A katolikus püspökök tárt karokkal várják Ferenc pápát Romániába

Kitekintő – 2019. április 12., péntek | 22:19

Az ország római- és görögkatolikus püspökei a Romániai Püspöki Konferencia napokban tartott ülésén többek között Ferenc pápa látogatásának legújabb részleteiről folytattak tárgyalásokat. Alábbiakban a konferencia közleméyeit adjuk közre.

Az ülés házigazdája a Bukaresti Római Katolikus Főegyházmegye volt, a munkálatok pedig a sarutlan kármeliták Ciofliceni-i rendházában zajlottak 2019. április 10-12. között.

Az esemény megnyitóján részt vett Miguel Maury Buendía apostoli nuncius, valamint Mauricio Rueda Beltz és vatikáni munkatársai, akikkel Ferenc pápa 2019. május 31. és június 2. között esedékes romániai látogatásának előkészületeiről folytattak tárgyalásokat az ország főpásztorai.

Ugyanakkor a Romániai Püspöki Konferencia statutumának megfelelően Ioan Robu, bukaresti metropolita-érsek személyében megválasztották a konferencia elnökét, az alelnöki helyet pedig automatikusan Lucian Mureșan bíboros, a Romániai Görögkatolikus Egyház nagyérseke vette át. A konferencia Állandó Tanácsába az elnök és az alelnök mellé a jelenlévők beválasztották Vasile Bizău máramarosi görögkatolikus, valamint Böcskei László nagyváradi római katolikus püspököt.

A püspökök fontosnak látták, hogy buzdítást intézzenek a katolikus hívekhez és minden jóakaratú emberhez, hogy vegyenek részt a 2019. május 26-án tartandó európai parlamenti választásokon.

A munkálatok utolsó napján, április 12-én a püspökök találkoztak Victor Opaschi vallásügyi államtitkárral, akivel párbeszédet folytattak a Vallásügyi Államtitkárság és a katolikus Egyház társadalomban betöltött szerepéről.

A konferencia jelen ülésén szó volt továbbá a Pápai Missziós Művek kezdeményezéseiről, egy Országos Családpasztorációs Bizottság felállításáról, a Katolikus Karitász tevékenységeiről, a más országok püspöki konferenciáival létrejött kapcsolatokról, valamint egy Lourdes-ba szervezendő országos zarándoklat lehetőségéről.

A Romániai Püspöki Konferencia következő ülését 2019. szeptember 25-27. között tartják Nagybányán, a Máramarosi Görögkatolikus Püspökség szervezésében.

A püspökök mindenkinek Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánnak.

Az évente két alkalommal ülésező Romániai Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával.

*

Nyilatkozat az európai parlamenti választásokról

Mi, Románia katolikus püspökei, akik 2019. április 10-12. között Ciofliceni-ben részt vettünk a konferencia tavaszi ülésén, az evangélium tanításának fényében minden jóakaratú embert, de főleg katolikus híveinket arra buzdítjuk, hogy éljenek szavazati jogukkal és azt felelősséggel gyakorolják a 2019. május 26-án esedékes európai parlamenti választások alkalmával.

Az európai parlamenti választások döntő fontosságúak számunkra, európai polgárok számára. A választási eredmények közös jövőnket alakítják: az eredményektől függ, hogy gyengülnek vagy erősödnek az országok közötti kapcsolatok, hogy Európa polgárai eltávolodnak egymástól vagy sikerül az együttműködés és kölcsönös tisztelet megalapozásával közelebb hozni őket egymáshoz.

A katolikus egyház nagyban hozzájárult a mai Európa létrejöttéhez, és ezért arra buzdítja híveit, hogy azokra a jelöltekre adják le szavazatukat, akik programjukban, az unió „alapító atyáihoz” hasonlóan az élet kultúráját hirdetik, óvják a családot, annak méltóságát és az Isten által teremtett világot. Azokat támogassák, akik nem mennek el részvét nélkül a gyengék és a védtelenek, a születendő gyermekek, a szegények, a kitaszítottak, a fogyatékosak és az idősek mellett.

Mindig azokra kell szavaznunk, akik a közjót keresik, és az európai közösség alapjait képező keresztény értékek mellett foglalnak állást, akik bíznak a fiatalokban és támogatják is őket, akik a szubszidiaritás, a szolidaritás és a társadalmi igazságosság elve szerint politizálnak, akik vallják, hogy egy demokratikus társadalom fő jellemvonása a vallásszabadság, és minden polgárt támogatnak abban, hogy szabadon gyakorolhassa vallását.

Az európai társadalom minden katolikus polgárát felelősségteljes döntésre buzdítunk, és kérjük a Jóistent országunk és népeink, mint az Európai Unió fontos alkotórészének boldogulásáért.

Főpásztori áldással,
Románia katolikus püspökei

Forrás és fotó: Romániai Püspöki Konferencia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria