A fuldai kehely (20. századi fuldai ötvösmunkák Veszprémben II.) – Érsekségi ékességek (100.)

Kultúra – 2023. december 2., szombat | 18:20

A Veszprémi Főegyházmegye kiemelt feladatának tekinti a hitből fakadó kultúra és a kulturális értékek gondozását, ezek méltó bemutatását, ezért Érsekségi ékességek címmel sorozatban ismerteti őket honlapján. Ezúttal az úgynevezett fuldai kelyhet ismerhetjük meg. A cikk a 20. századi fuldai ötvösmunkákat bemutató írás második része.

A három részre tervezett írás bemutatja, hogy három különleges, fuldai eredetű, Veszprémben található kegytárgy hogyan kapcsolódik egymáshoz. 

1912. december 10-én ünnepelte Hornig Károly veszprémi püspök pappá szentelésének 50. évfordulóját, az aranymiséjét. Erre az alkalomra a veszprémi székeskáptalan egy díszes aranykelyhet ajándékozott a főpásztornak, amely a veszprémi egyházmegye papságának emlékezetében „fuldai kehelyként” vagy „Hornig-kehelyként” maradt fenn. A műtárgy a kehelyhez tartozó paténával a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteményben a 89.109.1–2 leltári szám alatt található.

Az ötvösmunkát a Rada-úrmutatóhoz hasonlóan a fuldai Wilhelm Rauscher készítette 1912-ben. Nem véletlenül esett a káptalan választása a fuldai ötvösre, hiszen két évvel korábban a monstrancia az ordináriust teljesen lenyűgözte. A káptalan nevében átadott ajándék adminisztrációs és szervezési feladatait Rada István kanonok intézte, hisz neki volt már korábban is tapasztalata a kivitelező céggel. Hasonlóan az úrmutatóhoz ez a kehely is feltűnik később a Rauscher-katalógusokban.

A kehely talapzatán ez a kronosztikon (verses kronogramma; épületek homlokzatán, elején elhelyezett, az építésre, építtetőre utaló, általában latin nyelvű felirat, amelynek nagyobb mérettel vagy színezéssel kiemelt betűit római számokként összeadva egy évszámot kapunk – a szerk.) olvasható: „Pro IVgI pIetate et DeVotIone anno qVInqVagenarII aVreI presbyteratVs Carolo e L. B. HornIg VoVent et offerVnt CanonICI VeszpréMIenses”. A kiemelt betűk az 1912-es évszámot adták ki, Hornig főpásztor aranymiséjének évét.

A kehely talapzatán a veszprémi egyházmegyéhez és a bíboros személyéhez köthető szentek és ábrázolások vannak. Látható a székesegyház védőszentjének, Szent Mihály arkangyalnak győzedelmes alakja; az egyházmegye védőszentje: Szent Anna, aki a kis Szűz Máriát tanítja; további ábrázolásként feltűnik Hornig püspök védőszentje, Borromei Szent Károly; Szent Imre herceg liliommal, aki Veszprémben tette le tisztasági fogadalmát; Boldog Margit, aki életét a veszprémi egyházmegye területén élte le életét. A Visitatio, Szűz Mária látogatása Szent Erzsébetnél ábrázolása a téma és a korabeli fennmaradt leírás miatt figyelemre méltó.

A korabeli híradás szerint a kehely alján az „Annuntiato: Isten Fiának, Jézusnak megtestesülésének hírüladása Gábriel főangyal által Szűz Máriának” látható. Az illusztráció a székeskáptalan figyelmességét tükrözi, ugyanis Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szokta Hornig püspök édesanyja, Kopics Mária a névnapját ünnepelni.

A kehely felső részén az apostolok vonalas vésett képei láthatók, a tizenegy tanítvány és Szent Pál apostol.

1. Szent Péter kulcsokkal és könyvvel
2. Szent János apostol kehelyben kígyóval
3. Szent Fülöp keresztel és könyvvel
4. Szent Máté L-formájú derékszögelővel és nyitott könyvvel
5. Szent Tamás lándzsával
6. Szent Bertalan késsel
7. Szent Jakab (ifjabb) apostol kallózófával
8. Szent Júdás Tádé apostol bárddal
9. Szent András apostol András-kereszttel
10. Szent Simon apostol fűrésszel
11. Szent Jakab apostol könyvvel, zarándokbottal és kagylóval
12. Szent Pál karddal

Alattuk négy ószövetségi előkép látható, közük Izsák feláldozása és Ábrahám találkozása Melkizedekkel.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria