A Szentlélek kiáradása közösséget alkot – A pünkösdről beszélgettek a debreceni főpásztorok

Hazai – 2024. május 21., kedd | 12:26

A Szentlélek kiáradásának ünnepére készülve Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita és Fekete Károly tiszántúli református püspök fogalmazták meg gondolataikat a pünkösdről a Debrecen Televízió Erőnk forrása című felekezeti magazinműsorban, május 16-án. A vallási elöljárókkal Vojtkó Ferenc szerkesztő-műsorvezetővel beszélgetett.

A folyamat ott kezdődött, hogy Jézus megszólította az egyszerű halászokat: „Kövessetek, emberhalászokká teszlek benneteket.” Talán nem is értették, mit jelent ez a szó, de Jézus olyan hatalommal szólította meg őket, hogy mindenüket otthagyták, és követték őt – emlékeztetett Palánki Ferenc püspök. – Mekkora változás ment végbe Péter életében: egyszerű halászember volt, írni, olvasni nem tudott, és végül olyan valaki lett belőle, hogy amikor ment az utcán, az emberek kitették a betegeket az út szélére, hogy legalább az árnyéka érje őket, és meggyógyuljanak (vö. ApCsel 5,15). De ez nem Péter érdeme. A Szentlélek kiáradása előtt Péter bukdácsolt, letagadta, hogy ismeri Jézust, de tulajdonképpen tényleg

nem ismerte egészen addig, amíg be nem fogadta a Szentlelket. Attól kezdve már tudta, hogy ki Jézus,

tudott úgy beszélni, a jézusi szeretetet úgy képviselni a világban az emberek között, hogy annak hatására megtértek.

A Lélek az, aki nemcsak hogy az egyes személyeket alakította át, hanem figyelemre méltó az is, hogy a megtért háromezer ember nagyon gyorsan közösséggé formálódott – emelte ki Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita. – Tehát

a Lélek nemcsak az egyes embert hatja át, hanem közösséget alkot.

Ennek az volt az előzménye, hogy Jézus formálta, tanította, bevezette, mintegy előkészítette őket, majd megígérte nekik, hogy elküldi a Szentlelket, aki beteljesítette azt a jézusi művet, amely a megváltásunkat jelenti.

Fekete Károly református püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy a Léleknek olyan dinamikája van, amely erőt ad és hatalommal rendelkezik. Amikor Jézus tanított, azt állapították meg az ellenfelei, a farizeusok és írástudók, hogy nem úgy beszél, mint egy bölcs tanító vagy rabbi, hanem mint akinek erő és hatalom van a szavában. A pünkösdi eseményben, a Lélek erejének kiáradásában nemcsak egy erős embert látunk Péterben, aki politikailag erős, hanem egy átható szavú igehirdető szólal meg. Péternek olyan verbuváló erő van a szavaiban, az összefüggések felmutatásában, amely az a kohéziós erő lesz, hogy a különböző nyelveken beszélő népekből összejött jeruzsálemi tömeget közösséggé, gyülekezetté, eklézsiává formálja.

A Léleknek ez az ereje, a közösségteremtő hatalma, amelynek kiáradása Péteren keresztül egészen az emberek szívéig hatott. A kiáradó szó ma is képes erre.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria