Assisi Szent Ferenc San Damianó-i keresztje előtt virrasztanak ma a Szent Péter téren

Kultúra – 2023. szeptember 30., szombat | 10:04

Assisi Szent Ferenc legendás San Damianó-i feszülete is ott lesz Rómában szeptember 30-án a Szent Péter téren, ahová Ferenc pápa hívta meg a különböző felekezetek vezetőit és fiatalokat, hogy imában csatlakozva hozzá, együtt bízzák a Szentlélekre a közelgő szinódus munkáját.

A taizéi közösség kezdeményezésére 18 és 35 év közti fiataloknak szervezett Together (Együtt) találkozó része az a hálaadó ünneplést követő imavirrasztás, amelyet Ferenc pápa vezet Bartholomaiosz ökumenikus pátriárka, Justin Welby canterburyi érsek és számos más egyházi vezető, illetve az ügy iránt elkötelezett hívők ezreinek jelenlétében.

A „békeszerző” Szent Ferenc és Szent Klára életében, lelkiségében egyaránt misztikus szerepet játszó San Daminó-i feszület nemcsak az életszentségre törekvő keresztények folytonos ihletője, hanem a béke szimbóluma is. Nevét az Assisi déli részén épült, Szent Kozma és Damján tiszteletére emelt, akkoriban elhagyott, omladozó kis templomról kapta, ahol a Poverello 1206-ban rálelt, és ahová rendszeresen visszajárt imádkozni, miután Jézus megszólította őt: „Ferenc, menj és állítsd helyre hajlékomat, mert mint látod, romokban hever!” Ez a Krisztus-ábrázolás számtalanszor volt nemcsak tanúja, hanem kiváltója is Ferenc elragadtatásainak.

Az eredeti – feltehetően 13. századi, falapra festett – „képet” jelenleg az assisi Szent Klára-bazilikában őrzik. Az alkotás ikonográfiája a szíriai szerzetesség ideáját tükrözi. A keresztre feszített, feltámadott, megdicsőült, glóriás Krisztust ábrázolja; töviskorona már nincs a homlokán, fejét dicsfény ragyogja be. Az ikon egyszerre utal Jézus áldozatára és arra, ahogy a keresztfa oltárán mint „új pap” örök közvetítő Isten és az emberek között. A Megfeszített fölött a mennybemenetelt és az Atya áldást osztó kezét jelenítette meg az ismeretlen művész. Krisztus mellett adorálók, békés „beszélgetők” csoportja: Mária és János apostol, Mária Magdolna, a „másik Mária”, valamint a százados. A katona alakjában itt két evangéliumi figura ötvöződik: a kafarnaumi századosé, akinek szolgáját Jézus meggyógyította, és az „őrtállóé”, aki a kereszt tövében elsőként tett nyilvánosan tanúságot: „Ez az ember valóban az Isten Fia volt.”

A kép további részleteit szemlélve feltűnik a lándzsát tartó Longinus és a „hóhérsegéd” István apró figurája is, valamint angyalok sora Jézus sebei alatt és a mennyei karban. Jézus lábszáránál a kakas Péter árulásának szimbóluma.

Idézzük fel Szent Ferenc meghitt imáját, amelyet a hagyomány ugyancsak a San Damianó-i feszülethez köt: „Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.”

Összeállította: P. T.

Fotó: Franciscan Seculars

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria