Alapításának harmincadik évfordulóját ünnepli a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Hazai – 2023. május 31., szerda | 20:58

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját. A központi jubileumi ünnepséget június 10-én, szombaton tartják a debreceni Szent Anna-székesegyházban, ahol a gyémántmisés Bosák Nándor nyugalmazott megyéspüspök pappá szentelésének 60., püspökké szentelésének 30. évfordulóján hálaadó szentmisét mutat be püspök- és paptestvérei, valamint a hívek jelenlétében.

II. János Pál pápa az 1993. május 30-án, pünkösd ünnepén kelt Hungarorum gens kezdetű konstitúciójával megváltoztatta a Magyar Katolikus Egyház szervezeti felépítését. Egy kivétellel valamennyi egyházmegye határát megváltoztatta, és két új egyházmegyét hozott létre azzal a céllal, hogy kiegyenlítődjenek a létszám- és területbeli különbségek: a Kaposvári Egyházmegyét a Veszprémi Egyházmegye déli részeiből, illetve a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét az egri érsekség keleti és a szeged-csanádi püspökség északi területeiből.

A Debrecen-Nyíregyhá­zi Egyházmegye főpásztorává Bosák Nándor egri szemináriumi rektort nevezte ki.

Az újonnan alapított püspökséget Szent László király égi oltalmába ajánlotta, székesegyházául kijelölte a debreceni Szent Anna tiszteletére felszentelt plébániatemplomot; társszékesegyházául a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplomot határozta meg.

Az egyházmegye alapításának előzményeiről, részleteiről bővebben ITT olvashatnak.

Bosák Nándort 1993. június 15-én szenteltek püspökké és iktatták be hivatalába a debreceni Szent Anna-székesegyházban.

A szentelési szertartást Paskai László bíboros vezette, ő volt a főszentelő püspök; a társszentelők Seregély István egri érsek és Tempfli József nagyváradi megyéspüspök voltak. Angelo Acerbi érsek, ma­gyarországi apostoli nuncius II. János Pál pápa képviseletében olvasta fel a kinevezési bullát.

Bosák Nándor püspöki jelmondata: „Törd meg az éhezőknek kenyeredet”. Egyik legfontosabb püspöki feladatának tartotta, hogy az új egyházmegye területén élő római katolikus híveket összefogja, és egységes, önálló arculatú egyházmegyei közösséggé formálja. Ehhez ki kellett építeni az egyházmegyei szervezet strukturális hivatalait, létrehozni az ezekhez kapcsolódó intézményeket és felállítani az egyházkormányzathoz szükséges bizottságokat.

A debreceni önkormányzattól visszakapott, addig szakközépiskolai kollégiumként működő épületet alakították át püspöki hivatallá. Az új püspöki rezidenciát 1994. június 15-én Seregély István egri érsek szentelte fel.

Miután Bosák Nándor 2014. december 28-án betöltötte a 75. életévét, és a kánonjognak megfelelően benyújtotta lemondását püspöki hivataláról, amelyet Ferenc pápa elfogadott, és az új püspök beiktatásáig az egyházmegye apostoli kormányzójává tette.

A pásztorbotot Bosák Nándor püspök Palánki Ferencnek adta át.

„Huszonkét éves az egyházmegye. Ez a szám a katolikus egyház évezredes történetéhez mérve minimálisnak tűnik, földi életünk mértékében azonban nem kevés, főleg nem jelentéktelen. Ahhoz mindenképpen elég, hogy egy újonnan született közösség út­jára induljon, tovább lépve a gyermekkoron felnőttként vállalja feladatát a többi testvér között” – mondta Bosák Nándor püspök, aki – megfogalmazása szerint – a strukturális építkezésre és a belső tartalmakra vonatkozóan csak félig kész egyházmegyét tudott átadni utódának, Palánki Ferencnek, akinek „bölcs, előretekintő és kitartó munkájára” nagy szükség van.

Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én Palánki Ferenc egri segédpüspököt kinevezte a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökévé, akit 2015. november 14-én a Szent Anna-székesegyházban iktattak be hivatalába.

Beiktatása a pápai bulla kihirdetésével vette kezdetét, amelyen többek között részt vett Alberto Bottari de Castello érsek, Magyarország apostoli nunciusa; Erdő Péter bíboros; Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke; az MKPK tagjai; határon túli megyéspüspökök; Fekete Károly református püspök, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár; Papp László, Debrecen és Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

Az ünnepség kezdetén Alberto Bottari de Castello érsek latinul, majd Krakomperger Zoltán irodaigazgató magyarul ismertette a kinevezési okmányt, melyben Ferenc pápa apostoli hatalmánál fogva 2015. szeptember 21-étől felmentette Palánki Ferencet a korábbi fidolomai címzetes püspöki szék és az egri érseki szék segédpüspöki szolgálata alól, és kinevezi a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspökének.

Az új megyéspüspök a beiktatás utáni napon, november 15-én Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban tartotta ünnepi székfoglaló szentmiséjét.

Palánki Ferenc püspöki jelmondatául a János evangéliumából (Jn 11,25) vett „Jézus a feltámadás és az élet” részletet választotta.

Az egyházmegye második főpásztora hármas célt tűzött ki maga elé: törekszik arra, hogy a személyes törődés és a megszólíthatóság jellemezze szolgálatát, és hogy ő is meg tudja szólítani az embereket az evangélium jó hírével; a személyesség mellett kiemelten ügyel majd a családokra; harmadik sarkalatos pontként az ökumené továbbvitelét tűzte ki célul.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéről, főpásztorairól, intézményeiről, fontosabb statisztikai adatairól bővebben ITT olvashatnak.

*

Az egyházmegye alapításának harmincadik évfordulóját számos egyházmegyei programon megünneplik, köztük a kiemelt rendezvényeken: a püspöki székház érseki megáldásán, a debreceni katolikus bál rendezvényen; az egyházmegyei gyermeknapon és az egyházmegyei rajzversenyen; valamint Máriapócson, az egyházmegyei búcsún.

A jubileumi évben három könyvet is kiadnak az egyházmegye gondozásában: Bosák Nándor Kenyérosztó Antológia című kötetét, melyben a nyugalmazott püspök visszaemlékezéseiből, homíliáiból, előadásaiból, egyházmegyei körleveleiből, a vele készített interjúkból és a sajtóban közölt írásaiból olvashatunk;

 

Az Isten szavának erejében és világosságában című Örömhír-évkönyv ünnepi különszámát, mely az egyházmegye papjainak több prédikációját, elmélkedését tartalmazza; valamint A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye új sematizmusát.


Az évforduló központi ünnepségét 2023. június 10-én, 10 órától tartják a debreceni Szent Anna-székesegyházban, ahol a gyémántmisés Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első püspöke pappá szentelésének 60., püspökké szentelésének 30. évfordulóján hálaadó szentmisét mutat be püspök- és paptestvérei, valamint az egyházmegye hívei jelenlétében.

 

A szentmisét élőben közvetíti a Debrecen Televízió, amelyet az egyházmegye YouTube-csatornáján is követhetünk.

Szöveg: Kovács Ágnes

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria