A szeretet valódi útja – Interjú John Sullivannel, a Szeretetláng Mozgalom nemzetközi vezetőjével

Nézőpont – 2024. május 10., péntek | 20:45

Erdő Péter bíboros, prímás 15 évvel ezelőtt, 2009 pünkösdhétfőjén jelentette be a máriaremetei kegytemplom szabadtéri oltáránál, hogy hamarosan megalapítja Magyarországon a Szeretetláng Mozgalmat. Erre emlékeztek május 4-én a Budapesten, Máriaremetén összegyűlt hívek. A rendezvényen előadást tartott az Egyesült Államokban élő John Sullivan, a mozgalom nemzetközi koordinátora. Vele beszélgettünk.

– Ön idén márciusban Kindelmann Károlynénak, vagyis Erzsébet asszonynak, a Szeretetláng Lelki Napló írójának unokáját, Kindelmann Győzőt váltotta a Szeretetláng Mozgalom nemzetközi vezetőjének tisztségében. Ön is civil, nős és felnőtt gyermekei vannak. Hogyan és mikor került kapcsolatba a mozgalommal?

– Valóban, laikus hívő vagyok, legfontosabb feladatomnak tartom, hogy kövessem a Szűzanyát, és összetartsam a Szeretetláng Mozgalmat, ami most már az egész világon elterjedt. Talán meglepő, de a mozgalommal csak öt évvel ezelőtt, 2019-ben kerültem kapcsolatba, isteni „véletlen” folytán. Az egyik New York-i plébánia zenei igazgatója voltam. Vasárnaponként különböző előadásokat tartottak a közeli szemináriumban, de én nem tudtam ezeken részt venni, mert a kórusom énekelt vasárnaponként. Az egyik alkalommal viszont szombaton jött a püspök atya bérmálni, mi adtuk a zenei szolgálatot. Így aztán részt tudtam venni a Szentháromság Asszonya Közösség (SOLT) vasárnapi szemináriumán. Ennek a közösségnek tagja James Blount exorcista, a Szeretetláng nemzetközileg ismert misszionáriusa is. Korábbról már ismertem a közösség több papját is, akik mély benyomást tettek rám, közülük néhányan előadást tartottak ezen a vasárnapon. A szervezők közölték velem, hogy már telt ház van, nem tudok bemenni. Közben azonban kiderült, hogy a zenészük lebetegedett, így én helyettesítettem. Ez a szeminárium a Szeretetlángról szólt. Először úgy gondoltam, nem valószínű, hogy ez nekem való, gyanakodtam: mit jelent az, hogy a legnagyobb kegyelmi kiáradás a megtestesülés óta. Ha szuperlatívuszokban beszélnek valamiről, az nekem mindig gyanús. Valami azonban mégis ide húzott.

– Mi volt ez?

– Jobban megismerve a Szeretetláng Mozgalmat, rádöbbentem: a szuperlatívuszok igazolhatók. Emeljünk ki egy dolgot:

a sátán támadása egészen elképesztő a világban, ezért szükség van a kegyelem túláradására.

– Ahogyan Szent Pál írta: „ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem”.

– Igen. Nem hiszem azt, hogy minden szebb volt régen. Vegyük csak a nem is olyan régmúltat: az első és második világháború borzalmai, gazdasági világválság, hidegháború. Ezek voltak az úgynevezett „régi szép idők”. Nem hiszek ebben. A világnak mindig szüksége volt az irgalomra és a kegyelemre. Mára azonban valami megváltozott. A sátán folyamatosan támadott és támad bennünket, mindig megpróbálta az Egyházat és az üdvösséget tönkretenni, de most olyan dolgokat látunk, mint amilyeneket még sohasem.

– Mire gondol?

– Az abortuszokra: egyetlen háború, egyetlen járvány sem ölt meg ennyi emberi lényt. Említhetek egy másik, aggasztó jelenséget is: soha nem láttuk még az ártatlanság ilyen nagymértékű, gátlástalan elpusztítását a gyermekeink között. A pornográf oldalak tíz százalékát gyermekek látogatják. Tíz év alatti gyermekek! Az Egyesült Államokban végzett kutatások megállapítják: egyre jobban terjed a gyermekek között egymás szexuális zaklatása. Az FBI rendszeresen távolít el olyan videókat, amelyeken gyermekek más gyermekeket zaklatnak szexuálisan. Az elkövetők átlagéletkora tizenkét év, az áldozatoké tíz év. Ez a perverzió már mindenhol elterjedt, a telefonjainkon, az interneten, még akkor is, ha nem keresik, a gyermekek ki vannak szolgáltatva ezeknek. Olyan dolgoknak, amelyeket felnőtteknek sem szabadna látniuk, nemhogy gyerekeknek. Ezek azt üzenik: ez az, amit a barátoddal vagy a testvéreddel megtehetsz. Azelőtt soha nem láttunk ilyesmit. Ugyanígy eddig még soha nem tapasztaltuk a családok tudatos szétrombolását, még az olyan, rettenetesen züllött, perverz társadalmakban sem, mint amilyen az antik Róma volt például. Az emberek azért azt tudták, hogy szükségük van a családokra. Most azonban vannak olyanok, akik meg akarják változtatni a család definícióját. Folyamatosan megtapasztaljuk tehát a sátán gátlásokat nem ismerő támadásait.

– Mit tehetünk ez ellen?

– Nem szabad, hogy csak üljünk, és nézzük, ahogyan a sátán tökreteszi a családot, a társadalmat. A Szűzanya eljött, hogy megsegítsen minket, és hogy megadja azt, amire szükségünk van. Ebben nincs sok újdonság. Ami új, az a kegyelem kiáradásának erőssége, intenzitása. A Szűzanya feleleveníti azokat a kegyelmeket, amiket már megkaptunk, megtapasztaltunk, de el is hanyagoltunk, el is felejtettünk. Nem az az Egyház vagyunk, akiknek lennünk kellene. Ezért most a Szűzanya azt mondja nekünk:

Itt az idő, figyeljetek! Olyan hatalmas támadás alatt állunk, hogy végre annak az Egyháznak kell lennünk, amelyre elhívást kaptunk. Ez a kegyelem hatása.

Ez az, amit a Szűzanya tesz a Szeretetlángban. Feltárja előttünk az üdvösség teológiájának csodálatos igazságait, és ezeket nagyon egyszerűen mondja el. Mindnyájan megélhetjük ezeket, s így olyan emberekké válhatunk, akik tele vannak kegyelemmel.

– Mondana néhány példát a Szeretetláng Lelki Naplóból, amelyben Erzsébet asszony lejegyezte Jézus és Szűz Mária szavait?

– Nézzük csak, hogy milyen imák vannak a Szeretetlángban. Mire kér bennünket a Szűzanya? Arra, hogy elmélkedjünk Krisztus sebeiről. Ez azonban nem elég. Ami nagyon lényeges, hogy fel kell ajánlanunk magunkat a mennyei Atyának, Jézus sebein keresztül. Ez az igazi szeretet útja. A másik dolog, ami miatt a Szeretetláng annyira fontos, hogy korunkban a világot egy hatalmas hazugsággal etetik a véleményformáló erők. Azt hirdetik, hogy a szeretet abból áll, hogy valósítsuk meg önmagunkat. Ám semmi sem áll távolabb az igazságtól ennél.

A szeretet lényege ugyanis nem az önmegvalósítás, hanem önmagunk feláldozása, az önátadás.

– Vagyis amikor az önmegvalósításra összpontosítunk, akkor a szeretet ellentétét tesszük?

– Igen. Két cél van csak. Amit teszünk, azt vagy a szeretetért tesszük, vagy önmagunkért. A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem önmagam, az ego. Ha nem értjük meg a szeretetet, akkor valójában nem értünk semmit. A Szűzanya azért kéri tőlünk, hogy ajánljuk fel magunkat a mennyei Atyának Jézus szenvedésein keresztül, mert így bele tud gyökereztetni bennünket az igazi szeretetbe és az önátadásba. Amíg nem vagyunk készek arra, hogy magunkhoz öleljük a szeretetet, ami a megtestesülés önkéntes szegénységét és a kereszt tudatos vállalását jelenti, addig képtelenek vagyunk a mennyei szeretetre. Ez az önkéntes szegénységben és a szenvedés önkéntes vállalásában áll. Az ilyen szeretetet nemcsak az értelmünkkel kell felfognunk, hanem a testünkben is meg kell tapasztalnunk. János első levelének 3. fejezetében a 16. versben azt írja: „Abból ismertük meg a szeretetet, hogy ő életét adta értünk, tehát nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért.” Ez nagyon-nagyon fontos. Úgy kell élnünk az életünket, hogy letegyük másokért, ahogyan Jézus is letette értünk. Ebbe a szeretetbe hív be minket a Szeretetláng. Minden kereszténynek így kellene élnie. Akik a Szeretetláng apostolai, nem zárkózhatnak be önmagukba. Feladatunk, hogy ezt a kegyelmet szétsugározzuk az Egyházban, és másoknak is továbbadjuk. A gyakorlatban kell mindnyájunknak megélni ezt a szeretetet.

– A Szeretetláng Mozgalom imái közül a legismertebb minden valószínűség szerint az Egységima…

– Ez alapvetően fontos nemcsak a Szeretetláng Mozgalom, hanem az egész Egyház számára is, hiszen az üdvösség célja és lényege, hogy egyek legyünk Jézussal. Ezért Jézus az út, és nincs más út, csak ő. Jézus, aki egyszerre Isten és egyszerre ember. Egyetlen módon részesülhetünk az örökkévalóságban, hogy úgy éljünk, hogy az isteni természet részesei lehessünk. Ezt Jézuson keresztül érhetjük el. Jézus emberré lett, hidat képezett Isten és ember között. A kereszténység nem egy a sok vallás között, tulajdonképpen nem is vallás. Ez egy csoda. Nem attól vagyunk keresztények, hogy követjük Krisztus tanítását. Keresztényekké akkor válunk, amikor Jézus valóban bennünk él. Amikor eggyé válik velünk, a Szentlélek erején keresztül. Ezt nevezzük kegyelemnek. Ezért olyan rendkívül fontos a Szeretetláng, a kegyelem erőteljes, intenzív kiáradása.

Fotó: Zuggó Zsolt

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria