A településről elszármazottak találkozójával ünnepelték a túrterebesi búcsút

Külhoni – 2017. augusztus 23., szerda | 10:00

Augusztus 15-én ünnepelték a Szatmár megyei Túrterebes templomának búcsúját. Mint minden évben, idén is helyi és elvándorolt túrterebesiek találkozási helye volt a Nagyboldogasszony-napi búcsú: falubeli és zarándok hívek együtt ünnepelték Szűz Mária mennybevételét.

KÉPGALÉRIA - Klikk a képre!

Az ünnepi misét idén is a főbejárat előtt felállított szabadtéri oltárnál mutatták be. A főcelebráns Schönberger Jenő püspök volt, aki bevezető gondolataiban a Boldogságos Szűzanyára mint mindenkit hívó és fogadó édesanyára mutatott.

„Akinek van édesanyja, tudja, amíg ő él, mindig maga köré gyűjti gyermekeit. Amikor földi édesanyánkat elveszítjük, sok minden megváltozik. Még marad a testvéri kapcsolat, de az, tudjuk, egészen más. Túrterebesen a Nagyboldogasszony, a mi égi édesanyánk gyűjt össze minden évben, augusztus 15-én bennünket, az ő gyermekeit. Ő mindig itt van, mindenkihez közel van és haza várja azokat, akik messzire mentek.”

A főpásztor Láng Pálról, Túrterebes egykori lelkipásztoráról is megemlékezett, aki aznap délelőtt hunyt el Szatmárnémetiben.

A szentmise ünnepi szónoka, Pantea Tibor kolozsvári ferences házfőnök homíliájában a Szűzanya életében betöltött kettős szerepéről elmélkedett.

Mária anya és tanítvány egyben. Az Úr Jézus édesanyja, hiszen ő szülte erre a világra, ő tanította meg járni, beszélni, de Mária rendelkezik a tanítvány jellemzőivel is: figyel Istenre, meghallgatja Istennek a szavát és tettekre váltja azt – emelte ki a ferences házfőnök. – Az ő tapintatos figyelmének a gyümölcse már az, hogy Gábor főangyal eljött hozzá és tudtul adta neki Isten szavát, akaratát.

Aki nem figyel Istenre, hanem mindig csak mond, mond – akár embertársainak, akár Istennek –, annak a lelke és a szíve üres. Ezért annyira nyugtalan sok ember. Szoktatok-e figyelni Isten szavára? Ha nem figyelünk rá, üresek maradunk, hiszen csak Isten tud minket maradéktalanul betölteni – hangsúlyozta Pantea Tibor.

A szentmisét az elszármazottak találkozója követte, ahol a közeli és távoli ismerősök egymásra találhattak: bemutatták a távolabbra szakadottaknak gyermekeiket, örömeiket, életüket.

Túrterebes Szatmárnémetitől 25 kilométerre északkeletre, a Túr folyó bal partján található. A közel 3700 lakosú település érdekessége, hogy három püspöknek szülőfaluja: Reizer Pálnak, aki 1990 és 2002 között volt a Szatmári Egyházmegye főpásztora, Schönberger Jenő jelenlegi szatmári püspöknek, valamint Cserháti Ferencnek, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspöknek.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria