„Ünneplünk, mert élni akarunk” – Újra részt vehettek hívek a Szent László-napon Nagyváradon

Külhoni – 2021. május 4., kedd | 19:10

A nagyváradi székesegyház előtti téren tartották meg május 2-án a hagyományos Szent László egyházmegyei zarándoknap szentmiséjét. A járványügyi korlátozások miatt csak a nagyváradi papok és a helyi hívek vehettek részt a szertartáson, amelynek főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Vass Csaba CM Katalin-telepi plébános volt.

Böcskei László megyéspüspök örömét fejezte ki, amiért az egyházmegye ezen nagy ünnepét ismét hívek jelenlétében tudták megtartani. Emlékeztetett: a múlt évben ezen alkalommal zárt ajtók mögött miséztek, és a zarándoklatot sem tudták megszervezni a szigorúbb előírások miatt.

Felidézte: 1914-ben Széchenyi Miklós püspök szerezte meg a római kongregációtól a hozzájárulást, hogy Nagyváradon és az egyházmegyében különleges módon, húsvéti örömben emlékezhessenek meg a hívek az államalapító szent királyról. Idén nem lehetett jelen a teljes egyházmegye közössége, lélekben azonban még többen ünnepeltek együtt a főpásztor szavai szerint. „Sokan sokakkal együtt kérik Szent László oltalmát azért, hogy mindig felismerjük az ő aktualitását a mai időkben is, és követni tudjuk őt” – tette hozzá.

Böcskei László 2010-től egyházmegyei zarándoklati napnak is kijelölte húsvét 5. vasárnapját, amely alkalomból az elmúlt tíz évben más egyházmegyékből is érkeztek nagy számban zarándokkok.

A püspök ebben az esztendőben a váradi esperesség híveit és papjait hívta meg, hogy ők képviseljék mindazokat, akik a járvány miatt nem lehetnek személyesen is jelen. „Járuljunk bizalommal szent királyunkhoz, tőle kérve segítséget nemcsak magunk, hanem minden egyházközség és egyházmegye számára, gondolva az egész világra, azokra is, akiket a járvány kegyetlenebbül sújtott” – mondta a főpásztor, aki annak a szomorúságának is hangot adott, hogy immár második alkalommal kénytelenek nélkülözni Ternyák Csaba érsek jelenlétét, aki a pandémia miatt nem lehetett jelen ezen az ünnepi alkalmon sem.

Hála – alap, tanúságtétel – tanítás, erősödés – forrás, öröm és élet – e négy szópár mentén szólította meg homíliájában Vass Csaba lazarista szerzetes, Katalin-telepi plébános a székegyház előtti téren jelen lévőket, a közvetítések által pedig az egész egyházmegye hívő közösségét, és mindazokat, akik Szent László királyt ünnepelték ezen a vasárnapon.

A szónok szavai szerint az ünneplés az örömöt, az élet örömét akarja felerősíteni bennünk. Az ünneplés az életörömöt akarja az arcunkig elvinni, hogy ott is látható legyen, a mosolyunkban, a szerető tekintetünkben. „Ezért is jöttünk ma ide, hogy az örömöt erősítsük” – mondta a szónok, hangsúlyozva Krisztus szavait: „Azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen” – az utolsó pillanatig.

„Hosszú idő óta ünnepli ez a város, ez az egyházmegye Szent László királyt, saját gyökereit, azokat az értékeket, amelyek be lettek építve az alapba. Ünnepelt kitartóan, és ebbe próbálunk bekapcsolódni mi is:

ünneplünk, mert élni akarunk – mégpedig bőségben.”

Az ünneplő közösség megtapasztalhatta, Szent László nem csupán egy legendás és legendákkal körülvett szent, hanem valaki, aki máig „szívén viseli” szeretett városa és az egyházmegyék sorsát, aki ma is közbenjárónk Istennél.

Böcskei László megyéspüspök a szentmise végén arra buzdította a híveket:

maradjunk éberek és cselekedjünk ott, ahol lehet és azt, amit lehet, azért, hogy élet legyen bennünk és körülöttünk, hisz feladatunk nem változott, nem írta át senki a küldetésünket.

Bár a László király hermáját követő körmenet idén elmaradt, záróakkordként a csontereklyetartóval kezében a hívek között végigvonulva osztott áldást a főpásztor.

Összefoglaló az eseményről:

Forrás: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye; Romkat.ro

Fotó: Csorba Sándor/Nagyváradi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria