Külhoni közösségekben is bemutatták az 1962-es Mindszenty-kötet magyar fordítását

Külhoni – 2019. május 27., hétfő | 10:42

Május 17-én az augsburgi Szent László Magyar Katolikus Misszión, majd az ezt követő napokban a müncheni Magyar Katolikus Egyházközségben és a bécsi Pázmáneumban ismerhették meg az érdeklődők a Vecsey József által szerkesztett Mindszenty-kötetet.

Május folyamán a németországi és az ausztriai magyar katolikus közösségekben is megemlékezéseket tartottak Mindszenty József bíboros halálának évfordulójához kapcsolódva. Május 6-án Kölnben emléktáblát avattak a tiszteletére, május 17-én az augsburgi Szent László Magyar Katolikus Misszión, az ezt követő napokban pedig a müncheni Magyar Katolikus Egyházközségben és a bécsi Pázmáneumban ismerhették meg az érdeklődők a Vecsey József által szerkesztett Mindszenty József – Írások hetvenedik születésnapjára című kötet magyar fordítását.

Az eredetileg német nyelven íródott tanulmánykötetet 1962-ben adták ki Münchenben. A Magyarországon először 2017 novemberében megjelent magyar nyelvű fordítást Soós Viktor Attila egyháztörténész, a kötet egyik lektora, Szalai Viktor, a kötet kiadója és Taczman Andrea fordító mutatta be. Az esteket Bágya Rita, a Mindszenty Társaság titkára és a magyar nyelvű kiadás előszavának szerzője moderálta.

A könyvbemutató Münchenben és Bécsben is szentmisével kezdődött: a müncheni Magyar Katolikus Egyházközség kápolnájában Merka János plébános, a bécsi Pázmáneumban pedig Varga János rektor vezetésével.

Mindkét helyszín szorosan kötődik Mindszenty József személyéhez: a müncheni Magyar Katolikus Egyházközség épülete a bíboros közbenjárására lett a müncheni magyar katolikusoké, a Pázmáneum pedig élete utolsó éveiben otthona volt Mindszenty Józsefnek.

Varga János rektor szentbeszédében az apostolokhoz hasonlította Mindszenty bíborost, hiszen élete utolsó szakaszában ő is sokat utazott, és munkáját, Isten országának építését itt, a földön ő is szorongattatások közepette végezte. Ugyanakkor mindvégig kitartott a krisztusi tanítás mellett: „Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13,34).

A könyvbemutató alkalmával Szalai Viktor, az agyagosszergényi Közi Horváth József Népfőiskola alapítója beszámolt arról, hogy a kötetre a Közi Horváth Józseffel – a München és környéki nyugati emigráció köztiszteletben álló papjával – kapcsolatos kutatása során talált rá 2016-ban. A könyvnek ugyanis része egy Mindszenty József közéleti tevékenységét bemutató tanulmány is, Közi Horváth József tollából. A magyar nyelvű kiadás ötvenöt évvel az eredeti megjelenése után, a 2017–2018-as Közi Horváth József Emlékév nyitórendezvényén juthatott el a nagyközönséghez.

Soós Viktor Attila ismertette Mindszenty József bíboros életét, megvilágítva azt a történelmi kort, melyben fáradhatatlanul dolgozott. Kiemelte lelkipásztori és közéleti tevékenységét, melynek kapcsán szólt arról is, hogy mennyit tett az üldözöttekért, akikben mindig Krisztust látta. A Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja elmondta, hogy a kötet több szempontból is kiemelkedő helyet foglal el a Mindszenty-szakirodalomban. Egyrészt kordokumentumról van szó, mert a kötetet az akkor 70. életévét betöltő bíborosnak írták születésnapi ajándék gyanánt olyan emigrációban élő munkatársak és kortársak – például Bogyay Tamás, Mehrle Tamás OP, Hegyi János SJ –, akik jó ismerői voltak életútjának és munkásságának. Másrészt a szerzők tiszteletét kifejező, tudományos igényességgel megírt tanulmányok azzal a céllal is születtek, hogy a Mindszenty-életmű a német ajkú olvasók számára is hozzáférhető legyen.

A könyvbemutató-sorozat hétvégéjén a Közi Horváth József Népfőiskola szervezésében az előadók az oberhachingi temetőben koszorút helyeztek el az egykori magyar emigráns papok sírjánál.

A kötetet Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök lektorálta.

A Mindszenty-kötet a Közi Horváth József Népfőiskola e-mail-címén megrendelhető: info@kozihorvathnepfoiskola.hu

Szöveg: Taczman Andrea, Kőrösi Csoma Sándor-ösztöndíjas

Fotó: Kóbor Mira

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria