A szepsi egyházi iskolaközpont a szabad iskolaválasztásról

Kishírek – 2019. március 29., péntek | 17:00

A felvidéki Szepsiben levő Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban a március 29-i nyílt napon vetélkedőt tartottak, majd beszélgetést szerveztek az iskola volt diákjaival. A vetélkedő eredményhirdetése után sportprogramokon vehettek részt az érdeklődők.

A szepsi oktatási-nevelési intézményben tartott nyílt naphoz kapcsolódóan az egyházi iskolaközpont közleményt fogalmazott meg iskolájuk elveiről, hogy segítsék az iskolaválasztást.

Tanításunk és nevelésünk célja – írták –, hogy kritikai érzékkel és a megkülönböztetés képességével ruházzuk fel diákjainkat. Az evangéliumhoz való hűség és az Egyház gazdag hagyománya örökségének elfogadása által egészséges távlatot kívánunk nyújtani – utaltak Ferenc pápa beszédére, melyet a Lateráni Egyetemen mondott március 26-án. Napjainkat „a kényelmes és kapzsi individualizmus” jellemzi, amelyben „mindannyian csak a jólétünk, a szabadidőnk, az önmegvalósításunk miatt aggódunk, ami nagyon veszélyes, mert elválaszt minket másoktól és ennek következtében a valóságtól!” (Ferenc pápa).

Forrás és fotó: Szepsi Római Katolikus Esperesség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria