A Székesfehérvári Egyházmegye hitoktatóinak zarándoklata Alsószentivánon

Hazai – 2023. szeptember 18., hétfő | 9:51

Szeptember 13-án tartották a Székesfehérvári Egyházmegye hitoktatóinak zarándoklatát Alsószentivánon, ahol mintegy hetven katekéta vett részt az ünnepi szentmisén, amelyet Kispál György csepel-csillagtelepi plébános mutatott be.

„Istenünk! Te kiválasztottál minket, hitoktatókat arra a küldetésre, hogy a gyermekek közt tegyünk tanúságot Rólad és végtelen emberszeretetedről! Alázattal és bizalommal kérünk, adj meg nekünk minden szükséges kegyelmet ahhoz, hogy hivatásunkat a Te nagyobb dicsőségedre és a ránk bízottak lelki üdvére végezhessük!”

A Székesfehérvári Egyházmegye hitoktatóinak zarándoklatán, a hívek könyörgésében ezzel az imádsággal kérte mintegy hetven katekéta Isten áldását és segítő kegyelmét, hogy az előttük álló tanévben jól és hitelesen éljék meg hivatásukat és hatékony módon teljesíthessék hitátadó küldetésüket!

Immár hagyomány ugyanis, hogy az egyházmegye hitoktatói szeptember 13-án elzarándokolnak Alsószentivánra a Fatimai Szent Szűz első magyarországi kegyhelyére, kérve a Bölcsesség Székének közbenjáró szeretetét az előttük álló feladatok elvégzéséhez.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kispál György volt, aki külön is buzdította a hitoktatókat arra, hogy tanítsák meg a gyermekeket a rózsafüzér imádkozására és imádkozzák velük együtt a szentolvasót hittanórákon is, de azon kívül is. A Szűzanya szeptemberi fatimai megjelenésekor mondott első szavait idézte: „Imádkozzátok a rózsafüzért, hogy véget érjen a háború.” Meg kell érteni kicsinek és nagynak egyaránt, hogy nagy felelősségünk van abban, hogy elcsituljanak a fegyverek. Most annak van itt az ideje, hogy „imaadományokat” küldjünk Kárpátaljára és a többi háború sújtotta területre.

A szentmisén a liturgikus szolgálatokat idén is a katekéták végezték, majd a szentségimádáson is, melyet Hegedűs Angelika kolléganő vezetett, együtt vettek részt. Elmélkedései segítségével igazán közösségbe kerülhettek az Eucharisztiában köztünk lévő Mesterrel mint legfőbb tanítóval.

Az együttlét lezárásaként a résztvevők elfogyasztottak egy nagyon finom ebédet, majd mindenki hazatért egyházközségébe, hogy a Szűzanya lábánál elnyert kegyelmekkel megerősödve a megyéspüspök megbízásából és vele egységben folytassa a hitre nevelő küldetését.

A szentmise egyetemes könyörgésében elhangzott egy másik ima is, melyben a tanítványokért és családjukért könyörögtek. A katekéta ugyanis nem csak tanítja és neveli hittanosait, hanem imáiban is hordozza őket:

„Istenünk! Te azokhoz küldtél minket, akiket szent Fiad, Urunk Jézus földön jártában a leginkább kedvelt! Most tehát értük, a ránk bízott gyermekekért, fiatalokért és családjaikért könyörgünk. Add, hogy az ige magvai termékeny talajba hulljanak az ő lelkükben, a tanításban mindvégig kitartsanak, hitüket gyakorló, keresztény magyar felnőtt emberekké váljanak, és már itt a földön megérezhessék az örök boldogság ízét, majd végtelen kegyelmedből az örök üdvösség részesei lehessenek!”

Szöveg: Varga László hitoktató, EHF szakreferens

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Kiss Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria