A doni áttörés áldozataira emlékeztek Budapesten

Hazai – 2019. január 11., péntek | 18:12

Engesztelő szentmisével emlékeztek az 1943-as doni áttörés során hősi halált halt honvédekre január 11-én a budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templomban. A szentmise főcelebránsa Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke volt.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A megemlékezésen részt vett Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára, valamint a Magyar Honvédség számos elöljárója. A szentmise kezdetén Berta Tibor általános helynök felolvasta Magass Miklós egykori tábori lelkész imádságát, melyet 1943-ban, a doni hadszíntéren mondott a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg elesett katonáiért. 

Homíliájában Berta Tibor először Bíró László tábori püspök üdvözletét tolmácsolta, aki kórházi kezelése miatt nem tudott részt venni a megemlékezésen, ugyanakkor a budapesti szertartással egy időben ő is szentmisét mutatott be a Szovjetunióban elhunyt magyar katonákért. A tábori püspökség általános helynöke elmondta, a mai napon tisztelettel fejet hajtunk az életüket feláldozó katonákért, a hadifogságban elhunytakért, és mindazokért, akik megalázó gonoszság miatt vesztették életüket; azokért, akik távoli földön nyugszanak, akik eltűntek, és akik hazatértek, de kivégezték, kitelepítették őket, vagy hallgatniuk kellett katonamúltjukról.

Az Egyház legősibb hagyománya, hogy a hősöket idehozzuk az oltárra, áldozatukat Krisztus áldozatához kapcsoljuk, az Ő élő és szent keresztáldozatát ajánljuk fel a hősökért  – tette hozzá Berta Tibor, majd emlékeztetett Sára Sándor 1982-ben készült, a doni tragédiát feldolgozó dokumentumfilmjére, a Pergőtűzre, melyben egy özvegy hasonlóképp vélekedett. A hölgy elmondta, miután férjét halottnak nyilvánították, misét mondatott érte lakóhelyük templomában. Ezt követően minden évben külön szentmisén emlékeztek meg a hősi halottakról.

„A hétköznapi ember 1943-ban is tudta, hogy ezek a katonák hősök voltak – mutatott rá az általános helynök. – Azokban az években is, amikor nem szabadott róluk beszélni, vagy ha igen, megalázóan nyilatkoztak róluk. A múlt azonban utat tör magának, mert az emlékezetet nem lehet kivégezni, kitelepíteni, elhallgattatni.” Berta Tibor kiemelte, mindig meg kell emlékezni a múltról, akármennyi gyásszal, fájdalommal van tele, és azon kell dolgozni, hogy minden helyére kerüljön a dolgok rendjében.

Az első világháború után mintha a gonoszság erői irányították volna a világot: zavaros eszmék támadtak, az önzésből békétlenség fakadt, mégis, ezek a hétköznapi emberek engedelmeskedve a parancsnak, hazaszeretettel és kötelességtudattal útnak indultak; hitték, hogy a hazájukat, családjukat védik. Voltak, akik nem viselkedtek emberhez méltón, de ne engedjük, hogy ezek a szélsőséges esetek elnyomják azok tanúságtételét, akik a háborúban is emberek tudtak maradni, és a bajbajutottban nem ellenséget, hanem felebarátot láttak – hangsúlyozta a szónok.

Homíliája végén Berta Tibor idézte Ferenc pápának az idei béke világnapjára írt üzenetét, miszerint a jó politika a béke szolgálatában áll, majd Szent VI. Pál pápa egy beszédére emlékeztetett, melyet 1965-ben mondott el az ENSZ-ben. A szent pápa szerint a béke akkor lehetséges, ha békében élünk önmagunkkal, másokkal és az egész világgal.

A modern civilizáció nélkülözhetetlen alapelvei nem nyugodhatnak máson, csak azon, hogy Isten minden ember atyja. Így járulunk hozzá a béke világának építéséhez – zárta homíliáját a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke.

* * *

A megemlékezés a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán koszorúzással zárult. A doni tragédia helyszínein Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita emlékezett meg a hősi halottakról.      

Magyarország hadtörténetének egyik legtragikusabbb fejezete a doni áttörés. Az 1942 nyarától 1943 februárjáig tartó harcokban a több mint kétszázezer főt számláló Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg jelentős része megsemmisült. A veszteségekről nem állnak rendelkezésre pontos adatok, a jelenlegi kutatások szerint 42 ezer magyar katona halt hősi halált vagy tűnt el, 28 ezer sebesült katonát szállítottak haza Magyarországra, a Vörös Hadsereg pedig 26 ezer magyar hadifoglyot ejtett.

Fotó: Lambert Attila

Benke Zsuzsa/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria