A gyulafehérvári érsekség sajtóközleménye Kovács Gergely püspökké szentelésével kapcsolatban

Külhoni – 2020. február 12., szerda | 11:21

Az alábbiakban a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség sajtóközleményét adjuk közre Kovács Gergely püspökké szentelésével és érseki beiktatásával kapcsolatban.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségnek új főpásztora van.

Ferenc pápa elfogadta nm. és ft. mons. Jakubinyi György érsek lemondását, és utódául kinevezte mons. dr. Kovács Gergelyt.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség örömmel hozza mindenki tudomására, hogy Ferenc pápa kinevezte mons. dr. Kovács Gergelyt a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség élére, és ugyanakkor hálásan megköszöni mons. dr. Jakubinyi György érsek 29 éves vezetői szolgálatát a főegyházmegye élén.

Ferenc pápa 2019. december 24-én elfogadta mons. dr. Jakubinyi György érsek egészségügyi okok miatt benyújtott lemondását a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség éléről.

Mons. dr. Kovács Gergelyt a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban február 22-én délelőtt 11 órától tartott ünnepi szentmise keretében szentelik püspökké és iktatják be gyulafehérvári római katolikus érseknek. A főszentelő em. és ft. Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke lesz. Az új főpásztor a bíboros munkatársa és az említett intézmény hivatalvezetője volt. A két társszentelő: nm. és ft. mons. Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek, apostoli adminisztrátor és nm. és ft. Miguel Maury Buendía, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa.

Mons. dr. Kovács Gergely az 1009-ben alapított Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 84. főpásztora.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség területe 58 234 négyzetkilométer (lakosainak száma 3 590 500), a római katolikusok száma 355 500. A főegyházmegye tizenöt főesperességében 253 plébánia található, 332 pap (ebből 33 szerzetespap) teljesít lelkipásztori szolgálatot.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye sajtószolgálata

*

Nm. és ft. mons. Jakubinyi György ny. érsek életrajza

Mons. Jakubinyi György 1946. február 13-án született Máramarosszigeten. A líceum elvégzését követően 1963-ban beiratkozott a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolára. 1970 és 1972 között a római Pápai Gergely Egyetemen tanult. Márton Áron püspök a szatmári egyházmegye számára szentelte pappá 1969. április 13-án a gyulafehérvári székesegyházban. 1969. szeptember 1. és 1970. július 31. között a szatmári ordinárius titkára volt. 1972–1974 között Rómában a Pápai Biblikus Intézetben folytatta tanulmányait. 1978. június 1-jén a budapesti Pázmány Péter Egyetemen nyert doktori fokozatot. 1974. szeptember 1-jétől a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola szentírástudomány-tanára. 1990. március 14-én a Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség segédpüspökévé és Aquae Regia címzetes püspökévé nevezték ki. 1990. április 29-én szentelték püspökké a csíksomlyói kegytemplomban. 1990. május 10-én a gyulafehérvári püspökség általános helynökévé nevezték ki. 1991-ben újra elkezdte működését a Romániai Püspökök Konferenciája, Jakubinyi György a konferencia titkára volt 1991. április 15. és 1993. szeptember 27. között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia tagja, 1990-es megalakulása óta társelnöke.

1991. július 19-én II. János Pál pápa a romániai örménykatolikusok apostoli kormányzójává nevezte ki, tisztségébe a szamosújvári örmény székesegyházban 1992. március 1-jén iktatta be John Bukovsky apostoli nuncius. 1993. december 4-től a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Bálint Lajos érsek lemondása után az egyházmegyei tanácsosok testülete (collegium consultorum) apostoli adminisztrátorává választotta Jakubinyi Györgyöt. 1994. április 8-án II. János Pál pápa gyulafehérvári római katolikus érsekké nevezte ki. Ünnepélyes beiktatása 1994. április 21-én volt a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban.

Jakubinyi György érsek Tamás József gyulafehérvári segédpüspök (1997. március 1.) és Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök (2003. június 21.) főszentelője volt, társszentelő Reizer Pál korábbi szatmári megyéspüspök szentelésén (1990. május 1.).

*

Mons. dr. Kovács Gergely életrajza

Mons. Kovács Gergely 1968. július 21-én született a háromszéki Kézdivásárhelyen. Szülővárosában érettségizett 1986-ban, ezt követően a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán tanult. A római Collegium Germanicum et Hungaricum diákja volt 1990-től, a Pápai Gergely Egyetemen szerzett bakkalaureátust teológiából 1992-ben. 1993-ban szentelték pappá. Egyházjogi tanulmányait a Pápai Lateráni Egyetemen folytatta, ahol 1994-ben licenciátusi, 1996-ban doktori fokozatot szerzett. Ezt követően Marosvásárhelyen segédlelkészként szolgált. 1997-ben kezdte tevékenységét a Kultúra Pápai Tanácsánál mint a német nyelvterület és Közép- és Kelet-Európa felelőse, illetve a Culture e Fede (Kultúrák és hit) kiadvány szerkesztője. 2000-ben pápai káplán címmel tüntették ki. 2004-től a Kultúra Pápai Tanácsának hivatalvezetője. A Kléruskongregáció, a Rota Romana bíróság és a Hittani Kongregáció külső munkatársa, a firenzei és toszkánai magyar ajkú hívek lelkipásztora, Márton Áron és Hám János püspök, valamint Bódi M. Magdolna vértanú szenttéavatási ügyeinek posztulátora volt.

A sajtóközlemény itt érhető el magyar és román nyelven.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria