A Szentírás, amelyet most kaptatok, egy életre kötelez – Felolvasókat avattak Nyíregyházán

Hazai – 2024. április 16., kedd | 15:40

A Görögkatolikus Metropólia püspökei hat papnövendéknek adományozták a felolvasói rendet április 14-én Nyíregyházán, a Szent Miklós-székesegyházban.

Kenethozó asszonyok vasárnapján, az esti vecsernye kezdetén hat papnövendéket avattak felolvasóvá. A püspökök a saját egyházmegyéjükből érkező fiatalembereket részesítették a felolvasói rendben: Kocsis Fülöp érsek-metropolita Belme Benjámin és Jertyity Róbert főegyházmegyés; Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök Mikita Marcell, Kocsis Gergely és Lakatos Zsolt miskolci egyházmegyés; Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök pedig Papp Dávid nyíregyházi egyházmegyés papnövendéket.

A prédikációt az alkonyati istentisztelet végén Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök mondta. „Igazi örömünnep ez a mai nap, nemcsak a közelben lezajlott papszentelés és a mostani kisebb rendek miatt, hanem hogy ezzel a kora nyári szép idővel együtt Krisztus Urunk föltámadásának örvendezhettünk egész nap. Ennek a sajátos ünneplésnek a zárása vagy folytatása ez a mai vecsernye, ahol hat papnövendékünk a Szentírást kapta kézbe, hogy egyházunknak hűséges felolvasója és éneklője legyen” – kezdte szentbeszédét Orosz Atanáz, majd így folytatta: „A Szentírás, amelyet most kaptatok, egy életre kötelez benneteket”.

Szent Pál apostol Timóteusnak írt levele nyomán arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a Szentírás útmutató az üdvösségre, valamint hogy a Szentírást olvasó embernek Isten emberévé kell válnia. Ezután Szent Ágoston által híressé vált felszólítást juttatta a kispapok eszébe: „Tolle lege”. „Vedd és olvasd”. Komolyan kell venni ezt a felhívást, mert a felolvasói szolgálathoz alapos ismeretre és bölcsességre van szükség, és nem elég azt a néhány szót felolvasni, ismerni kell a szövegkörnyezetét is. Kiemelte, hogy a Szentírás felolvasásához ismernünk kell a Szentírás nyelvét, nyelvezetét, környezetét és azt a Szent Liturgiát, amelyben felolvassák az üzenetet. Nagy kihívás ez a szemináriumi elöljáróknak, tanároknak, de mindenekelőtt azoknak, akik ezt komolyan veszik, mert a Szentírást csak komolyan szabad venni.

„Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, és örvendezzetek neki remegéssel.” Ezt olvassuk a Zsoltárok könyvében, mert az istenfélelemre, az Isten iránti mély tiszteletre is szükség van, és arra a felszabadító örömre, amelyet a kenethozó asszonyok is az első nagy rémületük, megrendülésük, megdöbbenésük után átélhettek. Ők biztosan nem olvasták. Szívük mélyéből adták tovább az örömhírt. Ezt az örömhírt bízzuk most rátok. Valahányszor itt a templomban vagy máshol szükség van a Szentírás felolvasására vagy az éneklésre, akkor legyetek készen Isten igéjét képviselni, szívetekbe befogadni és továbbadni. Ehhez egy papi imát adott át nekik, hogy a szemükkel olvassák és szívükben átgondolják. „Hiszen a föltámadott Jézust szólítjuk meg evangéliumolvasás előtt, hogy nyissa meg nekünk is, mint az emmausziaknak a lelki szemeinket a Szentírás megértésére” – zárta prédikációját a miskolci megyéspüspök.

A felolvasó feladata az énekes szolgálat, valamint az ószövetségi olvasmányok és az apostoli szakaszok felolvasása a szertartásokon. A papnövendék haját kereszt alakban megnyírják: tonzúrát kap az engedelmesség jeleként, majd a püspök imájával felolvasóvá avatja.

A Nyíregyházi Egyházmegye podcastcsatornáján az egyházi hierarchiáról szóló interjú hallgatható, melyben a felolvasói rendről Szabó Antal spirituális beszél.

Szöveg: Juhászné Szabó Erika

Fotó: Szikora Gábor; Balogh István

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria