98 éves korában elhunyt Jozef Tomko szlovák kuriális bíboros

Kitekintő – 2022. augusztus 8., hétfő | 16:19

Augusztus 8-án, hétfőn hajnalban római otthonában elhunyt Jozef Tomko szlovák kuriális bíboros, a Népek Evangelizációjának Kongregációja nyugalmazott prefektusa, a bíborosi kollégium legidősebb tagja, akit 1985-ben kreált bíborossá Szent II. János Pál pápa.

Jozef Tomko bíboros római otthonában hunyt el, ahol vincés szerzetesnővérek ápolták. Tomko bíboros nyaki gerincsérülése miatt június 25-én került be a Gemelli klinikára, ahonnan augusztus 6-án, Urunk színeváltozása napján, szombaton tért haza, hogy tovább ápolják az otthonában. A Gemelli klinikán meglátogatta őt Pietro Parolin bíboros államtitkár.

A Szlovák Püspöki Konferencia a kassai érsekség hírére hivatkozva imádságra kérte a híveket az elhunyt lelki üdvéért: „Fájó szívvel és egyben a feltámadás reményével tudatjuk, hogy Őeminenciája Jozef Tomko bíboros ma, 2022. augusztus 8-án, a kora reggeli órákban az Úrnak adta nemes lelkét Rómában, legközelebbi munkatársai körében. Arra kérünk mindenkit, hogy foglalja imájába az elhunyt bíborost.”

A tervek szerint a Szent Péter-bazilikában tartott gyászmiséje után földi maradványait a kassai Szent Erzsébet-székesegyházban helyezik örök nyugalomra.

*

Jozef Tomko Kelet-Szlovákiában született, az Eperjes és Ungvár közötti Udavskén, 1924. március 11-én. Szemináriumba lépése után a pozsonyi teológiai fakultáson végezte tanulmányait, amit Rómában a Pápai Lateráni, illetve Gergely Egyetemen folytatott; teológiából, kánonjogból és társadalomtudományokból szerzett diplomát. 1949. március 12-én szentelték pappá, majd 1950-től 1965-ig, tizenöt éven át a római Nepomuki Szent János Pápai Kollégium vicerektora volt. 1962–66 között a Hittani Kongregáció hivatalvezetőjének adjutánsaként dolgozott, majd 1974-ben a Püspöki Kongregáció titkárhelyettesévé nevezték ki. Öt évvel később, 1979-ben a Püspöki Szinódus érseki főtitkárává választotta II. János Pál pápa, aki egyúttal püspökké is szentelte. E hivatalában két nyilvános rendes és egy különleges püspöki szinódust készített elő. 1985-ben, a II. Vatikáni Zsinat lezárásának 20. évfordulóján rendkívüli szinódust szervezett, majd 1987-ben egy másikat a világi hívek hivatásáról és küldetéséről.

Tomko érsek – II. János Pál pápa kérésére – jelentősen hozzájárult a Püspöki Szinódus jellegének, küldetésének elmélyítéséhez. Fontos szerepet töltött be az ökumenikus párbeszéd terén. 1972-ben tagja volt a Szentszék küldöttségének, mely részt vett a Lutheránus Világszövetség és az Egyházak Világtanácsának ülésein. Tagja volt a katolikus-evangélikus-református házasságteológiai vegyes bizottságnak is. Ő vezette a Szentszék küldöttségét az európai családügyi miniszterek 1981-ben Rómában tartott találkozóján.

Sokrétű tevékenysége mellett időszaki jelleggel kánonjogi kurzusokat tartott a Gergely Egyetemen, de szívesen vállalt lelkipásztori szolgálatot is a római egyházmegye területén. Meglátogatta az USA, Kanada és Nyugat-Európa szlovák katolikus közösségeit. Többször kapott rendkívüli alkalmi szentszéki megbízatást: 1970-ben Manilában a pánázsiai püspökök konferenciáján, 1973-ban Óceánia püspökeinek Sydney-ben tartott kongresszusán, majd a Dél-Amerikai Püspöki Konferencia, a CELAM alapításának 25. jubileumán Rio de Janeiróban.

Ezek a találkozók és a számos országban tett látogatás – a szinódusi összejövetelekkel együtt – lehetővé tették számára, hogy mélyreható ismereteket szerezzen számos helyi egyház konkrét valóságáról, valamint megtapasztalta a hatékony és gyümölcsöző kollegialitást. Ily módon a Gondviselés felkészítette arra, hogy kitárja a szívét az egyetemes Egyház dimenzióira és így vezesse a Népek Evangelizációjának Kongregációját, amelyet II. János Pál pápa bízott rá 1985. április 24-én, amikor proprefektussá nevezte ki és bíborossá kreálta.

Tomko bíboros 1985. május 27-től 2001. április 9-ig vezette a kongregációt, amikor is a pápa elfogadta lemondását hivataláról. 2001. október 23-án a Szentatya a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnökévé nevezte ki.

Joseph Tomko bíboros távozásával egy olyan embert veszítettünk el, aki mindig odafigyelt Szlovákiára és érdekeire. Rengeteg, a kommunista rezsim elől menekülő embernek segített. Kiteljesedett élete utolsó pillanatáig optimizmust és reményt adott nekünk, hogy minden krízist tudunk kezelni. Személyesen is találkoztunk 2020 decemberében a Vatikánban tett látogatásom során. Idős kora ellenére bátorítónak és határozottnak tűnt – fogalmazott Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök közösségi oldalán a bíboros halálhírére reagálva.

Hozzátette: Tomko bíboros az egyik alapítója volt annak a kollégiumnak, amely a totalitárius rendszer idején az ország római katolikus papságának egyik menedéke volt. Bár 1948 után nem térhetett vissza hazájába, élő kapcsolatot tartott szülőföldjével, aktívan dolgozott az országért, és mindig büszkén beszélt róla.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria