„Csak ha közel megyünk, ha szeretettel megyünk közel...” – Az isteni irgalmasság ünnepe Kaposváron

Hazai – 2024. április 11., csütörtök | 17:22

Április 7-én, vasárnap az isteni irgalmasság ünnepére hívták a híveket a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházba. Az irgalmasság rózsafüzér közös elimádkozása és dicsőítő imádság után Varga László megyéspüspök mondott tanítást.

A főpásztor a Katolikus Egyház Katekizmusa alapján a feltámadott Jézussal való találkozás lehetőségéről elmélkedett.

A tanítványok megérinthették, együtt étkezhettek, beszélgethettek vele – a Feltámadottal. Ő megígérte, hogy jelen van velünk mindennap, a világ végéig. Hol vannak azok a találkozási pontok, ahol biztosan találkozhatunk vele? Mert ő ígérte meg – mondta tanítása elején a kaposvári megyéspüspök.

Tíz ilyen találkozási pontot sorol fel a Katolikus Egyház Katekizmusa: találkozhatunk a feltámadt Krisztussal az Eucharisztiában, az Oltáriszentségben; az ő igéjében, szavában; az imában – akár személyes imáról van szó, akár az Egyház imájáról; a szegényekben, a foglyokban, a betegekben, az idegenekben; és találkozhatunk vele a szentmiseáldozatban; a papi szolgálatot végzőkben, akik Krisztus személyében állnak az oltárnál; és találkozhatunk vele a szentekben, a kortárs szentekben.

Egyéb módokon is jelen van – folytatta gondolatmenetét Varga László püspök. – Kisebb és mégis valóságos módon jelen van a szépségben, a jóságban, az igazságban, és jelen van a szeretetben. Ahol ezekből bármelyik jelen van, ott jelen van az Isten.

Isten rejtőző Isten. Rejteki. „Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked” – olvassuk Máté evangéliumában. Mindenki, aki keresi, megtalálhatja, de megtalálni csak Krisztuson keresztül lehet, mert őbenne jelent meg az Isten. „Aki engem lát – mondja Jézus –, az látja az Atyát.

A főpásztor a szentségimádásról is szólva úgy fogalmazott: a szentségimádás legegyszerűbb megfogalmazása számomra: szeretettel szemlélni a Titkot. Mit jelent ez? „Szeretettel” azt jelenti, hogy osztozni akarok vele. Ő megosztja magát velem, a saját létét, életét; én megoszthatom vele minden dolgomat. A szemlélés azt jelenti, hogy nem irányítom a kapcsolatot, hanem befogadom, és engedem, hogy hasson rám, formáljon, változtasson. Hiszen a feltámadt Krisztussal való találkozás gyümölcse az evangéliumokban mindig a változás. Akik találkoztak a Feltámadottal, azok megváltoztak. Számomra a feltámadás egyik legnagyobb bizonyítéka a jelenben, hogy ma is megváltoztatja azoknak a szívét és életét, akik találkoztak vele. Belülről formál át bennünket – mondta Varga László püspök. – Akit szeretek, azzal osztozom, és aki szeret, az osztozik velem.

Szeretettel szemlélni a titkot, a feltámadt Krisztus jelenlétének titkát – emelte ki a Szentírás olvasása által feltáruló titokról is szólva Varga László. – Mást fog mondani a titok, ha szeretettel nyúlok hozzá. Egy titokkal szembesülünk, amikor Isten Szavát, Isten igéjét olvassuk. Ahhoz, hogy föltárulkozzon a titok, idő kell. Minden találkozáshoz idő kell.

Isten a saját képmására és hasonlatosságára teremtett minden embert, ami nem látszik, csak ha közel megyünk, csak ha szeretettel megyünk közel

– hangsúlyozta a kaposvári megyéspüspök elmélkedésében, amely teljes terjedelmében meghallgatható a Kaposvári Egyházmegye YouTube-csatornáján.

Az előadást követően gitáros szentségimádás, majd szentmise következett, amelyet Varga László püspök és Varga Péter plébános mutatott be.

Fotó: Kling Márk

Videó: Szerafin Zoltán

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria