A nyolc boldogság emberei a világban – Laikusok elköteleződését ünnepelték Homokkomáromban

Megszentelt élet – 2023. szeptember 27., szerda | 12:40

Szeptember 22. és 24. között tartották a Nyolc Boldogság Közösség laikus testvéreinek regionális találkozóját Homokkomáromban, amelynek során a magyar közösségből végleges és ideiglenes elköteleződésekre, illetve probációk megkezdésére is sor került.

A Nyolc Boldogság Közösségben mint a megszentelt élet egyházi családjában a különböző életállapotok – a megszentelt életű férfiak és nők, valamint a világi hívek, azaz laikusok – egy közösséget, kommuniót alkotnak. Ugyanabban a karizmában részesülnek, ugyanabból a lelkiségből táplálkoznak, és együtt építik Isten országát. A szerzetesek és a családos, illetve egyedülálló laikusok testvérként gazdagítják és egészítik ki egymást, a liturgiákban együtt fordulnak Isten, a megosztásokban pedig egymás felé.

A közösség szolgálataiból ki-ki lehetőségeihez mérten veszi ki a részét, természetszerűen más egy szerzetesnővér és egy kisgyermekes családanya szerepe, feladatköre. Mivel a laikusok élethelyzete nagyon sokféle, élhetnek a közösség házaiban, de saját otthonukban is, lehetnek családosok, egyedülállók, magánfogadalmasok, illetve állandó diakónusok, így mindenki a személyes chartájában foglaltak szerint éli a közösség lelkiségét és küldetését.

„A közösség számunkra Isten népe, amelyben helye van minden életállapotnak, idősnek és fiatalnak, a személyes karizmáknak és talentumoknak. Nagyon gazdagító így egy közösséget alkotni, együtt imádkozni, ünnepelni és szolgálni” - mondta Csaba Veronika Mária nővér, aki a képzés felelőse.

A szeptember 22. és 24. között Homokkomáromban rendezett regionális laikus találkozóra Ausztriából, Bosznia-Hercegovinából, Csehországból, Németországból és Szlovákiából érkeztek testvérek, valamint jelen volt a közösség laikus ágának általános moderátora, Anne-Emmanuelle Dixmerias is. A közös imádságokon, testvéri együttléteken túl a találkozó a közösség általános közgyűlését is előkészítette, amelyet október 27. és november 5. között tartanak Franciaországban.

A különböző házakból érkező testvérek kiscsoportokban osztották meg egymással a közösségben megélt tapasztalataikat, örömeiket és kihívásaikat, amelyeket aztán egy plenáris ülésen is összefoglaltak.

Gisela Lösch, a közép-európai régió felelőse prezentációjában nemcsak a régióban, hanem az egész világon élő több mint háromszáz laikus helyzetét is ismertette. Magyarországon kifejezetten virágzó a laikus ág, Franciaország után itt van a legtöbb tag; véglegesen, illetve ideiglenesen elkötelezett, probációban és próbaidős képzésben lévő testvérek is élnek különböző városokban.

Miután Anne-Emmanuelle Dixmerias beszámolt az elmúlt négyéves időszak eredményeiről, fontosabb történéseiről, a találkozón részt vevő testvéreknek arra is lehetőségük nyílt, hogy irányvonalakat, üzeneteket fogalmazzanak meg az általános közgyűlés számára.

„A közös imákban, liturgiákban és együttlétekben olyan mély lelki egységet éltünk meg a külföldi testvérekkel, mintha mindnyájan egy nyelvet beszéltünk volna. A kiscsoportos megosztások megerősítettek a közösségi laikus identitásban, nagyon gazdagító a különböző valóságok és életállapotok sokszínűsége” – foglalta össze benyomásait a találkozóval kapcsolatban Kárpáti Zsuzsanna, a laikusok magyarországi felelőse.

A szombati szentmise keretében köteleződött el véglegesen a közösség laikus ágában a Kamenár házaspár, Ági és Gábor, akik a homokkomáromi házhoz kapcsolódóan elsősorban a fiatalok evangelizációjában, a Tábor Hegyi Napok szervezésében veszik ki évek óta a részüket. Az elköteleződéssel megkapták a közösséghez tartozást jelképező, Isten Bárányával díszített keresztet és a kórusruhát, amelyet a közösség tagjai a liturgiákon viselnek.

„A Nyolc Boldogság Közösségben különösen fontos számunkra az életállapotok egységének megélése, akár egy közös liturgián, misszióban, vagy egy testvéri osztozásban. Már az első alkalmakkor megragadott minket a liturgiák szépsége. Hamar megtapasztaltuk az otthonosság érzését, és valahogy egyértelművé vált számunkra, hogy Isten ebbe a közösségbe hívott meg minket” – fogalmazott a Kamenár házaspár.

A feltámadási vesperás keretén belül köteleződött el ideiglenesen a Gyorgyovich házaspár, Elvira és Miklós, akik négygyermekes szükőkként a budapesti közösségi jelenléthez tartoznak. A testvéri egység megható megnyilvánulása volt, amikor a közösség tagjai imádkoztak a kifeszített kappa alatt térdelő testvérekért.

„A Nyolc Boldogság Közösséggel találkozva először a liturgia szépsége és mélysége fogott meg minket. Kezdetektől azt éreztük, hogy itt Isten, a vele való találkozás és az együtt-munkálkodás van a középpontban. Arra vágytunk, hogy ennek mi is részesei lehessünk, és úgy éreztük, ide hívott meg minket Isten a vele való még mélyebb találkozásra. Nagy ajándék számunkra, hogy családként, gyermekeinkkel együtt lehetünk részesei egy nagyobb, lelki család életének” – mondta a Gyorgyovich házaspár.

Az ideiglenes elköteleződés után került sor a közösségi keresztek átadására a probációt (próbaidő és ideiglenes elköteleződés közti időszak) megkezdő laikusok, a budapesti közösségi jelenléthez tartozó Borbás házaspár, Mirjam és Péter, illetve a homokkomáromi házban lakó Zákányi Éva számára.

*

A Nyolc Boldogság Közösség laikus, illetve megszentelt életű testvéreivel elsősorban imaesteken (rózsaeső, adventi, nagyböjti, pünkösdi imaest), szombat esti feltámadási vesperásokon, valamint a közösség lelkigyakorlatain és nyári táboraiban, a Tábor Hegyi Napokon és a Betánia Napokon lehet találkozni.

A budapesti közösség heti rendszerességű imaalkalmakat, testvéri együttléteket is tart, amelyre szeretettel várják az érdeklődőket.

További információk a www.nyolcboldogsag.hu honlapon és a közösség facebook-oldalain.

Forrás: Nyolc Boldogság Közösség

Szerző és fotó: Borbás Péter

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria