A pápa globális nevelési egyezményt sürget, hogy mindenki hozzáférhessen a minőségi oktatáshoz

Ferenc pápa – 2020. október 17., szombat | 17:45

Ferenc pápa október 15-én újra szorgalmazta a globális nevelési egyezmény gondolatát abban a videoüzenetében, amelyet a római Pápai Lateráni Egyetemen tartott, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció által szervezett online rendezvényre küldött.

Ferenc pápa felhívásában a világ társadalmainak minden szegmensét és azok képviselőit arra kérte, hogy csatlakozzanak és támogassák a globális nevelési egyezményt. A kezdeményezés olyan értékeket kíván megerősíteni, mint a másokkal való törődés, a béke, az igazságosság, a jóság, az elfogadás és a testvériség annak érdekében, hogy reményt, szolidaritást és harmóniát építsünk mindenhol.

A globális nevelési egyezmény projektjét ismertető eseménybe bekapcsolódott az Egyesült Nemzetek párizsi székhelyű Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) főigazgatója, Audrey Azoulay; valamint a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció és néhány olasz egyetem képviselői. Az egyezmény a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció kezdeményezése, amelynek célja, hogy világméretű változást segítsen elő a nevelés területén, amely a testvériség, a béke és az igazságosság megteremtőjévé válhat. A pápa szerint az egyezmény biztosítja mindenki számára a hozzáférést a minőségi neveléshez, amely összhangban van az emberi méltósággal és a testvériség megteremtésére szóló közös hivatásunkkal.

Meggyőződésünk, hogy a nevelés magában hordja a remény magvát: a béke és az igazságosság, a szépség és a jóság, valamint a társadalmi harmónia reményét”

– fogalmazott Ferenc pápa videoüzenetében. – Együtt kell előrehaladnunk, mindig előre tekintve a harmónia és az egység civilizációjának építése felé, amelyben nincs helye a leselejtezés kultúrája szörnyű járványának.

Ferenc pápa felhívta a figyelmet a koronavírus-járvány okozta válságnak az oktatási rendszerekre világszerte gyakorolt káros hatásaira.

Az internetes oktatás felszínre hozta, hogy milyen jelentős  az egyenlőtlenség a nevelési és technológiai lehetőségek terén. Több tízezer gyermeket kényszerített az iskola elhagyására azon felül, hogy már több mint 250 millió iskoláskorú gyermek egyébként is ki van rekesztve minden oktatási tevékenységből világszerte.

Ebben a helyzetben a pápa egy új kulturális és fejlődési modellt javasol, amely tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltóságot, míg globálisan kölcsönös egymástól függést teremt. Ezáltal összekapcsol közösségeket és népeket, hogy gondoskodjanak közös otthonunkról és segítsék elő a békét. „A nevelés célja, hogy átalakító hatású legyen.” Reményt jelent arra, hogy sikerül megtörni az erősek önzésének elszántságát és fatalizmusát. Fel kell számolnia az utópiák ideológiáját, amelyet az egyetlen előre vezető útnak állítanak elénk. A nevelés mindig reményteli cselekedet, amely új távlatokat nyit arra, hogy megszülessen egy új kultúra a befogadás, a nemzedékek közötti szolidaritás és a transzcendens értéke által. Ennek a reménynek a szolidaritásban kell gyökereznie – nyomatékosította a pápa. – A nevelés folyamata segítse elő a válaszokat a mai kihívásokra és problémákra, valamint találjon megoldásokat minden nemzedék szükségleteire. Ez segít hozzájárulni a ma és a jövő emberiségének kivirágzásához – fejezte ki reményét az egyházfő.

Rámutatott, hogy „a nevelés természetes ellenszere az individualista kultúráknak, amelyek az én valódi kultuszává válnak és a közöny eluralkodásához vezetnek”.

Arra van szükség, hogy a társadalom minden szinten elkötelezze magát „egy újfajta nevelés mellett, amely nem akarja elfordítani a tekintetét és ezáltal nem segíti elő a súlyos társadalmi igazságtalanságokat, a jogok megsértését, a szegénység szörnyű formáit és az emberi életek elpazarlását”.

A globális nevelési egyezmény egy átfogó folyamat kialakítására hív, amely választ ad a fiatalok magányára és bizonytalanságára, amely depressziót, függőséget, agresszivitást, verbális gyűlölködést és megfélemlítést (bullying) eredményez. A paktum foglalkozik olyan kérdésekkel, mint az erőszak, a kiskorúak elleni visszaélések, a gyermekházasságok és a gyermekkatonaság jelensége, illetve a rabszolgának eladott gyermekek tragédiája, és a Föld értelmetlen és szívtelen kihasználásával, amely súlyos környezeti és klímaválsághoz vezet.

A Szentatya szerint a jelenlegi egészségügyi válság és hatásai idején szükséges egy globális nevelési egyezmény a jövő nemzedékekért és az ő bevonásukkal. Elköteleződésre hívta a családokat, a közösségeket, az iskolákat, az egyetemeket, az intézményeket, a vallásokat, a kormányokat és az egész emberi családot, hogy „érett férfiakat és nőket neveljenek”.

Nevelési módszereink értékét ne egyszerűen az egységesített tesztek eredményei által mérjük, hanem azáltal, hogy milyen hatást tud gyakorolni a társadalom szívére és hogy elősegíti-e egy új kultúra megszületését”

– kérte a pápa videoüzenetében. Ezután kijelentette: hisz abban, hogy teremthetünk egy másfajta világot. Ehhez arra van szükség, hogy az emberiség minden szempontból részt vállaljon benne egyénekként és a közösségek szintjén egyaránt. Ezért felhívással fordult a kultúra, a tudomány és a sport képviselőihez, a művészekhez és a média szakembereihez a világ minden részén, hogy csatlakozzanak ehhez az egyezményhez és segítsék elő a mások iránti gondoskodás, a béke, az igazságosság, a jóság, a szépség, az elfogadás és a testvériség értékeit saját tanúságtételük és erőfeszítéseik által.

Üzenete végén Ferenc pápa nyolc pontban összegezte, hogy a globális nevelési egyezmény miként kívánja biztosítani „a minőségi neveléshez való hozzáférést mindenkinek, összhangban a személy méltóságával és a testvériség megteremtésére szóló közös küldetésünkkel”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria