A német püspökök az „Amoris laetitia” lelkipásztori alkalmazásáról tanácskoztak

Kitekintő – 2017. február 4., szombat | 11:02

Mit jelent az „Amoris laetitia” pápai buzdítás a házasságpasztoráció számára Németországban? – tették fel a kérdést a német katolikus püspöki konferencia állandó bizottságában. A tanácskozás során megszületett válaszokat január 2-án tették közzé.

Számos inspiráló forrás található a pápai dokumentumban a házaspárok és a családok számára, ám a lelkipásztori munka során ezeket a konkrét körülményekre kell alkalmazni és tovább kell fejleszteni” – jelzik a német püspökök pásztorlevelükben. Különösen négy fontos témát emelnek ki az Amoris laetitia gazdag anyagából – tájékoztat a Sir katolikus hírügynökség.

Az első pont a házassági felkészítésre vonatkozik, melyet erősíteni kell, hogy az mind jobban segítse az elköteleződést és ugyanakkor meggyőzőbb legyen. A német püspökök egyfajta „házassági katekumenátust” ajánlanak, mely a szentségre való felkészítéshez társul, mindig szem előtt tartva a konkrét életkörülményeket.

Második pontként azt jelölik meg, hogy nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a házastársi élet kísérésének érdekében. Ehhez több javaslat kapcsolódik, mint például felhívás „a házasság és a család lelkiségének kidolgozására”, valamint „a kísérés, mely segítséget próbál nyújtani a problémák során és az élet nehéz helyzeteiben”, mert az emberek hétköznapi életükben csak így tapasztalhatják meg, hogy az Egyház készségesen és emberségesen mellettük áll.”

A német püspökök által ajánlott tanácsok egyike kifejezetten a hitet érinti: a családokat úgy kell segíteni, hogy „azok a hit elsajátításának a helyei legyenek és ehhez kapjanak segítséget a sokszor nehéz helyzetekben”. A dokumentum a családok lelkipásztori kísérésének készséges szolgálatára buzdít, mindig újabb megoldások keresésére ösztönöz, hogy „gyarapítani tudják a családok a gyermekeiket a hitben és a vallásos tapasztalatban a hétköznapi élet körülményei között”.

A házaspárok és a családok körülményeinek a sokféleségére történő számos hivatkozás egyike a vegyesházasságokat érinti, melyekben a házastársak és a gyermekek különböző keresztény felekezetekhez tartoznak. Ez „kihívás, de lehetőség is” – fogalmaznak a német katolikus püspökök, utalva arra, hogy még nem lehet teljes közösség az Úr vacsorájában, ami nyilvánvalóvá teszi a keresztények megosztottsága okozta fájdalmat. „Nem könnyű közvetíteni napjainkban a katolikus álláspontot és egyidejűleg lelkipásztori felelősséggel szembesülni a problémával” – mondják a püspökök.

A német püspökök utalást tesznek a házasság „törékenységére” az Amoris laetitia alapján. A Ferenc pápa által említett három kulcsfogalmat használják: elkísérni, megkülönböztetni és integrálni. Ha a házasság felbonthatatlansága az Egyház lényegi hite, akkor – ahogy írják a német püspökök – az Amoris letitia aligha hagy kétséget afelől, hogy „szükség van az emberek egyes konkrét élethelyzetének megkülönböztetett figyelembe vételére”. Észre kell venni, hogy „az elváltak és újraházasodottak is az Egyházhoz tartoznak, az Isten nem vonja meg tőlük a szeretetét és meghívást kapnak arra, hogy Istennel és a felebaráttal szeretetben éljenek, hogy Jézus Krisztus hiteles tanúi lehessenek”.

A pápai dokumentum számos helyét idézve a német püspökök jelzik, ahogy az Amoris laetitia néhány olyan helyzetre is utal, melyben „lehetséges elfogadni az Egyház segítségét, néhány esetben pedig a szentségek segítségét, hogy tovább haladhassanak Isten kegyelmében és szeretetében”. Amikor „a házasság semmissége nem mondható ki, elengedhetetlen a megkülönböztetett megoldás, mely az egyes esetekre válaszol”. „Ennek az eléréséhez döntéshozó, lelkipásztorilag kísért folyamatok szükségesek, melyek a kiengesztelődés szentsége és az Eucharisztia vételére lehetőséget nyitnak... Ezekben az esetekben a püspökök figyelmeztessenek a túlzó szigor illetve a felelőtlen engedékenység veszélyeire. Dolgozni kell azon, hogy a hívő ember lelkiismeretének a formálását megszilárdítsuk” – olvashatjuk a német püspökök pásztorlevelében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: News.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria