A vallási vezetők közös békefelhívása Assisiben

Kitekintő – 2016. szeptember 20., kedd | 21:15

A találkozó utolsó programja a vallási vezetők közös békefelhívásának felolvasása volt a Szent Ferenc téren; ennek egy-egy példányát a vezetők gyerekeknek adták át, akik pedig az országok állami vezetőinek vitték. A békefelhívás szövegét teljes terjedelmében közöljük.


Különböző vallásokhoz tartozó férfiak és nők zarándokként gyűltünk egybe Szent Ferenc városában. Itt 1986-ban, harminc évvel ezelőtt, II. János Pál pápa meghívására az egész világról összegyűltek a vallások képviselői, első alkalommal, igen intenzív és ünnepélyes részvétellel, hogy rámutassanak a béke nagy értéke és a hiteles vallásos magatartás közötti elszakíthatatlan kapcsolatra. Attól a történelmi eseménytől hosszú zarándoklat indult el, amely – sok várost érintve a világon – sok hívőt bevont a párbeszédbe és a békéért végzett imába; egységbe fogott a különbségek egybemosása nélkül, szilárd vallásközi barátságoknak adott életet, és hozzájárult nem kevés konfliktus megszűnéséhez. Ez a szellem vezet minket: találkozni szeretnénk egymással a párbeszédben, szembe akarunk szállni az erőszak minden formájával, valamint azzal, hogy a vallással visszaéljenek a háború és a terrorizmus igazolására. Mindazonáltal az 1986 óta eltelt években még sok népet sújtott háború. Nem mindig értették meg az emberek, hogy a háború rosszabbá teszi a világot, és csak fájdalmat, gyűlöletet hagy maga mögött. A háborúval mindenki vesztes, a győztesek is!

Imánkkal Istenhez fordultunk, hogy adja meg a békét a világnak. Elismerjük annak szükségét, hogy állandóan kérjük a békét, mert a béke védelmezi és megvilágítja a világot. A béke Istennek a neve. Aki Isten nevét használja arra, hogy igazolja a terrorizmust, az erőszakot és a háborút, az nem az ő útján jár: a vallás nevében viselt háború magával a vallással szembeni háborúvá válik. Szilárd meggyőződéssel hangsúlyozzuk tehát, hogy az erőszak és a terrorizmus ellentétben áll az igazi vallási szellemmel.

Meghallgattuk a szegények, a gyermekek, a fiatal nemzedékek, a nők, a háborútól szenvedő sok testvérünk és nővérünk hangját; velük együtt mondjuk hangosan: nem akarunk háborút! Ne maradjon meghallgatás nélkül számtalan ártatlan ember fájdalmas kiáltása! Nyomatékosan kérjük a nemzetek vezetőit, hogy semlegesítsék a háborúk indítékait: a hatalomvágyat és a pénzsóvárságot, a fegyverkereskedés kapzsiságát, a részérdekeket, a bosszúállást a múltért. Fokozzák a konfliktusok hátterében álló okok megszüntetésére irányuló konkrét munkájukat, ezek az okok pedig a következők: a szegénység, igazságtalan és egyenlőtlen élethelyzetek, az emberi élet kizsákmányolása és semmibevétele.

Köszöntsön ránk végre az az új korszak, amelyben a globalizált világ a népek családjává válik. Valósuljon meg annak az igazi békének a felelősségteljes építése, amely figyelemmel van az emberek és a népek valódi szükségleteire, amely együttműködéssel megelőzi a konfliktusokat, amely találkozással és párbeszéddel legyőzi a gyűlöletet és felülemelkedik a nehézségeken. Semmi sincs veszve, ha ténylegesen párbeszédben állunk egymással! Semmi sem lehetetlen, ha imában Istenhez fordulunk! Mindannyian a béke kézművesei lehetünk; Assisiből megújítjuk – meggyőződéssel – elkötelezettségünket a mellett, hogy a béke kézművesei legyünk, Isten segítségével, karöltve minden jóakaratú férfival és nővel.


A béke városaként ismert Assisi a Szomjazzuk a békét. Vallások és kultúrák párbeszédben nevű nemzetközi vallásközi találkozót látta vendégül. A világvallások vezetői évente egyszer találkoznak a Szent Egyed közösség szervezésében, mindig más városban folytatnak párbeszédet és imádkoznak együtt a békéért. 1986-ban II. János Pál  Assisibe hívta a világvallások képviselőit, ennek a találkozónak a szellemiségét viszi tovább évről évre ez a találkozó, amelynek egyre több résztvevője van, akik közül sokan már régi ismerősként, barátként töltenek együtt évente három napot. 

Az idei találkozóra többek között Assisibe érkezett I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka, Justin Welby, Canterbury érseke, anglikán prímás, II. Ignác Efrém, Antiochia és egész Kelet szír ortodox pátriárkája, Riccardo Di Segni római főrabbi, számos keresztény, muszlim, zsidó, buddhista, sintoista és más vallási vezető. 

Kilenc vallás több mint négyszáz képviselője, a politikia és kulturális élet szereplői és mintegy tizenkétezer zarándok érkezett az umbriai városba. Közöttük néhány Nobel-békedíjas is: Mairead Maguire észak-ír pacifista, aki 1976-ban kapta az elismerést, Jody Williams amerikai emberjogi aktivista, Tavakkul Karman, a jemeni ellenzéki mozgalom egyik vezéralakja és a 2015-ös kitüntetett, tunéziai Nemzeti Párbeszéd Kvartett két tagja.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: ANSA

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria