A Pázmány Péter Katolikus Egyetem sajtónyilatkozata

Hazai – 2015. június 3., szerda | 9:01

Az alábbiakban közreadjuk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem sajtónyilatkozatát, melyet az egyetem Rektori Hivatala küldött meg számunkra.


Az elmúlt években, különösen a legutóbbi időszakban újra megjelent a hazai sajtóban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának (PPKE BTK) teljes Budapestre való költöztetése, felmenő rendszerben. A hír a budapesti szakok iránti bővülő igény és azok infrastrukturális elhelyezése alapján látott napvilágot, nélkülözve az Egyetem döntéshozói rendszere működésének ismeretét. A PPKE legfőbb döntéshozó szintjén ilyen kezdeményezés a Kar piliscsabai működésének megkezdése óta, nem került napirendre.

A PPKE legfelső vezetése 2014. november 18-tól a legmagasabb szinten folytat folyamatos tárgyalásokat Piliscsaba Város Önkormányzatával azokról a tervekről és lehetőségekről, amelyek alapján az Egyetem vezetősége nemcsak hogy nem megszüntetni, hanem fejleszteni kívánja az Intézmény piliscsabai jelenlétét. Legutóbb, 2015. május 18-án a PPKE rektora és Piliscsaba Város polgármestere megállapodott azokban a lépésekben, amelyek elengedhetetlenek a piliscsabai képzés biztos alapokon nyugvó, közeljövőben történő megerősítésére. Ezek az Egyetem és az Önkormányzat (továbbiakban Felek) szoros együttműködésében valósulnak meg.

A Felek ehelyütt egybehangzóan rögzítik, hogy a 2015/2016. akadémiai év a PPKE BTK tekintetében, az oktatás minőségi fejlesztése és a nemzetköziesítés mellett, elsődlegesen a piliscsabai campus bölcsészet- és társadalomtudományi képzési funkciójának intenzív fejlesztésére fog fókuszálni, szem előtt tartva mind a kollégiumi kapacitás kihasználtságának helyreállítását, mind az épületkomplexumnak a regionális kulturális, sport- és szabadidős tevékenységbe történő erősebb bevonását. Mindezt az Önkormányzat is számos támogató döntéssel segíti. A Felek bíznak abban, hogy a 2016/2017-es akadémiai évet a PPKE BTK már a Karon jelenleg futó és indítandó képzések Budapest – Piliscsaba – Esztergom helyszíneken megvalósuló optimális elosztásával, mindegyik képzési helyszínén kedvező helyzetben kezdheti meg. Ez nemcsak a PPKE és a település, hanem a hallgatók, oktatók, sőt a régió érdekeit is jelentősen szolgálja. Mind a PPKE legfőbb vezetése, mind az Önkormányzat nagyon sokat tett az elmúlt hónapokban, hogy mindez a szándékolt határdátumra megvalósulhasson.

Budapest – Piliscsaba, 2015. június 3.

       Dr. Szuromi Szabolcs DSc.                                            Farkas András
                     rektor                                                                     polgármester
Pázmány Péter Katolikus Egyetem                   Piliscsaba Város Önkormányzata

Magyar Kurír