A Győri Egyházmegyei Levéltár könyveit mutatták be a Győri Könyvszalonon

Kultúra – 2015. november 10., kedd | 9:49

A Győri Egyházmegyei Levéltár évente két-három kiadványt jelentet meg, ezzel az egyik legtermékenyebb katolikus közgyűjteménynek számít. A november 7. és 9. között megtartott XV. Győri Könyvszalonon két új kötetet mutattak be az érdeklődőknek.

Soós Viktor Attila A kereszt erősíti a gyengét – Boldog Apor Vilmos tevékenysége az üldözöttek védelmében című kötetét Mózessy Gergely, a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár vezetője; Nemes Gábor Brevia Clementina – Magyar vonatkozású brévék VII. Kelemen pápa idejéből 1523–1526 című könyvét pedig Tusor Péter egyetemi docens, az MTA-PPKE ’Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport vezetője ismertette. Míg az előbbi a levéltár ötödik Boldog Apor Vilmosról szóló könyve (a vértanú püspök pályáját bemutató kötetek mintegy alsorozatot képeznek a gyűjtemény kiadványainak sorában), addig az utóbbi könyv rendhagyónak számít, hiszen ez a Collectanea Vaticana Hungariae sorozat részeként, közös kiadásban látott napvilágot.

Tusor Péter a Brevia Clementina című kötetet bemutatva elmondta, hogy a Vatikáni Levéltárban fellelhető középkori magyar vonatkozású források teljességre törekvő feltárásának és kiadásának évek óta zajló folyamatában a könyv megjelenése újabb fontos állomás. A forráskiadványt sajtó alá rendező Nemes Gábor kiemelte, hogy a pápa bizalmas levelezésére a bullától élesen elkülönülő bréve irattípust hozták létre. A forrásokból nemcsak a Mohács előtti évek Magyarország és Szentszék közti diplomáciájáról kaphatunk képet, hanem a török által sújtott területek mindennapi életébe, a magyar királyi udvar intrikáiba és a cseh-morva felekezeti küzdelmekbe vagy akár a Fuggerek magyarországi működésébe is betekintést nyerhetünk. A kötetről további információk olvashatóak a MTA-PPKE ’Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport honlapján.

Mózessy Gergely A kereszt erősíti a gyengét című kötet bemutatását egy érdekes észrevétellel kezdte: Apor Vilmos életét, tevékenységét boldoggá avatása után ismerhette meg behatóbban az olvasóközönség, hiszen forrásfeltáró alapkutatások csak ezt követően folytak, és az életét bemutató monográfia még mindig várat magára. Soós Viktor Attila könyve részletesen ismerteti a katolikus vallású zsidók védelmében létrehozott Magyar Szent Kereszt Egyesület tevékenységét, melynek Apor Vilmos 1942-től egyházi elnöke volt. A győri gettó felállításakor elmondott híres pünkösdi beszéde, Serédi Jusztiniánnal, Mindszenty Józseffel és Kelemen Krizosztommal folytatott levelezése, Sztójayval és Szálasival váltott táviratai mind értékes adalékokat jelentenek a téma kutatói számára. Az üldözöttek védelmében tanúsított erőfeszítései alapján két tételt bizonyít a könyv: egyrészt – történész szemmel megítélve – Boldog Apor Vilmosnak akkor is a boldogok között lenne a helye, ha nem hal vértanúhalált; másrészt a magyar katolikus egyház vezetői igenis helytálltak a vészkorszak éveiben.

Forrás: Győri Egyházmegyei Levéltár

Fotó: MTA-PPKE ’Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria