„Velem vagy, Uram, én meg veled” – Félévkezdő rekollekciót tartottak a győri szemináriumban

Hazai – 2024. február 14., szerda | 12:44

A győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet növendékeinek félévkezdő rekollekcióját február 9–10-én Tál Zoltán, a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-plébánia lelkipásztora tartotta, aki 2005 és 2010 között a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa volt. A kispapok lelkigyakorlatáról Kator Martin írt beszámolót, melyet szerkesztett formában közlünk.

Ha hivatásunkban meg akarunk maradni, elengedhetetlen időről időre megállnunk, s egy kicsit elcsendesednünk. A vissza-visszatérő lelkigyakorlatok jó alkalmak arra, hogy megerősödjünk hitünkben és a Krisztus iránti hűségben.

Tál Zoltán atya első elmélkedésében arról beszélt, hogy az idő a legdrágább ajándék. Akit szeretek, arra időt szánok, így tehát az Isten iránti szeretetben való növekedés mércéje a nála töltött idő. II. János Pál pápa pappá szentelésének ötvenedik évfordulójára írt, Ajándék és titok című könyve kapcsán Zoltán atya rámutatott: a szemináriumba való jelentkezéskor döntést hoztunk Jézus mellett.

Az elmélkedést szentmise követte, amelyet Császár István spirituálissal együtt mutatott be a rekollekció vezetője, aki homíliájában a papi hivatás lényegéről beszélt.

A kispapi évek alatt fontos érzelmileg stabil, érett emberekké válni – hangsúlyozta Tál Zoltán atya.

A szentmiseáldozat közös ünneplése után kötetlen beszélgetéssel folytatódott az este. A papnövendékek betekintést nyerhettek Zoltán atya szemináriumi élményeibe, lelkipásztori tapasztalataiba, aki elöljáróként megélt komikus szituációkat, plébániai kihívásokat, terveket, ötleteket is megosztott velük.

A keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-templom plébánosa arra biztatta a kispapokat, hogy ne féljenek a magánytól, hiszen bárhova is kerülnek, mindig lesznek segítőkész, önzetlen emberek a környezetükben.

A rekollekció első napját a befejező imaóra elimádkozásával zárták.

Szent Skolasztika liturgikus emléknapjának reggelén közös zsolozsmával kezdték a napot. Tál Zoltán atya a papról mint kiválasztottról elmélkedett.

Délelőtti tanításában óva intette a hallgatóságot attól, hogy a kételkedés úrrá legyen az életükben. Kiemelte: a Szentírás igazsága elsősorban az igehirdetőnek szól.

Nagyböjt közelsége révén a fokozottabb imaéletre, a böjtre, a lemondásra, a csendre bátorított Tál Zoltán atya.

Beszédét Szent Ágostontól vett idézettel zárta:

Ha mindig vágyódsz, mindig imádkozol.”

„Az elmúlt napokban nagyon személyes és őszinte útravalót kaphattunk egy olyan paptól, aki már 26 éve szolgálja Krisztust és az ő Egyházát – írta rövid összefoglalójában Kator Martin papnövendék. – Hálásak vagyunk Zoltán atyának, hogy tanításával erősítette bennünk a szolgálat vágyát s az Úr iránti szeretetet. Életére, papi hivatására Isten bőséges áldását kérjük. »Velem vagy, Uram, én meg veled.«”

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Brenner János Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria