A legfrissebb egyházi statisztikák szerint nőtt a katolikusok száma a világban

Kitekintő – 2020. október 17., szombat | 14:01

Az Egyház központi statisztikai hivatala közzétette az Egyház Statisztikai Évkönyvét a 2018-ra vonatkozó adatokkal. Az évkönyv a katolikusok jelenlétét a világban a 2013-tól 2018-ig tartó időszakban vizsgálja. Megállapítja: ebben az ötéves periódusban növekedett a katolikusok száma a világon.

Világszinten a megkeresztelt katolikusok száma 2013 és 2018 között 1 milliárd 254 ezerről 1 milliárd 329 ezerre, azaz 6%-kal növekedett. A világ lakosságának növekedésével összevetve, amely 7 milliárd 94 ezerről 7 milliárd 496 ezerre növekedett ugyanebben az ötéves időszakban, megállapítható, hogy a katolikusok jelenléte 17,68%-ról 17,79%-ra emelkedett.

A földrajzi eloszlást tekintve örömteli növekedés tapasztalható Afrikában, ahol 18%-kal emelkedett a katolikusok aránya. A fekete kontinensen ugyanebben az öt évben a lakosság aránya 15%-kal nőtt. Ezek a számadatok azt mutatják, hogy az afrikai országokban eredményes a lelkipásztori tevékenység. Az amerikai kontinensen is emelkedett a katolikusok száma a lakosság növekedéséhez képest: 4,6% a 4,4%-os népességnövekedéssel szemben. Az ázsiai katolikusok száma jelentősen emelkedett a kontinens lakóinak növekedéséhez képest: 7,6%-kal nőtt számuk a népesség 4,4%-os emelkedése mellett. Európában viszont 0,4%-kal csökkent a katolikusok aránya; itt a lakosság 0,2%-kal növekedett 2013 és 2018 között. Óceániában a katolikusok számának emelkedése szintén meghaladta a lakosság növekedését: 9,6% ez az arány a 8,1% mellett.

A katolikusok megoszlása a különböző kontinenseken a demográfiai súlyukat tekintve nagyon eltérő. Afrikában, ahol a világ katolikusainak aránya 16,4%-ról 18,6%-ra emelkedett, nő a súlyuk. Folyamatosan csökken azonban a katolikusok száma Európában, ahol 2018-ra közel másfél százalékkal lett kevesebb az arányuk a 2013-as 22,9%-hoz képest. 2018-ban Amerikában élt a világ katolikusainak 48,3%-a. Az amerikai katolikusok 58%-a él Dél-Amerikában él. Enyhe növekedés tapasztalható az ázsiai kontinensen, ahol a világ lakosságának 60%-a él. Az ázsiai katolikusok aránya tartotta a 11,1%-ot a mért ötéves időszakban. Stabil maradt a katolikusok aránya Óceániában is, mégha nem is éri el a 0,8%-ot.

Az egyes kontinensek lakosságához mérten a katolikusok arányát, a száz lakosra eső katolikusok számát szintén érdekes megvizsgálni. Ezek az adatok azt mutatják, hogy 2018 végén a katolikusok jelenléte radikálisan eltérő a különböző földrajzi területeken. Amerika lakosságának 63,7%-a katolikus, Európa lakosságának 39,7%-a, Ázsia lakosságának csupán 3,3%-a. Az amerikai kontinensen nagyon eltérő az északon és délen élő lakosság körében a katolikusok aránya: északon a népesség 24,8%-a katolikus, míg délen 86,5%-a, Közép-Amerikában pedig 88,5% ez a szám.

A hányadosok diakronikus, történeti szempontú értelmezése lehetővé teszi, hogy kiemeljük azokat a különböző trendeket, amelyek 2013 óta uralkodnak a földrajzi területeken, amelyek azonban mindig meglehetősen kis eltéréseket mutatnak. Bár világszinten a katolikusok aránya a 2013–2018 közötti időszakot tekintve lényegében stagnált, Afrikában és Amerikában azonban lassú emelkedést látunk. A látszólag ellentmondásos eredmény Ázsia demográfiai túlsúlyának tulajdonítható, ahol a katolikus jelenlét alacsony.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria