A đakovo-eszéki érsek celebrált szentmisét Máriagyűdön, a horvátok búcsúján

Hazai – 2023. június 7., szerda | 18:49

Június 4-én, Szentháromság vasárnapján ünnepi szentmisét celebrált Đuro Hranić a Đakovo-Eszéki Főegyházmegye érseke Máriagyűdön, a horvátok hagyományos búcsúján.

Szentháromság vasárnapján évtizedek óta a Máriagyűdi Szűzanyához zarándokol a környék horvát ajkú lakossága. Sokan érkeznek, hogy tiszteletüket tegyék, együtt imádkozzanak és énekeljenek, hogy nyugalmat nyerjenek és mindennapi gondjaikról kissé megfeledkezzenek, mert a Szűzanya palástja alatt lenni mindenkinek jó, idősnek és fiatalnak egyaránt. A búcsúba nemcsak a Pécsi Egyházmegyéből jönnek ünnepelni a hívek, hanem a horvátországi esperességekből is, nagy közösséget alkotva hitben, nyelvben, szeretetben.

A szentmisét 10 órai kezdettel a đakovo-eszéki érsek, Đuro Hranić celebrálta Bacsmai László mohácsi plébánossal, a pécsi püspökség horvát referensével. A mise előtt a hívek elimádkozták az örvendetes rózsafüzért, majd a Baranya megyei dalkörök tagjaiból álló énekkar Mária-énekkel hívta az oltárhoz a szentmisére érkezőket: „Mi sad u Jud putujemo / Mi most Máriagyűdre igyekszünk...“ szólt a régi népének, majd az „O mila Majko nebeska / Ó kedves Égi Szűzanya“ énekkel fogadták a kegytemplomból a misére vonuló atyákat, ministránsokat.

Bacsmai László köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a horvátországi érsek Felföldi László pécsi megyéspüspök meghívására szívesen vállalta, hogy Máriagyűdön együtt ünnepeljen a magyarországi hívekkel. A horvát referatúra előzetesen összeállított a zarándokok számára egy füzetet, amelyben a miserend mellett az énekek szövege is szerepelt, hogy a hívek könnyen bekapcsolódhassanak a szentmisébe.

Az ünnep jelentőségéről szóltak a szentmise aktuális olvasmányai: a teremtő és üdvösséget akaró Istenről, a Szentlélek kiáradásáról és a feltámadott és megdicsőült Krisztusról, aki küldetést bíz a tanítványokra, miszerint „Tegyetek tanítványommá minden népet”.

Đuro Hranić érsek szentbeszédében a szeretet fontosságáról és megnyilvánulásairól elmélkedett: „Az igazi, az autentikus szeretet mindig nyitott. Megnyílik másoknak. Ott, ahol a két ember közötti szeretet kirekesztővé válik, megszűnik az“. Aki ezt megérti, megérti azt is, hogy a háromszemélyű egy Isten is a szeretet jelképe. Isten a szeretet, Fia a szeretett lény, a Szentlélek a kettejük közötti megszemélyesített szeretet. Ezt a szeretet megérezte és megértette Mária, amikor igent mondott: „Legyen nekem a te igéd szerint” – és ezzel közvetítővé vált az Isten és az ember közötti szeretetben.

„Ezért vagyunk mi, zarándokok, most ezen a kegyhelyen, hogy Mária hitével közelebb juthassunk Istenhez” – fejezte be homíliáját az érsek. A szentmise végén, amelyen mintegy háromszáz hívő vett részt, Đuro Hranić érsek és Bacsmai László plébános megköszönte az énekkar, valamint az olvasók szolgálatát és az áhítat folytatásaként litániára hívta a kegytemplomba a jelenlevőket.

A közös imádság után Felföldi László Pécsett, a püspökségen fogadta Đuro Hranić đakovo-eszéki érseket. A találkozón egyebek mellett pontosították Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya október 8-i ünnepnapján a horvátországi Almáson (Aljmaš) található Mária-kegyhelyre tervezett magyar zarándoklat részleteit.

Szöveg: Taragyia Györgyné

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Kollár Ákos

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria