A mindig Isten jelenlétében élő Bogner Mária Margit – Újabb imameghallgatásokat vizsgálnak

Hazai – 2022. május 16., hétfő | 17:01

Május 14-én gyűltek össze Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök vezetésével a hívek Bogner Mária Margit sírja mellett, az érd-ófalui Szent Mihály-templomban, hogy a vizitációs nővér boldoggá avatásáért imádkozzanak égi születésnapja alkalmából.

Az elmúlt évek járványügyi korlátozásai miatt kicsit kevesebben érkeztek, a szent életű nővér rokonságát betegség akadályozta, a délvidéki határ nehéz átjárhatósága miatt most zarándokbusz sem indult, de az egyházmegye több településéről és természetesen Érd városából érkező hívek megtöltötték a templomot. Jelen voltak a vizitációs nővérek és a Szeretet Misszionáriusai is.

A szentmisét Spányi Antal püspökkel együtt Hajdu Ferenc általános helynök, Ugrits Tamás pasztorális helynök és Mojzer György plébános mutatta be.

A plébános köszöntötte a főpásztort, kifejezve a hívő közösség örömét, hogy ismét együtt imádkozhatnak a boldoggá avatásért. A megyéspüspök üdvözölte a megjelenteket és azokat is, akik csak lélekben tudtak bekapcsolódni a közös imádságba.

A szentmise homíliájában Spányi Antal feltette a kérdést: Istent akarjuk-e rávenni arra, hogy az történjen, amit mi kigondoltunk, vagy mi vagyunk-e készek megtenni, amit az Isten akar? Felidézte Bogner Mária Margit életét gyermekkorától kezdve, hogy hány alkalommal kellett feladnia saját elképzelését, és hogyan tudta elfogadni Isten akaratát.

Ez az Isten felé hajló élet volt kedves, ez lehet példakép számunkra is.

De mit jelent számunkra az ő életpéldája? Számítunk-e közbenjárására, kérjük-e a segítségét?

A főpásztor emlékeztetett arra a csodára, mely a boldoggáavatási eljárásban is elismertként szerepel, annak a varsói lánynak a gyógyulására, aki néhány esztendővel ezelőtt személyesen is eljött erre a szentmisére, hogy így fejezze ki köszönetét az életéért. Spányi Antal püspök örömmel számolt be arról, hogy

idén már két híradás is érkezett az egyházmegyéhez, melyben imameghallgatásról, gyógyulásról számoltak be.

Ezek vizsgálata, hitelesítése még folyamatban van. A székesfehérvári megyéspüspök biztatta a jelenlévőket, hogy kérjék bátran Bogner Mária Margit közbenjárását.

A szentmise végén a főpásztor vezetésével a megjelentek a templom mellett lévő sírhoz vonultak, ahol közösen imádkoztak Bogner Mária Margit mielőbbi boldoggá avatásáért.

„Istenünk, ki az alázatosakat fölmagasztalod és a téged szeretőket viszontszereted, tekints kegyesen Mária Margit alázatára és szeretetére, és add, hogy őt mihamarabb mint a szeretet és a hűség példaképét oltárainkon tisztelhessük. Általa ajánlom neked jelen ügyemet. Kérlek, mutasd meg, hogy közbenjárása kedves előtted! Ámen.”

*

Bogner Mária Margit vizitációs nővér a Székesfehérvári Egyházmegye hitvallója. A Torontál megyei Melencén született 1905. december 15-én, a keresztségben az Etelka Mária Anna nevet kapta. Első szentáldozása után súlyosan megbetegedett, amit a megpróbáltatások ellenére derűvel viselt. Tíz hónapnyi ágyhoz kötöttség után egyik lába megrövidült és megmerevedett.

Nagybecskereken tanult: polgári iskolát és kereskedelmi tanfolyamot végzett; 1919-től adminisztrátorként dolgozott. Lelki élete 1923-as bérmálkozása után mélyült el Csávossy Elemér jezsuita szerzetes vezetésével. Imaapostolságot vállalt, a Mária Kongregáció lelkiségi mozgalom tagja lett, napi áldozó volt.

A kármelita rend vonzotta, egészségi állapota miatt azonban – bár többször is kérte felvételét – nem lehetett annak tagja. 1927-ben a vizitációs nővérek thurnfeldi zárdájában kezdte a noviciátust, 1928 áprilisában öltözött be. Még ez év nyarán öt társával elindult Érdre, hogy az első magyarországi vizitációs kolostorban éljenek. 1929. május 16-án ideiglenes; pontosan három esztendővel később örökfogadalmat tett. Pár nappal később magas láza lett. Csaknem egy év türelemmel viselt szenvedés után 1933. május 13-án hunyt el.

Bogner Mária Margit kapcsán 2014-ben készítettünk interjút Spányi Antal megyéspüspökkel, ITT olvashatják.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Takács Péter László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria