcsőm közönséges deszkából volt, s abból lesz a a koporsóm is. De fáját a csíki hegyekből vágták, ahol az őrt álló fenyőerdők koronája gyökerével sziklatalajba kapaszkodik, s koronája makacsul állja a viharok tépését, ahol az emberek századok óta küzdenek a mostoha életviszonyokkal és ezer megújuló bajjal, és nem csüggednek el, mert tudják, hogy a sötét borulat mögött is ott van és vigyáz rájuk Isten. Innen jöttem, és nem hoztam magammal semmit, csak a halálos szerelmet népem és az igazság iránt, s azt a katolikus hitet, amelyet hitvalló és hitükből élő nemzedékek a csíksomlyói Mária lábánál mélyítettek el és őrizték híven a viharos századok során” – hangzott el az ünnepség végén a Márton Áron püspöktől származó idézet.

Forrás és fotó: Nagy Balázs/Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria